Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II)  Mýty a skutečnost - Proroctví

  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (II)

  Nalezneme proroctví, která napoví, na co se připravit v nadcházejícím roce 2023? Úvodem můžeme prozradit, že nás zřejmě čeká velice těžký, kritický rok. Mnohá proroctví a vize popisují osudové otřesy celého světa, otřesy symbolické i fyzické. Ve hře je transformace ale i zánik části lidstva
  A naše země v srdci Evropy? Zažije kritickou první polovinu roku. Pokud i pak budeme ovládáni mocí jako doposud, propadneme se do propasti. Je zde však stále naděje pro zvrat k lepšímu, pokud se lidé sjednotí, svrhnou nadvládu a prosadí vůli k záchraně a ochraně své země.

   

  Vakcinace, ukrajinizace, ubírání svobody

  V předchozím článku jsme připomněli několik proroctví slavného Nostradama. Viz Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus Podle našeho výkladu lze v uvedených verších nalézt varování před událostmi, které již započaly:  pandemie covidu, vakcinace a mutace části lidstva, selhání Ukrajiny i pohroma pro Evropu.[1]
  Tyto události budou mít samozřejmě dosah i do roku 2023 a budou v něm zřejmě kulminovat. V Evropě se prohloubí krize ve všech oblastech života. Dále bude vyvíjen silný tlak na vakcinaci lidí se všemi negativními zdravotní a duchovní dopady, které již mnozí začínají pociťovat.

  Uvedli jsem řadu proroctví varujících před vakcinací proti COVID-19. Již existuje nepočítaně důkazů toho, že covidová propaganda používala lži:
  • Očkovaný nemůže onemocnět covidem. Může.
  • Očkovaný nešíří nemoc. Šíří.
  • Imunita po očkování je lepší než po nemoci. Není.
  • Očkování chrání proti těžkému průběhu. Nechrání.


  Očkování může těžce narušit imunitu člověka a nevratně poškodit jeho krev. A pokud uvažujeme o rovině duchovní, očkování má zřejmě fatální dopady na lidskost, duši člověka.Očkování není tečkou za covidem ale spíše za naší érou lidstva.

     
  Obr. Reklama na vakcinaci
  ( podzim 2022).[27]

  V jedné věci reklama neklame. Vakcinace zřejmě opravdu může vést ke klidu duše a to klidu totálnímu.

  Na Ukrajině byl vyvolán démon zkázy. Kyjevský režim se stane bezednou černou dírou, vysávající rychle ubývající síly Evropy. Na občany budou uvalovány nové daně, inflací znehodnocován jejich majetek a omezována pomoc státu potřebným. Stále rychleji bude ubírána lidem svoboda, zaváděna cenzura a všemožná omezení. Většina politiků již bude zcela nezakrytě hájit cizí mocenské zájmy na úkor svých zemí. Spoléhat budou na zázemí v daleké cizině a ochranu cizími ozbrojenými silami.

   

  Proroctví pro rok 2023?

  Existují nějaká Nostradamova proroctví speciálně pro rok 2023? Na internetu je často uváděna Nostradamova centurie IV.100.

  Centurie IV.100


  Obr. Čtyřverší 100 ze IV. centurie (r. 1557).[11]

  Přepis z vydání r. 1568 (Lyon, copie Anatole Le Pelletier):[3]

  De feu celeste au Royal édifice, [royal]
  Quand la lumière de Mars defaillira: [Quant]
  Sept mois grand guerre, mort gent de malefice
  Roüan, Eureux au Roy ne faillira.

  Anglický překlad:[4]

  From the celestial fire on the Royal edifice,
  When the light of Mars will go out,
  Seven months great war, people dead through evil
  Rouen, Evreux the King will not fail.

  Český překlad:[5]

  Z nebe padne oheň na královskou budovu,
  Až bude oheň Marsův oslaben:
  Po sedm měsíců krutá válka, masy zemřou působením zla,
  Rouen a Evreux krále nenechají na holičkách.

