Putujte s námi proti proudu k zapomenutým zdrojům,
seznamte se s poselstvím našich předků pro tuto dobu!
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání, historie,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • bez titulku:
  " Konečně se dostáváme k 34. kapitole, která začíná: „Hospodin řek ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Exodus 30 se vrací k popisu rituálních potřeb: Oltář k pálení kadi ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  " Exodus 23 dokončení právního výkladu, který přechází v návod na ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Exodus 19 vypráví, jak židovský národ po 40 letech putování po exo ... " (Desatero)
 • bez titulku:
  "Opovážím se tvrdit, že jen málokdo ví, co je obsahem desatera přik ... " (Desatero)
 • Re: Re: Re: Lidské oběti:
  "V mé větě je právě důležité to slovíčko "byla". Pokud po ... " (Dětské oběti v Kanaánu)
 • Komentáře

  ke článku: Mýtický strom
  ze dne 04.05.2008, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 18.05.2008 19:19:57     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - cz (@)
  Titulek:
  Nešlo o strom poznání a života.
  Šlo o stromy dva.
  1 Strom poznání dobrého a zlého (volební urna)
  2 Strom života

  První lidé pojedli ze zapovězeného stromu a byli vyhnáni, aby už nestihli pojíst ze stromu života.

  Komentář ze dne: 20.05.2008 10:45:38     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re:
  Biblickému stromu/stromům v Edenu se zkusím věnovat v samostatném článku. Zde mi jde spíše o obecnější pohled na symboliku stromu v mýtech a náboženstvích.

  Zatím tedy jen ve stručnosti: Myslím si, že v Genesis jde o sloučení několika tradic. Někteří odborníci se domnívají, že v původním příběhu byl pouze jediný strom - Strom života.
  (viz. např. Gen 3:3). Možná šlo o datlovník, považovaný za bisexuální strom, tedy strom nesoucí v sobě dva prvky.

  Komentář ze dne: 25.05.2008 18:20:06     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Cz (@)
  Titulek: Re: Re:
  Nejlepší vykladač Bible je Bible samotná, stačí si ji pořádně přečíst a není nutné tam vnášet nesmysly a výroky rádobyodborníků typu: Já si myslím. Co z toho, každý si něco myslí, dokonce i já.
  Jenže myšlení pravdu ani nestvoří a dokonce ani nezlikviduje.

  Komentář ze dne: 29.05.2008 12:55:13     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: Aplaus
  Tak toto je povedané veľmi dobre. Presne v tomto duchu zmýšlam aj ja. Kiež by bol tento prístup vlastný každému skeptikovi nad bibliou. Veď to čo robia liberálny teológovia s bibliou je TRHACÍ KALENDÁR! -Som smutný z toho, že autor tejto stránky čerpá práve od nich. To čo oni robia s bibliou, môže ktokoľvek robiť aj s našimi príspevkami. -Keby niekto chcel - prekrúti ich tak, že autor príspevku sa v tom ani nespozná!

  Komentář ze dne: 30.05.2008 21:19:38     Reagovat
  Autor: [Karel] - Karel (kotozor@seznam.cz)
  Titulek: Re: Re: Re:
  Budou vás ve jménu Božím pronásledovat, budou vás tupit, budou vás obviňovat ze lží a ponižovat, vás radobyodborníky, ale nic si z toho nedělejte, slepí slepí zůstanou, to jest jejích odměna. Váši odměnou je vaše vidění.

  Tak jako myšlení nestvoří pravdu, tak ji nestvoří ani víra.

  Komentář ze dne: 18.05.2008 19:24:52     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - cz (@)
  Titulek:
  Gn 2,9 Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.

  Šlo o dva stromy.
  uprostřed zahrady pak stromu života
  a stromu poznání dobrého a zlého.

  Gn 2,17 Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.

  Gn 3,22 I řekl Hospodin Bůh: "Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky."
  Gn 3,23 Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.
  Gn 3,24 Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.


  Komentář ze dne: 20.05.2008 08:52:41     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - cz (@)
  Titulek:
  Články o mýtech zřejmě zpracoval člověk, který nic nepochopil a ničemu nerozumí, jde tam o nesmysly a zavádějící informace, které nelze brát vážně.

  Komentář ze dne: 20.05.2008 10:13:57     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: Re: no neviem
  ...takéto všeobecné konštatovanie neprináša do diskusie veľa múdrosti. -Buďte trochu konkrétnejší. -Z toho čo ste napísali usudzujem, že zatiaľ nemáte na to čo odpovedať. Dík.

  Komentář ze dne: 25.05.2008 18:24:42     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - cz (@)
  Titulek: Re: Re: no neviem
  Není nutné opakovat to, co už tam je ocitováno přímo z Bible.
  Když si porovnáš článek s tím co je Bibli, dojdeš k závěru, že celý článek je z pohledu toho co je psané naprostý zavádějící a účelový nesmysl.

  Komentář ze dne: 29.05.2008 12:59:18     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: omluva
  Ja som myslel, že reagujete na čosi iné. -Považujte moju reakciu za omyl. -Ja som 100 percent za pravdivosť obsahu biblie.

