Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Archeologie

  Datování exodu I. - Exodus a biblické zdroje

  Datování exodu I. - Exodus a biblické zdroje

  Hebrejská Bible a archeologie

  Datování exodu I.

  Exodus a biblické zdroje

  Útěk Izraelitů z egyptského otroctví patří mezi klíčové události zaznamenané v Hebrejské Bibli. Kdy však k exodu, tedy hromadnému odchodu, došlo?

  Nejprve se lidé  pokoušeli datovat exodus samozřejmě přímo s pomocí Bible.

  16. století př. n. l.

  Někteří badatelé spočítali délku života či panování významných biblických postav a tvrdí, že interval mezi exodem a stavbou Jeruzalémského chrámu musel trvat více než 553 let. K jimi předpokládanému roku výstavby chrámu (966 př. n. l.) připočetli 553 let. Exodus musel tedy začít dříve, než v roce 1519 př. n. l.

  V encyklopedii Insight on the Scriptures[3] je proveden podrobný výpočet. Údaje Mojžíšových knih prý vedou k datu exodu 1513 př. n. l.

  15. století př. n. l.

  Tradiční datování exodu vychází z veršů 1. Královské:

  CEP[1] 1. Královská 6:1
  Čtyři sta osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu.

  Šalomoun měl podle tradice vládnout v létech 972 až 933 př. n. l.. Stavba izraelského chrámu začala tedy v roce 968 př. n. l. (-972 + 4).
  Odtud plyne, že Izraelci vyšli z egyptské země v roce 1448 př. n. l. (-968-480). Jiné zdroje považují za datum výstavby chrámu rok 966 př. n. l. a exodus pak umisťují do roku 1446 př. n. l.

  Problém však je v časovém intervalu 480 let. Podle řady odborníků se jedná pouze o symbolický údaj. Výklad ke Starému zákonu [2]str.346 uvádí, že číslo 480 je symbolickým násobkem posvátných čísel 12 a 40 (dvanáct pokolení se čtyřicetiletým trváním jedné generace).  

  LXX, která reprezentuje jinou rodinu textů, než jsou např. masoretské (MT), uvádí čtyři sta a čtyřicet let, tedy 440 let. Ve Výkladu ke Starému zákonu čteme, že přesné datum začátku stavby zůstává neznámé. A totéž tedy platí o datování exodu z veršů 1. Královské.

  Autor teorie o dávných návštěvách mimozemšťanů Zecharia Sitchin stanovil exodus na rok 1477 př. n. l. [5]

   

  13. století př. n. l.

  CEP Exodus 1:8-11
  V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: "Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země."
  Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět faraónovi města pro sklady,
  Pitom a Raamses.

  Příběh o narození Mojžíše předchází v Bibli zmínka o egyptských městech Pitóm a Ramses. Jedná se o jediné konkrétnější historické údaje související s událostmi před exodem. Právě proto zde někteří historikové hledali další klíč k zařazení příběhu do historického kontextu.

  Izraelité měli vykonávat nucené práce ve zmíněných městech. Ramses bylo oblíbené jméno 19. a 20. dynastie faraónů. Někteří z nich skutečně budovali města v nilské deltě.
  Období vlády dynastie Ramess je ohraničeno roky 1295 (Ramess I.) a 1069 (Ramess XI.). Koncovým mezníkem je však přibližně rok 1209, kdy farao Merenptah (syn Ramesse II.) opěvuje své vítězství nad mnohými národy. Merenptahova stéla zmiňuje mezi poraženými i lid Izraele žijící v Kanaánu. K případnému odchodu Izraelitů z Egypta pak muselo dojít před rokem 1209.

  Řada badatelů časově ohraničovala exodus dvěmi mezníky:

    - vláda Ramesse II. (1279 až 1213) př. n. l.
  - vztyčení vítězného Merenptahova monumentu (cca. 1209)

   

  Bestseller Paula Johnsona Dějiny židovského národa[4] uvádí na str.36:
    ... můžeme poměrně s jistotou tvrdit, že exodus proběhl ve 13. století př. Kr. a skončil do roku 1225 př. Kr.

  Znamená to tedy, že k odchodu Izraelitů došlo ve 13. století př. n. l.? Řada badatelů klade exodus do roku 1250 př. n. l. Jiní dávají přednost roku 1275 př. n. l.

   

  Podle údajů nalezených v Hebrejské Bibli
  byla provedena celá řada výpočtů doby exodu.
  Výsledky se liší o celá staletí.
  Jedno je jisté. Bible je v datování  událostí, ze kterých je možné odvodit dobu exodu, značně rozporuplná.

   

  Kdy tedy došlo k exodu?
  V 16., 15., 14. či 13. století př. n. l.?
  Časové i historické údaje v Hebrejské Bibli si protiřečí.
  Badatelé se tedy snažili využít informací z mimo-biblických zdrojů
  a hlavně výsledků archeologické vědy.

   

  Pokračování - Exodus a archeologie


  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklad ke Starému zákonu II. Karmelitánské nakladatelství 1996. ISBN 80-7192-150-5
  [3] Insight on the Scriptures. International Bible Students Association, Brooklyn, New York 1988. 
  [4] Johnson, Paul. Dějiny židovského národa. Rozmluvy. 1996. ISBN 80-85336-31-6
  [5] Sitchin Zecharia. Výpravy do mýtické minulosti. Fontána. 2005. ISBN 80-7336-238-4

  Vytvořeno: 28. 05. 2005


  Související články:
  Nezvěstná hora Sinaj (15.05.2006)
  Datování exodu II. - Exodus a archeologie (30.05.2005)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 28. 05. 2005 | Aktualizováno: 13. 07. 2008 | 29886 přečtení | Počet komentářů: 180 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.