  Slovenský překlad:[6]

  Nebeský oheň na kráľovej budove,
  Keď zlyhá svetlo Marsu,
  Sedem mesiacov veľká vojna, ľudia mrtvi od zlých čarov,
  Rouen, Evreux sa nedostanú kráľovi.

  Mnohé zdroje uvádějí, že zde Nostradamus předpovídá III. světovou válku, která může vzejít z ruské vojenské operace na Ukrajině. Udává se i nebezpečí jaderné války mezi USA a Čínou v boji o Tchaj-wan.  Nebeský oheň spadlý na královskou budovu má znamenat, že z popela civilizace vznikne nový světový řád. A slova lumière de Mars defaillira - světlo Marsu selhává prý mohou ukazovat na neúspěšný pokus o kolonizaci Marsu. Avšak proč je proroctví spojováno právě s rokem 2023 uváděno není.[7]

  K pokusům kolonizovat Mars rozhodně nedojde v roce 2023. Lidé dosud nejsou schopni přistát na Měsíci, natož na Marsu. Ostatně, spojovat Nostradamova slova la lumière de Mars defaillira tj. slábnutí světla Marsu s pokusy o kolonizaci planety je značně divoké. Nejspíše se jedná o známý nebeský jev - retrográdní (zpětný) pohyb Marsu. Svítící Mars se na obloze zdánlivě zastaví a pak se začne pohybovat opačným směrem vůči pohybu planet. Ovšem Mars je v retrográdním pohybu každé dva roky. Například právě v době psaní tohoto článku je Mars ve zpětném pohybu (posouvá se pomalu doprava směrem k Plejádám). Tento jev je sice důležitý pro astrologii, ale vzhledem k jeho častému opakování jen stěží může znamenat nějakou dataci proroctví.[a]

  Zmínka o městech Rouen a Evreux ukazuje, že se spíše bude jednat o událost ve Francii. Oheň na královské budově mohl být požárem Tuilerijského královského paláce v Paříži v r. 1871. Došlo k němu při potlačování Pařížské komuny, která byla po sedmiměsíčním boji poražena. Rychlým oslabením svitu Marsu (défaillir - okamžitá ztráta fyzické nebo morální síly[8] ) mohl být míněn Napoleon III. Jeho vláda byla svržena r. 1870 poté, co byl zajat v prusko-francouzské válce během bitvy u Sedanu. Na nějakou dobu byl tehdy zbaven své moci - jeho svit zeslábnul.[9] Otazníkem zůstává De feu celeste - nebeský oheň. Požár královského paláce v roce 1871 byl jev zcela pozemský - dvanáct komunardů zapálilo Tuileries za pomoci hořlavin a výbušnin. Ovšem zničení paláce mohlo být považováno za boží, nebeský trest.

  Nostradamova dcera

  Pro zajímavost se podívejme, co  pro rok 2023 předpovídá "Nostradamova dcera". Nejedná se o skutečnou dceru lékaře a proroka Michela de Nostredame ale o současnou peruánskou jasnovidku Antonella Pilar.[10]

  Varuje před celosvětovou ekonomickou krizí, devalvací měn řady zemí a panice způsobené dolarem. Přichází doba nedostatku produktů, která ovlivní zemědělství. „Uvidíme obchody a supermarkety s nedostatkem potravin ... přicházejí hladové měsíce."
  Spojené státy vstoupí do konfliktu spojeného se severní i jižní Koreou, Japonskem, Tchaj-wanem a Afghánistánem: „Buďte velmi opatrní, Spojené státy s bombami a raketami. Když je použijí, svou blízkostí k Mexiku ovlivní i tuto zemi. Buďte velmi opatrní v Kalifornii, vidím vyděšené utíkající lidi a domy, které se rozpadají na kusy."
  Varuje před dalšími mutacemi virů, které se budou šířit vzduchem i vodou. Voda bude na mnoha místech kontaminovaná, nebude pitná, takže lidé budou muset vodu skladovat. Bude nedostatek pitné, nezávadné vody. Rovněž při pobytu venku na vzduchu budou lidé po 15 dnech padat na zem.
  Rok 2023 bude rovněž ve znamení zemětřesení, sopečné aktivity, pohybů zemské kůry.

