Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví

  Proroctví z Fatimy (V.) - Poslední proroctví

  Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (V.)

  Proroctví z Fátimy - Poslední proroctví

   

  Ve Fátimě bylo roku 1917 lidstvu sděleno prostřednictvím tří dětí několik vizí a předpovědí, tzv. Poselství z Fátimy.  Poselství rozdělujeme na tři části - tři fatimská tajemství. Obsah prvých dvou tajemství byl zveřejněn r. 1942 - viz Proroctví z Fatimy (II.) - Tři tajemství. Ke zveřejnění části třetího tajemství (zjevení) došlo až r. 2000, zbývající  část (slova Paní z Fátimy) je však Vatikánem dosud tajena (20 - 25 řádků textu) - viz Proroctví z Fatimy (III.) - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství). Třetí tajemství se má týkat zejména budoucnosti církve.

  Kromě výše uvedených tří tajemství se v 60. létech 20. stol. objevila ještě tzv. Diplomatická verze proroctví. Měla pomoci zabránit možné třetí světové válce zklidněním politické situace v období kubánské krize. Viz Proroctví z Fatimy (IV.) - Diplomatická verze proroctví. Někdy se diplomatická verze spojovala s dosud utajenou částí třetího tajemství. Předlohou však muselo být zcela jiné proroctví z Fátimy.

  Utajený příjemce

  Fatimské události se udály v polích doliny Iria u vesničky Aljustrel nedaleko portugalského města Fátima. Došlo zde k několika vizím a sdělení několika proroctví. Od 13. května do 13. října 1917 byli tři pasáčci, Lúcia dos Santos a její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto, osloveni bytostí „jasnější než slunce...", kterou nazýváme Paní z Fátimy. Má se všeobecně za to, že veškerá poselství a proroctví z Fátimy (tři tajemství) byly sděleny těmto třem dětem a později je zapsala Lúcia (ostatní dvě děti zemřely na chřipku). Více viz Proroctví z Fatimy (I. a) - Chronologie 1917 - 1962 a Proroctví z Fatimy (I. b) - Chronologie od r. 1963.

  Děti však nebyly jediné, komu zde byly ukázány varovné vize a sdělena poselství. Nejdůležitější vzkazy vyslechla žena, pokrevně spřízněná s Franciskem a Jacintou Marto. Tato žena byla hlavní příjemkyní proroctví ve Fatimě, snažila se však zůstat v anonymitě. To se jí nepodařilo a nakonec byla za své vize a schopnost slyšení zabita. Varování lidstvu stihla ještě před svou násilnou smrtí zapsat a předat místnímu katolickému faráři. Rukopis byl doručen nejvyšším církevním představitelům, kteří okamžitě rozhodli o jeho přísném utajení. Opisy jeho částí však začaly tajně kolovat, byly opisovány i ničeny. Dodnes jsou fragmenty původního sdělení uchovávány na řadě míst. Varování před koncem našeho lidského věku, sdělené ve Fatimě, nazýváme Poslední proroctví.    

   

  Poslední proroctví

  Poslední proroctví je varováním lidstvu, které se ubírá stále rychleji cestou ke své zkáze.

  Z roku 1917 se dochovalo několik částí Posledního proroctví, které nemusí být zcela přesné vzhledem k opakovanému překladu, přepisování i úpravám původního sdělení.  

  Výňatky Posledního proroctví z Fatimy: [a] [1]

  ... I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.

  Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou, by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více.

  Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své.

  I vyjde z lůna matky první dítě, jemuž však nebyla pojítkem pupeční šňůra, ono bez pupku bude. A další matky netrpělivě budou očekávati zrod života v lůně svém, však marno.

  Nebude více víra v Stvořitele a muž se sepjatýma rukama v hávu slavnostním se bude kochat nad svým dílem. On státi bude nad rozbořeným životem zemským, nadechovati se bude smradlavosti vod se zalíbením. A stále mu budou naslouchati davy již nerozumíc ani slovu bratra či matky své, neb nebude rozumu již více...

  A dech jak otrávená laguna bude z nitra země, jak škleb na tváři bláznivce, poseká vše živé i neživé...

  ...

  Strhne se roucho z těla toho, kdo prohlásil se zástupcem nejvyšším mezi lidmi a ...

  I puknou zdi města měst, zřítíc se do hluboké propasti žáru pekelného a s nima i ti, kdož služebníky se sepjatýma rukama a v srdci kámen byli. Spadne falešná víra i bude lidem přeživším i novým ukázán Stvořitel. Nebude více klamu ni mámení. Nebude více králů ni pánů, neb sesláni na zem budou ti, jež cestu života lidem kázati budou. Sám v sobě bude člověk hledat Boha i tam ho nalezne. Nebude jiný mezi ním a Stvořitelem...

