Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • YAHWEH VALECNIK.:
  "Prosím vás,kdo jste,že si dovedete posuzovat,to co nařídil stvorit ... " (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Jméno El elohim YaHWeH není hosp-Odin!:
  "Shalom,ve vší účtě k našemu stvoriteli,svatému El dlohim YaHWeH,si ... " (YHWH II - Hospodin, Nejvyšší?)
 • Informace a novinky
  18.8.2023
  Středeční bouřka poškodila Sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí. Blesk uhodil přímo do Božího oka na vrcholu morového sloupu. Zlaté kopí svatého Václava (žerď nesoucí praporec) bylo rozlomeno.

  Sloup stojí pod Pražským hradem, v blízkosti sněmovny a senátu. Česku vládne nejhorší vláda v novodobé historii, ničící hospodářství, úspory a životy lidí i poslední zbytky národní suverenity. Vláda, která připravuje válku s našimi bratry. Vláda, držící světové rekordy v poklesu životní úrovně obyvatel a v zadlužování.

  Oko v pyramidě (vševidoucí oko) je také znakem globalistů. Viz článek Boží oko, oko prozřetelnosti.

     
    Podle některých vizionářů a badatelů chystají globalisté dvě akce:

  - smrtící nemoc s povinným mRNA očkováním
  - falešnou invazi mimozemšťanů.

  24.7.2023 Výběr ze sbírky proroctví:

  Vojsko žoldu až dirigent se změní,
  pak potáhnou Evropou s bodajícími roji,
  ten prvý na ostrově užívá své jmění,
  černému slunci, runám a křížům hrdinně jsou v boji.
  Potrestat viníky, pevni v své víře a ochotě,
  však nebezpečí veliké,
  cestou k světlu tam zabloudit v temnotě.

   

  10.7.2023 Kola času - Voynichův rukopis
  6.7.2023 Prapůvodní svátek svatého Jana Křtitele a svátek vody.
  Dívky dříve posílaly po vodě věnečky.
  5.7.2023 Poslední léto?
  5.7.2023 Nebeští pastevci
  17.06.2023 Zamořená obloha, jedovatý déšť
    Mnohé nasvědčuje tomu, že plánem západní koalice je poslat národy Poláků, Čechů, Slováků, Bulharů a Rumunů do války s Ruskem.
  10.6.2023 Nebývalý posun tektonické desky (severoamerická litosférická deska). V Kanadě se ozývají sopky a propukají požáry.
  červen 2023 Dle vizionářů je tento měsíc kritický z hlediska rozpoutání jaderné války v Evropě. 
  3.6.2023 Na slunce nyní jen s pokrývkou hlavy!
  3.6.2023 Růžový úplněk
  17.5.2023 Nedoporučuje se pobývat v těchto dnech na dešti.
  15.5.2023 Zemřel člověk zla.Těsně před smrtí před něj předstoupil nepřeberný zástup duší lidí, kterým dříve způsobil utrpení a smrt. Prosil a žadonil o odpuštění. Stály kolem něho, ani jedna mu neodpustila. Odešel tam, kam patří.
  9.5.2023 Novinky 2018 - 2020
  9.5.2023 Výběr ze sbírky proroctví:

  V životodárné zemi na kraji,
  lidé páleni, u pyramidy stříleni a démon probuzen,
  tam vlajky jeho zavlají,
  kde šašek králem, země okrajem, lid ochuzen.
  Vodě otevřeny dvéře,
  falešníků z velké dálky, bojují zde jejich války,
  brzký konec  této zběře.

   

  5.5.2023 Postupně se probouzejí další a další sopky.
   
  2. května uplyne 9 let od masakru několika desítek lidí v ukrajinské Oděse. Ti, kteří si dovolili nesouhlasit s kyjevským pučem, byli zahnáni do Domu odborů a zde upáleni či ubiti ukrajinskými neonacisty a ultranacionalisty. Zahynula tam i obětavá žena, na kterou si láskyplnou vzpomínku ve svém srdci uchovají i autoři tohoto webu. Nezapomeneme!

  Nikdo z viníků nebyl postaven před soud. Euroatlantické elity, včetně naší vlády, tuto hrůznou událost mlčky tolerují a podporují ukrajinské zlo.

   

    
   

  1. květen je doba vhodná k očistě se od všeho nedobrého. Odpradávna se lidé kropili vodou a procházeli mezi dvěma ohni, kde mohlo shořet vše, co tížilo jejich duše. Pak symbolicky ulili na vhodném místě trochu mléka, jako dar malým bytostem pomáhajícím starat se o náš svět.

  V noci na 1. května by lidé bez pozvání neměli večer ani v noci vycházet z domu.

   

    Výběr ze sbírky proroctví:

  Líbivě on promlouvá, lid vybouřit a uklidnit,
  překazit triumf dobré dámě,
  falešný PRORok národ svolává a nabízí své rámě,
  jim tyranii nastolit.
  TEN další falešný do úst nebesa si klade,
  mnozí uvěří té lživé fámě,
  cesta slepé víry, k národa další zradě.