  Tato proroctví zde uvádíme zejména proto, že varování před znečištěnou vodou v roce 2023 udávají i jiní vizionáři. Stejně tak obraz atomového hřibu nad Koreou. Řada  vizionářů se rovněž shoduje na tom, že v roce 2023 dojde k řadě finančních krizí, bude to rok plný ohně a zemětřesení. Hovoří se o příletu komety, která zatřese Zemi a dnech tmy.

  Žijící Nostradamus

  Za žijícího Nostradama je označován brazilec Athos Salomé. Uvádíme volné shrnutí jeho předpovědí:[18] [19]

  - lidská krev bude zneužita, lidé budou psychicky mučeni, obyvatelstvo bude manipulováno a bude žít jako zombie. Duševních poruch bude přibývat, lidská mysl bude vyvedena z rovnováhy, deprese a sebevraždy.

  - blíží se třetí světová válka. Příští roky – 2023, 2024 a 2026 budou ty nejhorší vzhledem k lidskému zlu. Měsíce únor, duben a červenec roku 2023 budou ve znamení mnoha tragédií.

  - národ, kde vládne nečistoty a arogance, bude zaplaven v důsledku klimatických změn.

  - na obloze se shromáždí temné mraky a způsobí hrůzu a napětí. Nebesa budou zatažena, den bude vypadat jako noc.

  - nikdo z toho místa neunikne, jen ti, kdo věří. Nebude úniku pro ty, kdož potřebují poznat hněv Páně.

  - paprsky, které dopadnou na Zemi, budou mocné

  - ohně a výbuchy, mnoho lidí bude skrze tmu hledat spásu a osvobození od pandemie. Křik, pláč a slzy lidí, kteří žádají o pomoc, naslouchejte jim, než je ztratíte.

  - vakcína bude k ničemu, lék nepochází z lásky.

  - přestupníci provádějí mučivé výzkumy, kruté činy, mutace zvířat, vyhlazování. Smutek v dobrých lidech.

  Nebudeme zde nyní pátrat po tom, zda Antonella Pilar či Athos Salomé jsou skuteční vizionáři. Jejich některé předpovědi pro rok 2023 se však pozoruhodně shodují s proroctvími skutečných vizionářů, zůstávajících v ústraní. Vraťme se zpět ke středověkému Nostradamovi, od jehož narození uplyne v prosinci 2023 520 let.

   

  Proroctví pro následující léta

  Většina Nostradamových proroctví je nejasných a dosud nebyl odhalen jednoznačný klíč k jejich časovému zařazení. Proto i názory na význam proroctví se liší. Přesto lze tvrdit, že většina badatelů při luštění Nostradama předpovídá pro rok 2023 velké přírodní katastrofy, ve společnosti neklid a nepřátelství včetně hospodářské krize. Rok 2023 má být pro západní společnost i naši zemi kritický.

  K úvaze zde uvádíme některá Nostradamova proroctví, která se mohou týkat roku 2023 a blízké budoucnosti.

    
  Obr. Vydání Nostradamových prorctví, Lyon, r. 1555.[11]

  Centurie II.43


  Obr. Čtyřverší 43 z II. centurie (r. 1555, Lyon - Albi).[11]

  Přepis z vydání r. 1555 (Lyon, Albi):[12]

  Durant l’estoyle cheuelue apparente,
  Les trois grans princes seront fait ennemis,
  [grands] [faits]
  Frappes du ciel,paix terre tremulente.
  Po,Tymbre vndants,serpant sus le bort mis.