  Výše uvedený text je jen částí obsáhlejšího sdělení. Celé proroctví údajně vysvětluje také skutečný smysl příběhu o arše Noemově a upozorňuje, že lidstvo nepochopilo to nejdůležitější. Část textu lze chápat také jako varování před skrytým pronikáním cizí, nepřátelské inteligence do lidské společnosti. 

  Diplomatická verze a Poslední proroctví

  V 60. létech 20. stol. sehrálo důležitou úlohu poselství označované jako diplomatická verze třetího tajemství z Fátimy (viz Diplomatická verze proroctví). Tehdy byl vůdčím osobnostem světových velmocí předán text varující před rozpoutáním jaderné války. Vrcholila kubánská raketová krize, stačil jen krůček k rozpoutání válečného konfliktu mezi USA a SSSR za použití jaderných zbraní. Téměř zázrakem se krizi podařilo urovnat a lze předpokládat, že právě diplomatická verze proroctví sehrála důležitou roli.
  Zůstala otázka, odkud pocházel text, vydávající se za sdělení Matky boží dívce Lucii ve Fátimě.  S obsahem Vatikánem zveřejněných poselství z Fátimy (tři tajemství) nemá téměř nic společného. Domníváme se, že autoři diplomatické verze byli inspirováni textem Posledního fatimského proroctví. Vybrali několik základních motivů a ty doplnili podle svého. Byla použita zejména následující varování posledního proroctví:

  • Oblouzněné lidstvo povede nejvyšší duchovní, který však bude skrytým zástupcem zla.
  • Město měst bude zničeno.
  • Pozemský život bude silně poničen, lidé budou umírat následkem zničení země a vod.

  Na základě těchto varování Posledního proroctví mohla být sestavena diplomatická verze poselství z Fatimy. Doplněna pak o úvod, časové určení ("Na celé lidstvo přijde nesmírný trest, ne dnes ani zítra, ale ve druhé polovině 20. století") a k většímu účinku i barvitý popis zkázy země - vše tak, aby byli politici varováni před silovým řešením kubánské raketové krize.

  V Posledním proroctví však konkrétní časové určení chybí. O druhé polovině 20. století zde není ani zmínky. Lze v textu najít nepřímá vodítka pro časové zařazení předpovídaných událostí? 

   

  Časová znamení

  V uvedeném výňatku zřetelně chybí začátek, který by snad mohl pomoci lépe časově zařadit budoucí události a spojit je s různými znameními blížícího se konce našeho času. Jedno zázračné znamení je však přece jen uvedeno v druhém odstavci - krvavé slzy soch svatých. To by znamenalo, že předpovídané události jsou blízko.

            Počátkem 80. let 20. století se rozšířil ve světě kontroverzní fenomén – plačící sochy, plačící obrazy a plačící ikony Panny Marie. Pláčou vodu i krev. V mnoha případech po podrobném zkoumání a počítačové tomografii neexistuje reálné vysvětlení.

  Nejznámější plačící sochy jsou v japonském městě Akita, italském přístavním městu Civitavecchia a německé obci Heroldsbach, kde plakala soška Panny Marie 12. února 2007.[4]

   

    
  Obr. Socha Panny Marie s krvavými slzami, Civitavecchia 1995.
  [5]

   

  K hromadnému stěhování lidí pod zem zatím nedochází, byť se již buduje řada podzemních sídel. Jsme však svědky rychlého vzniku velkých nákupních a společenských center s omezeným přístupem denního světla, což lze chápat jako počátek cesty k odtržení člověka od nebes, jak je psáno v proroctví.


  Ten, kdo povede člověka cestou zhouby, se jej bude snažit odtrhnout nejen od kontaktu s nebeskou klenbou ale také od životodárné vody. Jako temná linka celým proroctvím se vine znečištěná, otrávená voda.

   
  Obr. Podzemní město RÉSO, Montréal - 32 km tunelů spojuje mnoho obchodních center, hotelů, stanic metra a úřadů.[6]

  Dále je zde zmínka o prvém zrození člověka bez pupeční šňůry. Jedná se snad o lidský klon? Již před několika léty bylo oznámeno úspěšné klonování lidských embryonálních buněk.[2]  Proroctví lze chápat tak, že klonování člověka přinese lidstvu odpovídající reakci - ztrátu schopnosti počít děti přirozenou cestou a přiblížení posledních dní naší civilizace.