    Podle vizionářů má dojít v dubnu či počátkem května
  k zásadním událostem, které podstatně změní náš svět.
    Připomeňme málo známé smutné výročí nastolení polofašistické "plukovnické junty" v Řecku. Řecká vláda připravovala odchod z NATO. Řecká vojenská junta (ve spolupráci s CIA podle vojenského operačního plánu připraveného v součinnosti s NATO) provedla 21. dubna 1967 vojenský převrat a sesadila legitimně zvolenou vládu. V Řecku byla nastolena vojenská diktatura podporovaná USA a spojenci v NATO. Jen během prvního měsíce bylo zmasakrováno příslušníky elitních jednotek řecké armády a tajných služeb 9000 lidí, odpůrců setrvání Řecka v NATO.
    Nový článek Nostradamus - Slované
  3.3.2023 Nový článek - Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich.
  1.3.2023
  Na oslavu počátku března se setkávají nad večerním obzorem klenoty oblohy - Venuše a Jupiter.

  Výběr ze sbírky proroctví:

  Na počátku Marta, Jupiter s Venuší se sblíží,
  však vládne Mart, ten vpůlce s Venuší vbok,
  těžký, přetěžký rok,
  hle odplata se blíží.
  Zlý pán země rozkradené, již od smrti krok.
  Šváb, sluha bestie,
  mocichtivost v půlkruhu smrt mu zkříží.

    
  23.2.2023 Nový článek - Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení
  6.2.2023 Modrý záblesk nad zemí.
  Silné zemětřesení v Turecku a Sýrii.
  Otřesy země se začnou stupňovat.
  Vizionáři očekávají záplavy na severu, a u nás mráz v létě.
  31.12.2022 Nový článek - Další proroctví pro rok 2023
  21.12.2022 Nový článek - Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II)
  16.12.2022 Nový článek - Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus
  8.11.2022
  Neblahý úplněk. Lidé by měli zůstat doma, pospolu.

  Je předznamenána velká přírodní katastrofa.

    
  28.10.2022 doplněn článek Prorok F. M. Dostojevskij
    25.10. 2022 částečné zatmění Slunce. Maximum krátce po poledni.
  24.10.2022 Nový článek - Tři zatmění apokalypsy
  10.10.2022 Nový článek - Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (II.)
  10.10.2022


  Obr. Noční podívaná. Uprostřed noci můžeme spatřit náhrdelník z nebských perel.

   
  Světelná znamení na obloze pokračují? Tentokrát fotografie z Ruska. Světelné sloupy byly k vidění v Bělgorodě, Moskvě, Omsku či Murmansku. Z

  V těchto případech se  může jednat o již známý atmosférický optický jev (light pillar).

        
  2.10.2022 Nový článek Proroctví pro rok 2022 (I.)
  27.9.2022 Nový článek Stvoření člověka a posvátná krev
  4.9.2022
  3. září v Praze demonstrovalo 70 000 lidí žádajících demisi vlády, odchod ČEZu z burzy v Lipsku, přímé nákupy plynu od Gazpromu i vystoupení z NATO. Ovšem tato počínající vlna demonstrací je manipulována stejně, jako protesty proti komunistickému režimu vrcholící v listopadu 1989. Ty byly tehdy skrytě režírovány tehdejší StB a americkými službami. Nyní je snaha vše řídit ve prospěch sil nepřátelským vůči vlasteneckým snahám o obnovu svobody v naší zemi.

  Vláda doporučuje nosit svetry a šetřit energií.

    
  Obr. Nacistický leták - historie se opakuje.
  30.7.2022 Nový článek Boží oko, oko prozřetelnosti
  23.7.2022 Aktualizován článek Třetí oko
  22.7.2022 Nový článek Božský šperk
     

  Pád globalistických vlád západních zemí a těch, kdo usilují o Nový světový řád,
  je snad poslední šancí,
  jak zabránit nastupující těžké energetické a hospodářské krizi s cíleným nedostatkem potravin.

   

   
  K situaci na Ukrajině viz náš článek z 1. ledna 2015:
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích?
  Za pozornost stojí rozbor Nostradamových proroctví.

   

  16.5.2022 Úplné zatmění Luny, u nás pozorovatelné jen částečně při svém začátku. Pak již Luna bude skryta za obzorem.
    Výběr z proroctví:

  Modro-žlutým žabám zdaleka se vyhni,
  potřikráte budou kvákat nad bahnitou louží.
  V kraji svaté řeky, spalován lid výhní,
  jinde v zemích zlovolníky drahota již souží.
  Ze zla člověka na nebi znamení, skály se chvějí,
  bouře nevídané a voda již zuří,
  ti hrozní již spatřeni, jak sklízet přicházejí.

  Výbuch převeliký, ne však lidstva dílo,
  bortí se velký dům, prach, tma, dlouhá noc,
  bílorudý prapor s křížem na pomoc.
  Pak pozdravena budiž divoká ty slunce sílo,
  utrpení mnohé k očistě od všeho zlého.
  Však zasvitne opět modré nebe naděje
  pro člověka čistého a spravedlivého.