  Anglický překlad:[13]

  During the appearance of the bearded star.
  The three great princes will be made enemies:
  Struck from the sky, peace earth quaking,
  Po, Tiber overflowing, serpent placed upon the shore.

  Český překlad:[14]

  Až objeví se hvězda s ocasem,
  Tři vůdci nebudou svorně již stát.
  Mír z nebes je zničen, v neshodách zem;
  Pád, Tevere vřou; k břehům pluje had.

  estoile - šesticípá hvězda s planoucími paprsky, z latiny stella - hvězda[c]
  chevelu - vlasatý, vlasatice

  Centurii II.43 jsme zde zařadili proto, že uvádí na scénu l’estoyle cheuelue - vlasatou hvězdu - kometu. Vizionáři předpovídají kometu či jiné větší nebeské těleso nebo sílu, která otřese v roce 2023 zeměkoulí (i když astronomové nic takového zatím nepotvrzují).

  Tři velcí vůdcové se dle proroctví stanou nepřáteli. Nyní mezinárodní politiku určují vůdcové USA, Ruska a Číny. Nelze říci, že by byli v přátelském vztahu. Situace se však může v roce 2023 ještě zhoršit a propuknout otevřené nepřátelství. Nebo jde o rozkmotření euroatlantické skupiny USA, VB a EU?

  frappe, frappés - udeřit, údery, střety
  tremulente - chvění, třesení

  Pod údery z nebes (zřejmě působení komety) dojde k zemětřesením, Země se rozechvěje. Italské řeky Pád a Tibera se rozlijí z břehů. Záhadou zůstávají poslední slova - serpant sus le bort mis.

  serpent - had, plaz
  susum
  - lat. nahoru
  bort - (?) zrušit, potratit, část místního názvu či jména, diamantový prášek, port - přístav, bord - okraj (?)
  mis - (?) mettre -položit, misellus - ubohý (?)

  Je možné, že se jedná pouze o lokální událost v Itálii? Ve vydání anglického překladu Nostradama z roku 1672[b] je čtyřverší vysvětleno jako událost z roku 1556, kdy byli v rozepři papež Pavel IV. a králové Henry II. a Filip II. Tehdy svítila na nebi kometa a později byl údajně v bahně řeky Tibery nalezen veliký had. Spor mocnářů byl ukončen v září 1557 (tzv. mír v Cave).
  Ovšem existují i zcela jiné výklady uvedeného proroctví. Např. Peter Lemesurier v knize Nostradamus: příštích 50 let: nový výklad řadí centurii II.43 k těm, které varují před vpádem islamistů do Evropy.
  Pokud ovšem v roce 2023 kolem nás opravdu proletí kometa a zatřese Zemí, pak lze podle konce centurie očekávat ještě další, velice zvláštní události.

  Centurie II.89


  Obr. Čtyřverší 89 z II. centurie (r. 1555, Lyon - Albi).[16]

  Přepis z vydání r. 1555 (Lyon, Albi):[12]

  Du iou seront demis les deux grandz maistres
  Leur grand pouuoir se verra augmenté:
  La terre neufue sera en ses haults estres:
  Au sanguinaire le nombre racompté.

  Anglický překlad:[13]

  One day the two great masters will be friends,
  Their great power will be seen increased:
  The new land will be at its high peak,
  To the bloody one the number recounted.

  Český překlad:[17]

  Jednoho dne budou oba velcí vůdcové přáteli,
  Jejich velká moc, bude očividně vzrůstat:
  Nová země
  /Amerika/ bude na vrcholu své moci,
  Muži krve bude podána zpráva o počtu.

  Muž krve bývá považován za Michaila Gorbačova, posledního vůdce Sovětského svazu.[17] Snažil se o přestavbu a demokratizaci sovětského zřízení a přátelství se západními zeměmi. To vedlo k rozpadu Sovětského svazu i celého východního bloku zemí. USA byly v té době na vrcholu své moci. Dva velcí vůdcové, kteří budou přáteli, mohli být M. Gorbačov a R. Reagan. "Přátelství" západních zemí vedlo k hluboké hospodářské krizi mnoha východních zemí a rozšíření NATO směrem na východ.

