Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Postavy

  Nephilim, Nefilové. Obři nebo synové andělů?

  Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové (I.)

       Nefilové I

  Nephilim, Nefilové

  Nefilové v Bibli - obři, zrůdy, padlí?

   

  Bible, Genesis 6:4 BKR[1] 
       Obrové /Nephilim/ pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.

  V Hebrejské Bibli vystupují tajemné bytosti - Nephilim, Nefilové. O významu verše 6:4 v biblické knize Genesis se stále vedou spory. Nefilové jsou považováni za obry, lidské zrůdy, padlé anděly, mýtické hrdiny, křížence bohů či andělů s lidmi nebo dokonce za mimozemšťany. Kdo to byli Nefilové a proč je o nich v Bibli zmínka?

  Pojem "Nephilim" nalezneme na dvou místech Bible, v 1. a 4. knize Mojžíšově:
  Genesis 6,4 (PDF)
  Numeri 13:33 (PDF)

       Výraz  se přepisuje do latinky jako Nephiyl, Nephil, Nephilim, Nefilim, Nefilové apod.


  Obr. Verš Genesis 6:4 - hebrejský text (BHS), jeho přepis (BHT) a několik překladů.[3]


  Obr. Verš Numeri 13:33 - hebrejský text, jeho přepis a několik překladů.

  Porovnáním vidíme, že pojem Nefilim se buď nepřekládá, nebo bývá nahrazován slovem obři či zrůdy.

  Dle křesťanské věrouky byli Nefilové potomky padlých andělů a žen, tedy kříženci andělů s lidmi, bohatýři mohutného vzrůstu a velké síly.    
  Obr. Andělé sestupují k dcerám lidským. John Flaxman (kresba 1821–26).[4]

  Mnohdy se uvádí, že velká část Nefilů byla zničena potopou. Někteří však potopu přežili. Jejich potomkem byl i Anak, o jehož klanu Anákovců se píše v Numeri 13:33. Odtud prý pocházejí tvůrci některých megalitických staveb. A také hrdinové a polobozi řeckých mýtů.[5]

  Výklad ke Starému zákonu tvrdí, že Nefilové jsou pouhé zrůdy, které vešly do bájí a pověstí jako polobohové, hrdinové či zakladatelé rodů:[2] str. 51

       „Zrůdy vznikaly na zemi..." Hebrejsky se tyto zrůdy označují nefílím (ve SZ jen ještě Nu 13,33). Není vyloučeno, že tento nejasný výraz souvisí s kořenem n-p-l (= padati), od něhož se odvozuje i označení jiných případů nenormálního narození (potracený plod, Jb 3,16   Ž 58,9   Kaz 6,3). Ironicky je řečeno, že těmito zrůdami jsou „ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní". Naráží se tu zřejmě na polobožské bytosti, héroje pohanských bájí a pověstí. Téměř každý národ měl a má svá vyprávění o slavné minulosti. Jsou to ve skutečnosti zbytky mýtů a legend, z nichž zbyly jen pověsti o recích, hrdinech, polobozích, božských praotcích a zakladatelích rodu. Germáni měli své Niebelungy, řecké báje se rozlétly do celého kulturního světa. Izrael žil uprostřed národů, které čerpaly z bohaté tradice a náboženské minulosti. Měly své obry, legendární bytosti, a svůj rod odvozovaly od samotného božstva. Boží lid se děsil těchto reků minulosti. Ohromovala jej kultura a sláva pronárodů. Třásl se před božstvy plodnosti, když slyšel o styku lidí s božstvem. Právě do tohoto ovzduší úzkosti a pocitu nicotnosti vnáší tento oddíl světlo a přináší potěšení, když svědčí, že to nejsou bohové, ani polobožské bytosti, ale zrůdy. Tím je nad nimi vyhlášen odsudek. Jejich proslulost není nic jiného než pýcha, a ta předchází pád. Vyvrcholením Božího stvořitelského díla je člověk a žádný nadčlověk.
   Nejen ,bohatýři dávnověku' jsou zrůdy. Doložka v textu, „ba ještě i potom", má zřejmě upozornit, že jde o nebezpečí stále aktuální, objevující se v nových podobách vždy  znovu. Vždy znovu se chce člověk dostat na Boží úroveň. Věk synů Božích (už ne ,božských') nepřijde touto cestou. Ta končí v potopě. Věk Božích synů přijde cestou Kristovou. Těm, kteří přijali Krista, dal Bůh moc být Božími syny (J 1,12   Ř 8,14). 