   

  10.5.2022 Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? - nový článek
   
  21.4.2022 Prorok F. M. Dostojevskij - nový článek
  30.3.2022
  Osudové události očekávané po jarní rovnodennosti se naplňují. Obyvatelé řady velkých měst v posledních dnech hlásí pozorování rudých záblesků na nebi. Záře se objevuje za dne i v noci a vypadá jako pruh nebo sloupec rudého světla v oblacích.        
    Končí éra dolaru jako světové rezervní měny. Západ zablokoval zlaté a devizové rezervy Ruské federace. Euro a dolar tak ztratily status nejspolehlivějších měn a komoditní bezpečnosti. Rusko v odpovědi zavedlo petrorubl - bude prodávat a dodávat zemní plyn tzv. nepřátelským zemím pouze a výhradně za ruský rubl. Tato akce může otřást petrodolarem a znamenat počátek hospodářského pádu euroatlantické říše.
    Ztratily se široké, trvalé kondenzační pruhy letadel na obloze, označované jako chemtrails. Zmizení chemtrails je dáváno do souvislosti s konfliktem na Ukrajině.
  Aktualizace 26.3. - chemtrails se v plné síle opět objevuje na obloze, dodávky surovin byly zřejmě obnoveny.
    24. březen 1999 - smutné výročí začátku útoku NATO na „malou Jugoslávii“ (Srbsko + Černá Hora). 78 dnů a nocí bombardování, ničení a zabíjení lidí zejména v Srbsku. Při humanitárním bombardování  byly používány kazetové bomby a střely z obohaceného uranu. Zabito 2 768 civilistů včetně dětí a 1031 vojáků, zraněno přes 11 000 lidí, ničení mostů,  elektráren, škol, továren civilních potřeb, zdravotnických zařízení (přes 80), chemických továren a měst. Následné vyhnání 200 000 Srbů, Romů, prosrbských Albánců a uloupení jejich majetků. Začala éra NATO jako zločinné organizace.
    "Papež František" rozhodl provést akt zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Mariinu, jak to mělo být vyžádáno v roce 1917 při zázračných zjeveních ve Fátimě. K úkonu má dojít 25. 3. 2022.

  Podobný akt prováděli i někteří předchozí papežové (Pius XII., Pavel VI., Jan Pavel II.), ale v rozporu s požadavky z Fátimy (neuvedli výslovně Rusko resp. nebyli přizváni ostatní biskupové). Naposledy se zasvěcení pokoušel provést papež Jan Pavel II. (25. 3. 1984 ve Vatikánu, kdy zasvěcoval Rusko a svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tehdy použil výrazu Rusko in pectore - tedy v srdci.).

  15.3.2022 Spravedlivý - nový článek
  14.3.2022 Přijde načervenalý déšť plný prachu - tradice radí skrýt se před krvavým deštěm. Pokud započne hlad a nová vlna zhoubné nemoci, stane se podobnost s deseti egyptskými ranami zřejmá.
  Dodatek: Lidé začínají poukazovat na zvláštní vlastnosti materiálu obsaženém v "červeném dešti"
  4.3.2022 Čekáme na dny po jarní rovnodennosti. Ve hvězdách jsou prý zapsány osudové události, velké změny.
   
  Síla Ruska může být podkopána jenom jeho oddělením od Ukrajiny. Je třeba Ukrajinu nejen oddělit, ale také ji postavit proti Rusku, národ rozdělit na dvě části a pak se jenom dívat, jak bratr zabíjí bratra. Proto musíme najít a vychovat zrádce z prostředí ukrajinské nacionalistické elity a s jejich pomocí zvrátit situaci až do stadia, kdy budou Ukrajinci nenávidět vše ruské. Všechno ostatní je jen otázka času.“
  Otto Von Bismarck německý státník, kancléř Německa 1815 - 1898
  25.2.2022 Cenzura na českém internetu - nový, netradiční článek
  20.12.2021 Nibiru, Černá hvězda, Nemesis? - nový článek
  3.12.2021 Enúma eliš - Epos o stvoření světa - Marduk a Nibiru II - nový článek
     Listina základních práv Evropské unie - článek 3, výňatek
   

  25.11.2021 Enúma eliš - Epos o stvoření světa - Marduk a Nibiru - nový článek
  19.11.2021 Úplněk, zatmění - zcela mimořádný úplněk v historii tisíce let
  12.11.2021 Enúma Eliš - Epos o stvoření světa - doplněn starší článek
  31.10.2021 Erra epos - Epos o Errovi - doplněn starší článek
    K nebývalé sluneční erupci došlo 28. října. Oblak nabitých částic se odtrhl od Slunce při mimořádně silné erupci třídy X1.
  4.10.2021 Naděje ze země od východu - nový článek
  18.9.2021 Uplynulo 10 let od útoku islamistů, podporovaných západnímu zeměmi, na Sýrii. k článku, který jsme zde vydali před šesti lety připojujeme alespoň krátký dodatek. Armagedon - poslední bitva
  15.9.2021 Výběr z proroctví 2021 - nový článek
     

  Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-19

   

  31.8.2021 Proroctví svatého Malachiáše - nový článek
  28.8.2021 Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. - nový článek
  28.8.2021 Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? - nový článek
  22.8.2021 Růžový úplněk - vzácný jev
  15.8.2021 Zjevení 2021-08 - nový článek
  11.8.2021 Sečti číslice té šelmy - nový článek
  21.7.2021 Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? - nový článek
  25.6.2021
  Supercelární bouře s tornádem zasáhla jižní Moravu. Tornádo poničilo několik moravských obcí a bylo nejsilnější v zaznamenané historii České republiky. Mnohé svědčí o umělém původu.