  Proroctví ale v něčem nesouhlasí. Moc Sovětského svazu za vlády Gorbačova nevzrostla, právě naopak. Sovětský svaz se rozpadnul a Rusko, Ukrajina a další státy bývalého SSSR se ocitly ve velké hospodářské krizi. Gorbačov měl na temeni hlavy rudou skvrnu, ovšem Nostradamův výraz Au sanguinaire spíše označuje někoho krvelačného, vražedného, a tím Michail Gorbačov určitě nebyl.

  Jiní badatelé spojují verše s událostmi II. světové války. Spřátelenými vůdci zde mohou být prezident USA Franklin Roosevelt a vůdce SSSR Josif Stalin či britský premiér  Winston Churchill.[20]

  Nelze zasadit proroctví do naší současnosti? Je zřejmé, že vlivem nepřátelství a sankcí západních zemí se bude dále zvyšovat přátelská spolupráce mezi Ruskem a Čínou. Levná energie již nebude z Ruska proudit do Evropy, ale do Číny. Rusko je ideálním zdrojem surovin a Čína zdrojem pracovních sil. Obě země mají silný růstový potenciál a jejich velká moc, bude očividně vzrůstat. Moc předlužené USA naopak začne rychle upadat - doposud jsou stále na vrcholu své moci, ale od roku 2023 se již může plně projevit končící funkce petrodolaru jako světové rezervní měny. USA ztratí dominanci nad ostatními a náš svět se stane multipolárním. Poslední verš je zatím zahalen tajemstvím:

  Au - v, na, do
  sanguinaire - krvežíznivý, krvavý, vražedný
  le nombre - číslo
  racompté - počítáno, přepočítáno

  Budou krvelačnému spočítány jeho dny či zlé skutky? Je onen krvelačný nějak spojen s Novou zemí (Amerikou) z předchozího verše? Nebo se události budou týkat krve a bezpočtu lidí?

  Centurie III.5


  Obr. Čtyřverší 5 z III. centurie (r. 1555, Lyon - Albi).[21]

  Přepis z vydání r. 1555 (Lyon, Albi):[22]

  Pres,loing defaut de deux grand luminaires
  Qui suruiendra entre l’Auril & Mars.
  O quel cherté! mais deux grands debonaires
  Par terre & mer secourront toutes pars.

  Anglický překlad:[23]

  Near, far the failure of the two great luminaries
  Which will occur between April and March.
  Oh, what a loss! but two great good-natured ones
  By land and sea will relieve all parts.

  Český překlad:[14]

  V prodlení nebeská když dvě světla jsou,
  (Což mezi březnem a dubnem nastane),
  Zle je! Však od dvojice s duší laskavou
  Všem lidem pomoci se pak dostane.

  Český překlad:[24]

  Dva velké zdroje světla, blízko i v dáli, jsou poskvrněny,
  dojde k tomu někdy mezi dubnem a březnem.
  Za jakou cenu! Ale dva velcí páni
  pomohou všem stranám na zemi i na moři.

  defaut - fr. défaut - selhání, chyba, porucha, vada, nedostatek (něčeho nutného), absence
  Dvě grand luminaires - velká světla jsou Slunce (v dáli) a Měsíc (blízko), viz Bible, kniha Genesis 1:16 "Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci..." Takže se může jednat o jev, kdy nebude svítit ani Slunce ani Měsíc (i když by jinak mělo být světlo). Vědoucí popisují, že dojde k jevu transformace, kdy zavládne tma, ztratí se svit Slunce i Měsíce.