  V posledku vyjde z hlubin země otrávený dech, kosící vše živé i neživé. Zde si lze klást otázku, zda dalším znamením nejsou stále častější zvuky z útrob země tzv. hučení či brum. Tyto zvuky způsobuje vzájemné tření litosférických desek, jejichž posun může vyvolat nejen zemětřesení a tsunami ale také obrovské výrony metanu.

  Nejdeme tomuto scénáři sami v ústrety nyní tak prosazovanou těžbou plynu z břidlic? Tato metoda způsobuje ohromné znečištění vod.[3]  Dochází také k narušení podloží, což může usnadnit masivní, nekontrolovaný únik zemních plynů. Severoamerický kontinent tak již má o svém osudu zřejmě rozhodnuto. Ochráníme si alespoň my ostatní své místo k životu?  
  Obr. Letecký snímek krajiny kde probíhá těžba břidlicového plynu (USA, Wyoming).[7]

  Slavné události ve Fatimě se odehrály v roce 1917 a krátce před tím. Dívce Lucii s dalšími dvěma dětmi byly ukázány varovné vize a sděleno několik poselství. Vše bylo potvrzeno nebeskými úkazy za účasti tisíců svědků. Uplynulo tedy zhruba 100 let.

  V roce 1931 obdržela poslední žijící fatimská vizionářka, řeholní sestra Lucia, další zjevení. Lidé v něm byli opět varováni, protože nesplnili žádost z Fátimy o zasvěcení Ruska: "Náš Pán mi řekl s velkým zármutkem: Nechtěli splnit mou žádost! (…) Tak jako francouzský král toho budou litovat a budou ji chtít splnit, ale bude pozdě...".[3]

  Všimněme si odkazu na francouzského krále, zřejmě Ludvíka XIV. 17. 6. 1689 obdržela sv. Marie Alacoque následující Ježíšovo poselství: "Sděl nejstaršímu Synu mého Nejsvětějšího Srdce (Ludvík XIV.), že tak, jako obdržel své časné narození skrze úctu a zásluhy mého nejsvětějšího Dětství, tak také svého zrození pro věčnou slávu dosáhne skrze mé nejúctyhodnější Srdce. Mé Srdce chce vládnout v jeho paláci, být zobrazeno na jeho praporu a vytepáno na jeho zbraních, aby získaly vítězství nad jeho nepřáteli a nepřáteli svaté církve. Můj Otec žádá krále k uskutečnění svého plánu, jímž je vybudování chrámu, v němž bude vystaven obraz mého Nejsvětějšího Srdce a zde se mu bude dostávat úcty od celé Francie.[9]

  Ludvík XIV. ani jeho syn toto zasvěcení nevykonali. Ludvík XVI. Francii Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu nakonec zasvětil, ale stalo se tak až ve vězení, kam byl uvržen revolucionáři. Pro záchranu království a Francie coby strážkyně víry, však už bylo pozdě. 17. června 1789, tedy přesně sto let ode dne, kdy Ježíš prostřednictvím svaté řeholnice k zasvěcení Francie vyzval, svrhlo ústavodárné shromáždění monarchii a zahájilo éru revoluční hrůzovlády.[9]  

  Nezavršuje se právě nyní sto let od událostí ve Fátimě? Nemáme poslední šanci zasvětit svá vlastní srdce Rusku, které bylo vybráno být vůdčí silou v boji proti silám zla v nadcházejícím Armageddonu?

   

  Černá zástava

  Proroctví varuje: "... I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno."

  Lidé v maskách ochránců demokracie a svobody dali vzniknout Islámskému státu (ISIL). Jeho zástavou je černý prapor a snahou ovládnout svět otrávenou vírou. Naplňuje se snad právě v roce 2015 poslední proroctví   z Fátimy?  
  Obr. Černá zástava ISIL.

  USA vyvolává zdání boje proti Islámskému státu Daeši - ISIL. Právě jeho politika na Blízkém východě však dala Islámskému státu vzniknout. Vzpomeňme jen destrukci Iráku a podporu radikálních islamistických vzbouřenců v Sýrii. A jeden ze států NATO, Turecko, nezakrytě podporuje ISIL dodávkami zbraní a bojovníků a zejména nákupem ropy. A Izrael léčí zraněné bojovníky ISIL a vojensky oslabuje demokraticky zvoleného prezidenta Sýrie, který stojí v čele obrany své země před útoky bojovníků s černou zástavou.

  A je to právě Rusko, která nyní začíná organizovat síly mající šanci zastavit postup islamistů ISIL. Je to právě Rusko, které možná ochrání Evropu před zotročením bojovníky s černou zástavou, navzdory vůdcům USA, NATO a EU, jejichž srdce jsou již otrávena hadím jedem záhuby...