  HAARP vyhlásil od 21.6. do 25.6. zkoušky elmag. vyzařování a vydal zákaz přeletů nad Gulkany (Aljaška), kde jsou umístěny stovky jeho antén.

      
  23.6.2021 Na různých místech Moravy jsou hlášeny krátké deště, kdy z nebe padají kapky vody o velikosti hrnků. Nad našimi hlavami probíhá geoinženýring, který může podstatně zhoršit podmínky k životu.
  10.6.2021 10.6.2021 Prstencové zatmění Slunce - u nás jen částečné s maximem v 11:44. Pro nás má menší význam, než předchozí zatmění Luny.
  26.5.2021 26.5.2021 13:15 Krvavý superúplněk
  Luna je ještě blíže Zemi, než v dubnu. Krvavý Měsíc u našich protinožců. Pro naše země to naopak znamená uklidnění, alespoň na určitou dobu. Silám zla ubydou síly, mnohé špatnosti se již nepodaří skrývat.
  27.4.2021 27.4.2021 5:31 Růžový superúplněk
  Luna je nejblíže Zemi. Luna ve znamení Štíra. Slunce, Merkur, Venuše a Uranem pospolu ve znamení Býka, v kvadratuře se Saturnem. Znamení velkých změn, dobrých i zlých. Pokud následuje krvavý Měsíc, platí druhá varianta.
  20.4.2021 Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 - nový článek
  20.3.2021 COVID - kruhy v obilí (I.) - nový článek
  14.3.2021 Nostradamus a COVID - centurie II.6 - nový článek
  3.3.2021 Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 - nový článek
  21.2.2021 Nostradamus a COVID - centurie II.65 - nový článek
  17.2.2021 Doplněn článek Proroctví o maskách/rouškách a nemocích?
    Nostradamus a COVID (pandemie) - (centurie II.46 a I.16) - nový článek
  16.1.2021 Doplněn článek Boží dar - pohled na nebesa

   

   

  Informace a noviny - starší
   


  Novinky - 2018 - 2020
   

   


  Novinky 2012 - 2017
   

  21.12.2012 Slunce dnes, v době zimního slunovratu, stojí v ose Mléčné dráhy či přesněji v galaktické rovině. Pokud se tedy v několika dalších dnech podíváte směrem ke Slunci, pak si jej představte jako oslepující démant zářící na pozadí pásu Mléčné dráhy.


  Ozářeni Sluncem samozřejmě nevidíme ani Mléčnou dráhu, ani blízký Mars, Merkur, Venuši a Saturn. Slunce stojí mezi souhvězdími Střelce a Štíra. Výše na Mléčné dráze vše hlídá Deneb. Lze si také představit, že Slunce se ocitlo na pozadí úst obrovského nebeského hada. To však nevidíme.

   

   

  Proroctví

  Kola času - Voynichův rukopis

  Konec věku (XIII.)

  | Autor: Pavel M | Vydáno: 10. 07. 2023 | Aktualizováno: 18. 07. 2023 | 233 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Duše zahrady

  Poslední léto?

  Duše zahrady (21.)

  | Autor: JaMi | Vydáno: 05. 07. 2023 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 239 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Prvotní mýty

  Nebeští pastevci

  Prvotní mýty

  | Autor: Pavel M | Vydáno: 05. 07. 2023 | Aktualizováno: 28. 07. 2023 | 171 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Duše zahrady

  Zamořená obloha, jedovatý déšť

  Duše zahrady (20.)

  | Autor: JaMi | Vydáno: 17. 06. 2023 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 212 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Aktuality

  Novinky 2018 - 2020


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 09. 05. 2023 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 225 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Proroctví

  Nostradamus - Slované


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 26. 03. 2023 | Aktualizováno: 30. 03. 2023 | 603 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Proroctví

  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich.


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 03. 03. 2023 | Aktualizováno: 05. 03. 2023 | 609 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Proroctví

  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení.


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 23. 02. 2023 | Aktualizováno: 24. 02. 2023 | 517 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Proroctví

  Další proroctví pro rok 2023


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 31. 12. 2022 | Aktualizováno: 04. 02. 2023 | 1404 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Proroctví

  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II)


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 21. 12. 2022 | Aktualizováno: 29. 12. 2022 | 1139 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Proroctví

  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus


  | Autor: clovicek | Vydáno: 16. 12. 2022 | Aktualizováno: 09. 01. 2023 | 1849 přečtení | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  Proroctví

  Tři zatmění apokalypsy


  | Autor: Pavel M | Vydáno: 24. 10. 2022 | Aktualizováno: 27. 10. 2022 | 776 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
  index | 1-12 | následující | Celkem 351 článků

  Krátce z domova i světa


  25/8/23 V mexickém parlamentu byla veřejnost seznámena s nálezem dvou těl mimozemšťanů. Jejich stáří je asi 1000 let. Pokračuje tak kampaň přiznávající působení mimozemských civilizací zde na zemi.