  Bible, Matouš 24:23-29, CEP[25]
  Tehdy, řekne-li vám někdo: 'Hle, tu je Mesiáš nebo tam', nevěřte!
  Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
  Hle, řekl jsem vám to už předem.
  Když vám řeknou: 'Hle, je na poušti', nevycházejte! 'Hle, v tajných úkrytech', nevěřte tomu!
  Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.
  Kde je mrtvola, slétnou se i supi.
  Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.

  Qui suruiendra entre l’Auril & Mars.
  K události dojde mezi dubnem a březnem/Marsem. Pokud měl Nostradamus na mysli planetu Mars, bude právě na počátku roku 2023 velice dobře viditelná. Až do května má Mars nad naším obzorem svítit po většinu noci nebo večera. Od prosince 2022 je v opozici se Sluncem a v nejmenší vzdálenosti od Země, což vytváří ideální podmínky k pozorování. Není to však nijak výjimečný jev a dochází k němu zhruba každé dva roky.[26]

  Cherté - fr. drahota, vysoká cena něčeho.
  Jev bude mít zřejmě značný, ba osudový dopad.

  deux - dvojice, lat. deus - bůh
  debonaires - fr. débonnaire (de bonne aire) - ten, kdo je dobrý, kdo pečuje o dobro
  Par terre & mer - na zemi i na moři
  secourront - fr. secourre - přinášet pomoc (člověku)
  toutes - všem
  pars - odejít, jít pryč, lat. pars - část, angl. part - část

  mais deux grands debonaires
  Par terre & mer secourront toutes pars.


  Ale dvojice, pečující o veliké dobro boží,
  všem na zemi i na moři přinese pomoc při odchodu.
   

   

   

  Pokračování - Další proroctví pro rok 2023


  [a]

   Zdánlivý zpětný pohyb na obloze mají vnější planety - Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto. Astrologie v retrográdním pohybu planet spatřuje slábnutí jejich síly, útlum.

  [b] Obr. Čtyřverší II.43 s anglickým překladem a vysvětlením čtyřverší. Vydání z roku 1672.[15]


  [c] Použito zejména slovníků LARROUSE https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
  a Glosbe https://cs.glosbe.com/   