  Jak je zřejmé, jde zde spíše o věroučný náboženský traktát, než seriózní vysvětlení pojmu "Nefilové". Posuďte sami, jak hodnověrné je tvrzení, že Nefilové byli jen zrůdy a slova o nich jako o "bohatýrech" či "mužích pověstných" jsou pouhou ironií autorů knih Mojžíšových. Jednalo by se asi o jediná místa v knihách Genesis a Numeri, kde bylo použito ironie.
  Je tomu právě naopak. Oba biblické verše popisují Nefily s respektem a varováním. Jsou to bytosti mocné, pověstné a lidé vůči nim jsou nepatrní jako luční kobylky. A zřejmě byli i jednou z příčin božího trestu - potopy. Právě v šesté kapitole knihy Genesis, kde jsou poprvé Nefilové zmíněni, je vysvětlováno, proč Bůh seslal na lidstvo a zemi potopu. Ve verši Genesis 6:4 je popisován vznik Nefilů na zemi a hned v následujících verších Hospodin seznává, že se děje něco zlého a rozhoduje smést z povrchu zemského člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo. 

  Pokusů o možné překlady pojmu "Nephilim" (viz Gn 6,4) je mnoho:

  1. Padati, spadlí, shození dolů
  2. Padlí, odpadlíci, odloučení
  3. Padlí ve smyslu spojitosti se zemřelými a smrtí
  4. Mocní, silní, hrdinové
  5. Nelidští, násilní, tyrani
  6. Předčasně narození (potracení)
  7. Nevhodně narození
  8. Obrové, obři
  9. Ti, kteří zapříčinili pád
   

  Slovo Nefilové ( נפלים resp. נפילים ) je tvořeno slovním základem
  N-P-L (נפל ) resp. N-F-L, který může znamenat:

  NáPaL - pád, padat, být shozen/svržen/spuštěn dolů, selhat, neuspět
  NéPeL - předčasně narozený, potrat

  Podle slovníku biblické hebrejštiny Abarim znamená kořen NPL "pád" a je spojen s významem zvláštní či odlišný. Nephilim pak znamená padlí (angl. The Fallen Ones).[6] Někteří badatelé tvrdí, že slovo nepochází z hebrejštiny ale aramejštiny. Zde podstatné jméno nafil(a) znamená obr. Odtud překlady ve smyslu giants - obři.

  Původní základ slova a jeho smysl je nejistý. Vzhledem k nejednoznačnosti bývá výraz v moderních překladech ponecháván ve formě přepisu (Nephilim, Nefilim, Nefilové). Slovo Nefilové snad mohlo být odvozeno od významu obři, padlí či zrození selháním a porušením božích zákonů.

   V pojmu Nefilové tušíme něco zlého a nebezpečného, spojeného s přestoupením zákonů Stvořitele těmi, kdo přišli z nebes. Na zemi se pak rodily bytosti, které se zde vůbec neměly objevit. A i proto Hospodin na zemi seslal potopu zabíjející všechno živé.

  Bible však dokládá, že Nefilové žili na zemi před potopu (Genesis 6:4) ale i po ní (Numeri 13:33). Alespoň některým Nefilům se tedy podařilo potopu přežít, i když nebyli na seznamu těch, kteří měli být zachráněni. Postupně se rozdělili do několika skupin, většinou nepřátelských člověku a zvláštně splynuli s židovským kmenem Levitů.

  Pokračování - Nefilové v knihách Z. Sitchina

   


  [1] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/ V elektronické formě SW BibleWorks.
  [2]  Česká biblická společnost. 1968-1991. Výklady ke Starému zákonu, I.zákon Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronium. Praha. 1991
  [3] Použita elektronická bible - BibleWorks.
  [4] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
  [5] The Bible Study Site [online]. [cit. 2006-06-10]. Dostupné z: http://www.biblestudy.org/
  [6] Nephilim in Biblical Hebrew. Abarim Publications [online]. [cit. 2006-08-26]. Dostupné z: https://www.abarim-publications.com/Meaning/Nephilim.html#.X0aZudwzaM9
      

       
  Vydáno: 10. 06. 2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 10. 06. 2006 | Aktualizováno: 26. 01. 2017 | 70046 přečtení | Počet komentářů: 254 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.