  25/8/23 Členy BRICS se stanou Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Írán, Egypt, Etiopie a Argentina. Skupina BRICS již nyní svým HDP překonala západní skupinu G7.

  16/8/23 Sen západních zemí a Ukrajiny o porážce Ruska se začíná rozplývat.

  15/8/23 Ničivé požáry na mnoha místech světa. Po řeckých ostrovech nyní postižena Havaj. Téměř sto lidí mrtvých. V Kanadě nejničivější vlny požárů v dějinách.

  7/8/23 Evropské země svou sebedestruktivní politikou ztratily přísun levné energie z Ruska a nyní začínají ztrácet levné energie a suroviny i z Afriky.

  5/8/23 V Africe začíná vlna osvobozovacích bojů z područí neokolonialismu západních zemí.

  8/7/23 Bulharský ortodoxní kněz uvalil církevní klatbu na Volodymyra Zelenského a třikrát ho proklel společně s fašistickým režimem na Ukrajině. Uvalení anathémy na prezidenta Ukrajiny je církevním rozsudkem věčného zatracení, kdy jsou Zelenský a jeho okolí odevzdáni božímu trestu, k vyhubení a zničení.

  27/06/23 Výrazný pokles počtu narozených dětí v době po zahájení očkování žen a mužů v plodném věku. V České republice se v prvním čtvrtletí 2023 narodilo o 11 % méně dětí než v roce 2022 a o 21 % méně dětí než v covidovém roce 2020.

  20/05/23 Probouzí se Krakatoa.

  17/05/23 Ruská armáda zničila raketovým úderem vojenský sklad v Chmelnickém. Následná obří exploze munice, podobná jadernému výbuchu, zřejmě zasáhla i zásobu granátů s ochuzeným uranem, dodaných Velkou Británií. Byl zde zaznamenán nárůst gama záření.

  10/05/23 Velká Británie dodává na Ukrajinu střely s ochuzeným uranem. Začíná posílat na Ukrajinu rakety dlouhého doletu a připravuje dodávku stíhaček F-16.

  01/05/23 Na Ukrajině začíná nová fáze konfliktu.

  30/04/23 Česká vláda uzavřela smlouvu o trvalém pobytu amerických vojsk na našem území. V blízké budoucnosti to bude znamenat obrovské problémy.

  29/04/23 Podle EUROSTATU drží česká republika prvenství v růstu cen energií ale i např. cukru (např. plyn meziročně o 231%). Zároveň u nás dochází k rekordnímu ničení zemědělství a omezování soběstačnosti.

  24/04/23 Česká vláda vytváří každý den dluh v průměrné výši 1.15 miliardy korun. Za 500 dní vládnutí vyrostlo zadlužení země o 564 miliard korun.

  22/04/23 V České republice je nejdražší bydlení v rámci EU i nejrychlejší tempo zadlužování.

  19/04/23 Experimenty s umělou inteligencí AI nabývají rychlosti. Mohou vést rychle ke konci naší civilizace.

  08/04/23 Představitelé EU se vrátili z Číny s nepořízenou. Začíná se urychlovat hospodářský rozvrat a rozpad EU.

  28/03/23 Dle "Moskevského memoranda" mezi Ruskem a Čínou začnou obě země obchodovat pouze skrze čínský jüan, který se pro ně stane i rezervní měnou. Pokud se k dohodě připojí arabské země, končí nadvláda petrodolaru.

  15/03/23 Problémy západních bank rostou. Několik bank v USA záměrně zkrachovalo. Akcie dalších bank ztrácejí.

  02/03/23 Česká vláda změnila své programové prohlášení, tedy slib lidem před volbami. Má dojít ke zvyšování daní i věku odchodu do důchodu. Křik kolem těchto změn má ale zakrýt další pokoutně chystané úpravy legislativy, které mohou mít tragický dopad na naši zemi.

  22/02/23 Západ utratil za pomoc a vyzbrojování kyjevského režimu přes 150 miliard dolarů. Pro srovnání: podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj země G7 vyčlenily v letech 2020–2021 na pomoc nejchudším státům světa asi 60 miliard dolarů.

  02/23 V prostorech parlamentu EU se sešla elita kolektivního západu, aby vzkřísila nacistické plány na rozporcování Ruska.

  01/02/23 V Davosu proběhlo jednání WEF (Světové ekonomické fórum). Program byl zaměřen na prosazování Velkého resetu a přípravu nadvlády globalistů nad celou lidskou společností.

  16/01/23 Klaus Schwab na poslední chvíli odřekl účast na summitu WEF v Davosu. Jeho čas již brzy vyprší.

  31/12/22 Zemřel papež Benedikt XVI.

  31/12/22 I bývalý francouzský prezident Hollande přiznal, že Minské dohody byly ze strany Ukrajiny podfukem. Byly podepsány v roce 2015 a měly vyřešit otázku Donbasu jako součásti Ukrajiny. Garantem byly Německo a Francie které nyní přiznaly, že šlo od počátku o podvod vůči lidem z Donbasu i vůči Rusku.