  [1] Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2022 [cit. 2022-12-20]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=proroctvi-pro-rok-2023-nostradamus&cisloclanku=2022120001
  [2] LES PROPHETIES DE M. MICHEL NOSTRADAMVS: 1557-002 Nostradamus, Les Propheties, Lyon [online]. Published: Lyon, Antoine du Rofne [cit. 2022-12-20]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1557-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Lyon/slides/1557-002-107.htm
  [3] Centurie IV: de l'édition posthume de Benoît Rigaud parue à Lyon en 1568 (copie Anatole Le Pelletier). Le Corpus Nostradamique [online]. [cit. 2022-12-20]. Dostupné z: http://cercle.nostra.online.fr/c0354_x.htm
  [4] Century IV: Les Propheties Michel de Nostredame 1557. Les Propheties (1555) [online]. [cit. 2022-12-20]. Dostupné z: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties#Century_IV
  [5] KING, Francis X. a Stephen SKINNER. Nostradamus: velká kniha předpovědí : splněná proroctví a předpovědi na přelom tisíciletí a dále. Přeložil Ivana FÜHRMANN VÍZDALOVÁ. Praha: Knižní klub, 1995. ISBN 80-7176-122-2.
  [6] OVASON, David. Nostradamovo tajomstvo. 1999, Slovenský spisovateľ. ISBN: 800-220-0995-4
  [7] THE GREAT WAR Inside Nostradamus’ FIVE chilling 2023 predictions – from devastating World War 3 to man on Mars. The Sun: News Group Newspapers [online]. 15 Sep 2022n. l. [cit. 2022-12-20]. Dostupné z: https://www.thesun.co.uk/news/19814275/nostradamus-predictions-world-war-mars/
  [8] Défaillir. Wiktionnaire [online]. [cit. 2022-12-20]. Dostupné z: https://fr.wiktionary.org/wiki/d%C3%A9faillir
  [9] §694 The Tuileries burnt (1870-1871): IV-100. Nostradamus Anthology [online]. [cit. 2022-12-20]. Dostupné z: http://completor.blog.fc2.com/blog-entry-110.html
  [10] Carlos Rodriguez. Daughter of Nostradamus shares her predictions for 2023. Mundo Now [online]. [cit. 2022-12-21]. Dostupné z: https://mundonow.com/en/adamari-lopez-christmas-without-alaia/
  [11] LES PROPHETIES DE M. MICHEL NOSTRADAMVS [online]. A Lyon M.D.LV, 1555 [cit. 2022-12-25]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-047.htm
  [12] De la première édition de Macé Bonhomme parue à Lyon en 1555 (bibliothèque d'Albi): centurie II. Le Corpus Nostradamique [online]. [cit. 2022-12-25]. Dostupné z: http://cercle.nostra.online.fr/c0101_x.htm
  [13] Les Propheties (1555) by Nostradamus, translated by Edgar Leoni. Les Propheties [online]. [cit. 2022-12-25]. Dostupné z: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties#Century_II
  [14] LEMESURIER, Peter. Nostradamus: příštích 50 let: nový výklad. Ostrava: Domino, 1997. ISBN 80-86128-10-5.
  [15] Theophilus de Garencières. 1672 Nostradamus, The true prophecies [online]. 1672 [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1672-001%20Nostradamus,%20The%20true%20prophecies/slides/1672-001-119.htm  Title: THE TRUE/ PROPHETIES/ OR/ PROGNOSTICATIONS/ OF / Michael Noftradamus, PHYSICIAN/ TO/ Henry II. Francis II. and Charles IX./ KlNG of FRANCE./ And one of the best/ ASTRONOMERS that ever were./ A / WORK full of CURIOSITY and LEARNING./ Translated and Commented by THOEPHILVS de/ GARENCIERES.
  [16] LES PROPHETIES DE M. MICHEL NOSTRADAMVS [online]. A Lyon M.D.LV, 1555 [cit. 2022-12-25]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-056.htm 
  [17] Nostradamus, Velká kniha předpovědí, autor neznámý
  Mystika Nostradamových proroctiev [online]. [cit. 2022-12-26]. Dostupné z: http://www.anickamatko.wbl.sk/Mystika-Nostradamovych-proroctiev.html
  [18] With 90% right answers, Athos Salomé predicts that the years 2023, 2024 and 2026 will be landmark years in world history. Before It's News [online]. NSearch Technology, April 11, 2022 [cit. 2022-12-26]. Dostupné z: https://beforeitsnews.com/beyond-science/2022/04/with-90-right-answers-athos-salome-predicts-that-the-years-2023-2024-and-2026-will-be-landmark-years-in-world-history-2454469.html
  [19] “Only human beings can bring about change”. BBC Tribune [online]. BBC(Bulletin Box Corporation) TRIBUNE, April 9, 2022 [cit. 2022-12-26]. Dostupné z: https://bbctribune.com/only-human-beings-can-bring-about-change/
  [20] §813 The grand Alliance of UK and USA (1940-1945): II-89.: II-89 (§813):. Nostradamus Anthology [online]. [cit. 2022-12-27]. Dostupné z: http://completor.blog.fc2.com/blog-entry-256.html
  [21] LES PROPHETIES DE M. MICHEL NOSTRADAMVS [online]. A Lyon M.D.LV, 1555 [cit. 2022-12-25]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-060.htm
  [22] Centurie III: de la première édition de Macé Bonhomme parue à Lyon en 1555 (bibliothèque d'Albi). Le Corpus Nostradamique [online]. [cit. 2022-12-28]. Dostupné z: http://cercle.nostra.online.fr/c0201_x.htm
  [23] Century III: Les Propheties (1555) by Nostradamus, translated by Edgar Leoni. Les Propheties [online]. [cit. 2022-12-28]. Dostupné z: https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties#Century_III
  [24] READING, Mario. Nostradamus: 100 proroctví : ilustrované vydání. Ilustroval Nicola ACKLAND-SNOW. Praha: Fortuna Libri, c2011. Fortuna spirit. ISBN 978-80-7321-543-9.
  [25] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  [26] Dění na obloze během roku 2023. Česká astronomická společnost [online]. 2022 [cit. 2022-12-29]. Dostupné z: https://www.astro.cz/clanky/ukazy/deni-na-obloze-behem-roku-2023.html
  [27] Očkování chrání před těžkým průběhem COVID-19.: Reklama. Facebook - Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. [cit. 2022-12-29]. Dostupné z: https://www.facebook.com/mzcr.cz