  V červnu 2015 předal papež František ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi medaili s andělem míru jako pověření, aby zajistil pořádek na zemi v roli mírotvůrce. Komentátoři v tomto symbolickém gestu pochopili papežovo požehnání Putinovu boji s anti-křesťanskými evropskými elitami.[10]

  Jenže mnohé napovídá, že i pod bílou sutanou se může skrývat faleš.

   
  Obr. Setkání papeže Františka s ruským prezidentem Vladimírem Putinem.[10]

  Sestra Lucie dos Santos, jedna ze tří dětí, které byly svědky mariánských zjevení ve Fátimě, zemřela v roce 2005. Před smrtí předpověděla, že poslední zápas mezi Kristem a Satanem bude o manželství a rodinu: "Poslední zápas mezi Pánem a královstvím Satana bude o manželství a rodinu. Nebojte se. Každý, kdo se bude snažit o posvátnost manželství a rodiny, bude mít protivníky a oponenty, protože toto je rozhodující otázka."[11]

   

  ----------- pokračování příště ------------


  [a] Fragmenty proroctví jsou údajně uchovávány na farách a v klášterech, ovšem v přísném utajení. Existuje několik autoritativních překladů Posledního proroctví z Fatimy. Uvádíme jeden z nich - český překlad. Zdroj je anonymní. 

  [1] Zdroj si nepřeje být uveden. Podobný text lze nalézt např. zde:

  Fatima - proroctví: Diskusní fórum Gnosis9.net. KUKLIŠ, Libor. Gnosis9.net: Internetový magazín pro ty, kdo hledají poznání [online]. 2004 - 2013, 9.5.2013 [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: http://forum.gnosis9.net/viewtopic.php?f=4&t=40

  [2] REGNER, Jan. Klonování člověka a bioetické problémy: Rozhovor s profesorem Josefem Sykou. RadioVaticana.cz: Česká sekce Vatikánského rozhlasu [online]. 2001, 22.12.2001 [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=73
  [3] LÁZŇOVSKÝ, Matouš. Má se v Česku těžit plyn z břidlic? MAFRA A.S. Technet.cz [online]. 2012, 12. dubna 2012 [cit. 2013-05-22]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/co-znamena-tezby-plynu-z-bridlic-pro-ceskou-republiku-jak-probiha-a-co-prinasi-1xm-
  [4] Wikipedia contributors, 'Weeping statue', Wikipedia, The Free Encyclopedia, 25 July 2015, 21:04 UTC, < https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Weeping_statue&oldid=673065767 > [accessed 7 August 2015]
  [5] The Madonna of Civitavecchia weeps tears of blood. VisionsofJesusChrist.com [online]. [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.visionsofjesuschrist.com/weeping63.htm
  [6] Montréal - Simon Butcher [online]. 2011 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://simon.butcher.name/archives/2011/10/28/Montreal
  [7] Břidlicový plyn – Ekologické dopady. BUCHTA, Tomáš. TZB-info [online]. 2015 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://energetika.tzb-info.cz/vytapime-plynem/12718-bridlicovy-plyn-ekologicke-dopady
  [8] Proroctví z Fátimy - chronologie 1917 - 1962: Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (I. a). Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2015-08-09]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=proroctvi-z-fatimy-chronologie&cisloclanku=2013030004
  [9] SEMÍN, Michal. Fatimské drama vrcholí: Do záchrany lidstva zbývají pouhé dva roky. Rusko jako nástroj „Boží politiky“. Proč jsou papežové hluší k výzvě nebes? Poslechneme, než bude pozdě? Protiproud [online]. 2015 [cit. 2015-08-09]. Dostupné z: http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/1712-fatimske-drama-vrcholi-do-zachrany-lidstva-zbyvaji-pouhe-dva-roky-rusko-jako-nastroj-bozi-politiky-proc-jsou-papezove-hlusi-k-vyzve-nebes-poslechneme-nez-bude-pozde.htm
  [10] ТАБАРИНЦЕВ-РОМАНОВ, Сергей. Почему Франциск "благословил" Путина в борьбе против "антихристианской европейской знати. Nakanune.ru [online]. 2015 [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://www.nakanune.ru/articles/110547/ (angl.překlad http://fortruss.blogspot.ru/2015/06/the-putin-vatican-alliance.html )
  [11] Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi. Fatym [online]. 2016 [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=posledni-zapas-bude-za-manzelstvi-a-rodinu-vizionarka-z-fatimy-sverila-sva-tajemstvi-kardinalovi&cisloclanku=2016070073


  Vytvořeno: 22. 5. 2013 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 22. 05. 2013 | Aktualizováno: 11. 09. 2015 | 52311 přečtení | Počet komentářů: 113 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.