  15/12/22 Angela Merkel pro Die Zeit přiznala, že Minské protokoly v roce 2015 byly myšleny jako způsob, jak dát Ukrajině čas na vyzbrojení s cílem vojenského řešení občanské války na Ukrajině. Západ s Ukrajinou tak tehdy opět podvedli Rusko.

  15/12/22 Na Slovensku padla silně proamerická a proukrajinská vláda. Slováci tak mají šanci zachránit se před hospodářskou katastrofou. Naše země k ní rychle směřuje.

  11/12/22 Zejména z daní našich rodičů a prarodičů byla financována stavba jaderných elektráren. Dnes mnohým z nich odpojují elektroměry, protože nejsou schopni platit vysokou cenu, určovanou na západních trzích.

  1/12/22 Dle OSN je Česko letos druhý nejhorší stát na celém světě dle míry poklesu reálných mezd pracujících. Horší je už jen Nicaragua. Letos nejlepší zemí světa je Maďarsko s reálným zvýšením kupní síly zaměstnanců o 12%. Dováží levný ruský plyn a ropu, nesponzoruje Ukrajinu.

  18/11/22 Dvě rakety, které dopadly do polské příhraniční obce a trefily traktor, valník a zabily dva lidi, byly vypáleny z Ukrajiny a nikoliv z Ruska. Ukrajina se dosud neomluvila. Polská a česká vláda lhaly s tvrzením, že jde o ruské rakety. Chtěly využít incidentu k zatažení NATO do války na Ukrajině proti Rusku.

  9/11/22 První odsouzení v politických procesech. Máme první odsouzené za verbální projev, za jejich názory. Tomáš Čermák a Patrik Tušl - první političtí vězni "demokratické" fialové vlády.

  30/10/22 28. října se slavil den vzniku samostatného státu. Na fasádě letenské budovy Ministerstva vnitra České republiky vyvěsili podobiznu ruského prezidenta Vladimira Putina ve vaku na mrtvoly mezi vlajkami České republiky a Ukrajiny. Lze ještě více demonstrovat totální úpadek a zkaženost našich vládních politiků?

  25/10/22 Evropa už díky drahým energiím resp. její sebezničující zahraniční politice a sankcím není schopná konkurence na světovém trhu.

  30/9/22 Vladimir Putin a hlavy Donbasu, Chersonské oblasti a Záporoží podepsali dohody o sjednocení historických ruských zemí s Ruskem.

  30/9/22 Strany vládní koalice vyšly z komunálních voleb jen mírně oslabeny. Volby ukazují, že většina lidí je se stávající vládou spokojena a nehodlá nic dělat proti začínající hospodářské katastrofě. Ti ostatní uvěřili protestům "ventil" proti vládě, které jsou řízeny ze zámoří stejně, jako v listopadu 1989.

  30/9/22 Zástupci Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Samosprávné oblasti Chersonu a Samosprávné oblasti Záporoží podepisují dekrety o přistoupení těchto 4 bývalých regionů Ukrajiny do státního svazku s Ruskou federací. V těchto oblastech žijí v absolutní převaze obyvatelé ruského etnického původu.

  24/9/22 V Rusku probíhá částečná mobilizace, ruské úřady však porušují slíbené podmínky částečné mobilizace.

  14/9/22 Česká vláda již na Ukrajinu poslala zbraně a techniku za čtyři miliardy korun.

  23/8/22 Darja Duginová, dcera významného ruského filozofa Alexandra Dugina, byla zavražděna na objednávku ukrajinských speciálních služeb. Mezi její poslední slova patří: „Chci být se svým lidem, se svou zemí. Chci být na straně světla. To je to nejhlavnější,“.

  20/8/22 Vlna veder a nedostatek vláhy v západní Evropě, největší za posledních 500 let. Bez vody se ocitly na suchu i kameny, na než naši předci vytesali varování budoucím generacím.

  10/8/22 Ukrajinské ozbrojené síly ostřelují Záporožskou jadernou elektrárnu řízenými střelami západní výroby. Elektrárna je největší v Evropě. Hrozí katastrofa, která by postihla nejen Ukrajinu, ale celý evropský kontinent.

  20/7/22 Záměrem západních hospodářských sankcí a vojenské podpory Ukrajiny je zničení Ruska. Následně by západní říše mohla Rusko vydrancovat. Dochází k opaku. Je to západ, který spěje k úpadku, energetické a hospodářské krizi.

  19/7/22 Radnice Brno-střed vedená ODS, ANO a lidovci poslala policejní těžkooděnce na Moravany. Chtěli pouze vyvěsit moravský znak na jezdecké soše moravského markraběte a římského krále místo ukrajinské vlajky.

  8/7/22 V Nizozemí použila policie při potlačování nepokojů farmářů ostrou munici.

  7/7/22 Monument tzv. Poradních kamenů (Georgia Guidestones) byl zničen. Na 4 stélách byly v 8 jazycích vyryty instrukce pro lidstvo, pro Nový světový řád a Nový věk (New Age), jehož pravidlem měla být redukce obyvatelstva planety na 500 milionů lidí a život v souladu s přírodou.