  Vydáno: 21. 12. 2022


  Související články:
  Biblická proroctví I (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Izajáš (28.12.2006)
  Nevyplněná proroctví - Jeremjáš (05.01.2006)
  Nevyplněná proroctví - Ezechiel (05.01.2006)
  Daniel I - Proroctví ex eventu (10.11.2006)
  Daniel II - Prorokovy omyly (14.01.2006)
  Daniel III - Daniel 7 (05.01.2006)
  Daniel IV - Daniel 9 - čtvrté proroctví , proroctví o spasiteli (05.01.2006)
  Daniel V - Daniel 9 - čtvrté proroctví, sektářské výklady (25.12.2005)
  Biografie podle nepochopených proroctví (15.02.2007)
  Spasitel z Nazareta? (20.08.2006)
  Pomýlený Matouš (10.03.2007)
  Pokřivená proroctví (10.01.2006)
  Matouš a chybějící proroctví (11.01.2005)
  Proroctví o ukřižování - žalm 22 (29.08.2016)
  Satanův trůn (28.07.2007)
  Proroctví pro rok 2024 (30.12.2023)
  Nostradamus - Slované (26.03.2023)
  Nostradamus - náhrobek velkého Římana, otrava a posvátný kalich. (03.03.2023)
  Nostradamus - kosti velkého Římana a země třesení. (23.02.2023)
  Další proroctví pro rok 2023 (31.12.2022)
  Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus (16.12.2022)
  Tři zatmění apokalypsy (24.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 - střední Evropa, Ukrajina a Rusko (10.10.2022)
  Proroctví pro rok 2022 (02.10.2022)
  Božský šperk (22.07.2022)
  Zjevení Janovo - covid, válka, hladomor? (10.05.2022)
  Prorok F. M. Dostojevskij (16.04.2022)
  Naděje ze země od východu (04.10.2021)
  Výběr z proroctví 2021 (15.09.2021)
  Proroctví svatého Malachiáše (31.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? Část 2. (28.08.2021)
  Očkování proti COVID-19 - novodobé náboženství? (28.08.2021)
  Zjevení 2021-08 (15.08.2021)
  Je očkování proti COVID-19 apokalyptickým znamením šelmy? (21.07.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 a piktogram Osek - Březina 2019 (19.04.2021)
  COVID - kruhy v obilí (I.) (20.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.6 (14.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie III.91 a I.63 (03.03.2021)
  Nostradamus a COVID - centurie II.65 (27.02.2021)
  Nostradamus a COVID (30.01.2021)
  Prst Boží (31.12.2020)
  Výběr z proroctví (30.12.2020)
  Proroctví o maskách/rouškách a nemocích? (14.10.2020)
  Proroctví pro rok 2020 (12.01.2020)
  Jarní rovnodennost 2019 (18.03.2019)
  Proroctví pro rok 2019 (30.12.2018)
  Boží dar - pohled na nebesa (01.06.2016)
  Homosexualita a válka pohlaví (22.02.2014)
  Bileám (12.05.2005)
  | Autor: Pavel M | Vydáno: 21. 12. 2022 | Aktualizováno: 29. 12. 2022 | 2217 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.