  Komentář ze dne: 30.05.2008 21:26:48     Reagovat
  Autor: [Karel] - Karel (kotozor@seznam.cz)
  Titulek: Re: Re: Re: no neviem
  A co třeba Matoušová proroctví vytrhnutá z kontextu, případně upravená tak, aby ukazovala na Krista? Snadno se to dá vyhledat v Bibli a srovnat to co tvrdil Matouš a to co tvrdili proroci ve Starém zákoně. Viz "Pomýlený Matouš" a "Pokřivená proroctví". Řekl bych, že pravě Matouš byl příkladem toho na co se dá vztáhnout konec tvé věty..."celý článek je z pohledu toho co je psané naprostý zavádějící a účelový nesmysl."...

  Komentář ze dne: 21.05.2008 09:45:00     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Hyperion (@)
  Titulek:
  Ahoj. Jako křesťan opravdu oceňuji upřímnou (tj. nedemagogickou a na faktech založenou) kritiku Bible a křesťanství. Na těchto stránkách jsem nalezl mnoho opravdu podnětných textů, ale tento článek se moc nepovedl, protože míchá jablka s hruškami.

  Je pravda, že někteří odborníci považují za možné, že strom poznání a strom života byl původně strom jeden. Pokud mohu posoudit, většina se však kloní k názoru, že šlo o stromy dva. Pro moji námitku to není podstatné, takže budu mluvit o 2 stromech, ale platí to i v případě, kdy se přikloníme k názoru, že šlo o jeden.

  1. Je zavádějící a nesprávné dávat biblické stromy do souvislosti s uctíváním posvátných stromů. Tyto stromy totiž nebyly nijak uctívány. Povšimni si, že se jim v Bibli nevěnuje s výjimkou prvních kapitol Genesis pozornost. O stromu života se dočteme ještě v knize Přísloví, ale tam je toto spojení použito jen symbolicky (asi tak, jako se na Moravě někdy říká slivovici voda života), a pak ve Zjevení, kde jde rovněž o symbolické vyjádření. V podobném duchu se někdy v Bibli mluví o knize života.

  2. Při studiu různých symbolů (člověk od nepaměti používá symboly) je potřeba nehledět jen na vnější (povrchní) podobnost. Např. Egypťané používali symbol ryby pro bohyni ryb Hamethyt (psáno i Hamethit). Symbol ryby používali křesťané v prvních stoletích (tento symbol je dnes opět v módě). I přes stejnou symboliku jde o úplně jiné jevy - pro křesťany byla ryba jakýmsi krédem, neboť v řečtině to slovo dostaneme z prvních písmen vyznání Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel.

  3. Domnívám se, že právě předcházející bod je kamenem úrazu tvého článku. Dávat biblické stromy do souvislosti s Axis mundi je nesprávné, k tomu viz. Eliade, Mýtus o věčném návratu - archetypy a opakování. Pokud už chceme najít Axis mundi v Bibli, pak se musíme podívat na Bábel (Gn 11) a hlavně na Jákobův žebřík (Gn 28,10 - 19). V prvním případě se zřejmě jedná o inspiraci zikkuraty, ve druhém jde o klasickou představu žebříku (jindy hory), kte

  Komentář ze dne: 21.05.2008 09:46:56     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Hyperion (@)
  Titulek: Re:
  která spojuje vezdejší svět se světem nebeským. Ty stromy takovou funkci neměly.

  Nechci otravovat moc dlouhým textem, ale snad i ze zkratkovitého podání je jasné, co jsem chtěl říci:-)

  ---
  Nevěděl jsem, že je tu limitována maximální délka komentáře. Takže výše uvedené je pokračování.

  Komentář ze dne: 21.05.2008 13:13:59     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Re:
  Díky za podnětnou kritiku.
  S tím uctíváním máš pravdu - já si také nemyslím, že biblické stromy byly nějak uctívány ve formě skutečných stromů. To by bylo zcela proti Bibli. Myslím si však, že roli středu světa mohly v jistém kontextu hrát, vždyť byly vysazeny uprostřed zahrady, upostřed ideálního světa. Minimálně pro Adama s Evou to byl opravdu střed světa.
  Jákobův žebřík chápu jako spojení země a nebe, cestu. Má to tedy také něco společného s významem některých posvátných stromů, které fungovaly obdobně.

  Komentář ze dne: 25.05.2008 18:40:58     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - cz (@)
  Titulek: Re:
  Pouze doplňuji, že ryba se řecky řekne ICHTHYS a to jsou první písmena výroku
  Iesus CHristos Theu HYios Soter
  Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel.
  Rozhodně si myslím, že se mělo zůstat u prvního hesla při pronásledování, znaku křesťanů ryby a ne u popravčího nástroje, který zavedl císař Konstantin, když z toho udělal státní náboženství.
  A pak ta medvědí služba církvi začala, kdo chceš postavení, majetek, moc musíš do strany.
  Tak jako to okoukali komunisté.
  Když šlo o život, tak přicházeli upřímní, když šlo o postavení tak tam nalezli vyčuránci.
  Někteří uctívají a vyzdvihují vlastně popravčí nástroj.
  Když si na krk pověsí šibeničku, gilotinku, el.křesílko, injekční stříkačku, pistolku a nebo šutr, tak to vyjde na stejno.
  Kříž byl je a bude popravčí nástroj a popravčí nástroje nejsou hodny vyvyšování.

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.