  3/7/22 Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk a Moskva nedovolí obrodit nacismus jako zbraň kolektivního Západu namířenou proti slovanskému světu.

  3/7/22 Podle představitele Luhanské lidové republiky vojáci Lidových milicí LLR a Ozbrojených sil Ruské federace zcela osvobodily území od ukrajinských jednotek: „Dnes naše jednotky s podporou ruských ozbrojených sil osvobodily město Lisičansk, čímž dokončily osvobození republiky v jejích historických hranicích...“

  18/6/22 Podle ruského prezidenta Vladimira Putina skončil jednostranný světový řád podřízený Spojeným státům. Ministr zahraničí Sergej Lavrov sdělil, že je úplně jedno, jak Rusko vypadá v očích západu, podstatné je dodržování mezinárodního práva. Rozchod se Západem je nevratný a konečný.

  1/6/22 Ukrajinský pluk Azov přestane používat nacistický symbol Wolfsangel a nahradí jej meči v trojzubci.

  24/5/22 Světová zdravotnická organizace WHO a Mezinárodní výbor Červeného kříže přestaly dodávat životně důležité léky pro pacienty s cukrovkou, HIV a AIDS do Doněcké a Luhanské lidové republiky. Rusko nadále poskytuje pomoc s léky.

  21/5/22 V České republice je jedna z nejvyšších inflací v Evropě - 14,2 % (jsme hned za Estonskem, Litvou a Bulharskem).

  10/5/22 "Opičí" neštovice se začínají šířit mezi lidmi v různých zemích. odborníky současné šíření nemoci ve vzájemně vzdálených kontinentech překvapuje.

  22/4/22 Během druhé fáze speciální operace plánuje ruská armáda nastolit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou, zajistit koridor na Krym.

  11/4/22 Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil: “Naše speciální vojenská operace má ukončit bezostyšnou expanzi NATO a bezostyšnou snahu o úplnou nadvládu USA a jejich západních subjektů na světové scéně”

  10/4/22 České elity již veřejně a beze studu vykřikují pozdrav jednotek UPA “Sláva Ukrajině!”. Ukrajinská UPA vyvraždila jen na Volyni a Haliči (1943-1945) přes 100 000 polských civilistů (včetně žen, dětí a nemluvňat). Nacifikace české společnosti pokračuje rychlým tempem. ČR se stává druhou Ukrajinou.

  6/4/22 V bezpečnostní radě OSN zablokovali iniciativu Ruska vyšetřit incident v ukrajinském městě Buča.

  6/4/22 Viktor Orbán vyhrál drtivě maďarské volby. Reprezentuje vládu, která jedna z mála v Evropě skutečně hájí zájmy národa.

  1/4/22 Rovněž Německo provádělo vojenský biologický výzkum a experimenty na Ukrajině. Ukrajinská strana dodávala německému BNITN institutu vzorky krve slovanského etnika z různých regionů země.

  30/3/22 Islámský svět se začíná přiklánět na stranu Ruska proti západu. Čína, Indie, Brazílie, Turecko, Indonésie, Jižní Afrika a Mexiko odmítají výzvy USA izolovat Rusko.

  26/3/22 Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) přiznalo, že výtěry z nosu při "testování COVID" se používají k sekvenování genomů lidí. Každému, kdo si nechal udělat test výtěru z nosu na COVID-19, mohla být takto odebrána DNA bez jeho vědomí nebo souhlasu, pro další výzkumy v amerických laboratořích.

  23/3/22 Konec nadvlády petrodolaru se nezadržitelně blíží. Rusko zavedlo petrorubl. Rusko bude prodávat a dodávat zemní plyn tzv. nepřátelským zemím pouze a výhradně za ruský rubl. Evropa spěje rychle k hospodářskému krachu.

  12/3/22 Ukrajina (neonacistická skupina AZOV) odpálila do hustě obydleného centra Doněcka balistickou raketu Točka-U s mezinárodně zakázanou kazetovou municí. Mnoho mrtvých.

  12/3/22 Západ v čele s USA vyhlásit Ruské federaci otevřenou ekonomickou válku. Ta skrytá již probíhá řadu let.

  10/3/22 Česká vláda navrhla zrušit povinné přimíchávání biopaliv do nafty. Mají se tak snížit ceny paliva a zlepšit životní prostředí.

  9/3/22 Dodávkami zbraní nebo směřováním tzv. dobrovolníků může vláda zapojit naši zemi přímo do válečného konfliktu na Ukrajině, se všemi důsledky.

  9/3/22 Ministerstvo zahraničí USA uznalo provádění experimentů s biologickými zbraněmi na Ukrajině. Během slyšení v Senátu uvedla náměstkyně ministra zahraničí USA Victoria Nulandová, že na Ukrajině jsou americká zařízení pro biologický výzkum a Kyjev s Washingtonem nyní pracují na tom, aby se materiály nahromaděné tam nedostaly do rukou ruských sil.

  8/3/22 Podle Číny kontroluje americké ministerstvo obrany 336 biologických laboratoří ve 30 zemích. USA trvale odmítají mezinárodní inspekce těchto zařízení, včetně biolaboratoře Fort Detrick. Ruské jednotky pro jadernou, biologickou a chemickou ochranu odhalily existenci sítě více než 30 biologických laboratoří po celé Ukrajině provozované americkou armádou.

  7/3/22 Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že dokumenty, které ruská strana získala od zaměstnanců ukrajinských biolaboratoří, potvrzují, že na Ukrajině v blízkosti území RF byly vyvíjeny složky biologických zbraní.

  4/3/22 Ruská vláda opět zopakovala, že neplánuje okupaci Ukrajiny. Ruské požadavky jsou následující: neutrální a nejaderný status Ukrajiny, demilitarizace, denacifikace, uznání ruského Krymu, suverenita DLR a LLR.

  25/2/22 Premiér ČR Fiala vyhlásil nepřímo Rusku válku. Zároveň česká vláda začíná posílat těžké zbraně na ukrajinskému režimu proti Rusku.

  25/2/22 Ve výroční den Vítězného února započala na českém internetu již naplno cenzura webů nepohodlných vládnoucímu režimu. Byl zablokován provoz domén Aeronet, Protiproud, Ceskobezcenzury, Voxpopuliblog, Prvnizpravy, Czechfreepress, Exanpro a Skrytapravda. Další budou následovat, demokracie není holubník a zvláště ta naše liberální.

  24/2/22 Již zřejmě nic nezabrání plnému propuknutí studené války mezi západem a východem. Vlastními sankcemi se západ dostane do hluboké hospodářské krize, extrémně vzrostou ceny energií a potravin. V Evropě lze očekávat bídu pro mnoho lidí, agresivitu a nenávist.

  24/2/22 Před pár dny byla schválena smlouva mezi Slovenskem a USA, které tak získalo do výhradního používání dvě slovenská vojenská letiště. Nepomohly masové protesty občanů SR.

  23/2/22 Rusko začalo s odvoláním na článek 7/51 Charty OSN s vojenskou pomocí DLR a LLR. Prezident Putin prohlásil, že se Rusko zasadí o denacifikaci Ukrajiny a zabránění získání jaderných zbraní. Rusko již údajně vydalo zatykače na několik tisíc osob podezřelých z genocidy lidí ruského etnického původu, včetně osob odpovědných za masakr v Domě odborů v Oděse, kde došlo r. 2014 k upálení několika desítek odpůrců majdanu.

  21/2/22 Ruský prezident Putin podepsal dekret o uznání DLR a LLR. Kyjevský Euromajdan v roce 2014 byl krvavým protiústavním státním převratem. Část obyvatel Ukrajiny ho neuznala a na Donbasu vyhlásili svou nezávislost v podobě DLR a LLR. Kyjev nato reagoval represivními vojenskými operacemi a neustálými útoky i vůči civilnímu obyvatelstvu. Uznáním DLR a LLR tak Západ dostal svou vlastní medicínu "Kosovo".

  19/2/22 Výsledek politiky naší vlády: Slováci mají o polovinu nižší ceny elektřiny, Poláci tankují levný benzín, Maďarsko odebírá z Ruska plyn pětkrát levněji než ČR

  11/2/22 Probíhají rychlé přípravy na vyprovokování války s Ruskem. Válečným polem kromě Ukrajiny má být i Slovensko, Polsko a Česko.

  24/1/22 Německo, Itálie a Rakousko, někdejší fašistické a nacistické státy, znovu ruší občanské svobody a nastolují totalitně-covidový režim. Všichni občané Rakouska musí být povinně očkováni. Lidé odmítající experimenty s vakcínami ztrácejí možnost obživy a jsou systematicky vydělováni ze společnosti.

  16/1/22 Pokračuje probouzení velkých sopek.

  13/1/22 Už i Evropská léková agentura (EMA) varovala, že dlouhodobé aplikování posilovacích dávek vakcíny v krátkém čase může oslabovat imunitní systém.

  30/12/21 Izrael schválil 4. dávku vakcíny proti covidu. Ani 3. dávka tedy nefunguje.

  15/12/21 V ČR se začalo s covidovým očkováním děti ve věku od 5 do 11 let. Vláda zatím objednala 300 tisíc vakcín pro 150 tisíc dětí.

  23/11/21 Vláda Andreje Babiše oznámila plán plošného povinného očkování obyvatel v ČR v několika etapách. Nejprve půjde o lidi nad 60 let a řadu profesí. Následovat budou údajně další věkové vlny až k dětem.

  21/11/21 Bill Gates již dříve prohlásil, že další věc, na kterou se musíme připravit, je bioteroristický útok s pravými neštovicemi. Ve výzkumné laboratoři v americké Pensylvánii byly nyní „objeveny“ lahvičky pravými neštovicemi.

  19/11/21 Alexander Soros navštívil rakouské nejvyšší politiky. Následně Rakousko, jako první země v EU, ohlásilo zavedení povinného očkování proti Covid-19 pro veškeré obyvatelstvo.

  10/11/21 Rabínský soud v New Yorku rozhodl, že vakcíny mRNA jsou zdrojem infekcí a jejich šíření. Vydal zákaz očkování židovských dětí, mládeže, mladých žen a mužů.

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.