Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství)

  Proroctví z Fátimy (III.) - Proroctví z Fátimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství)

  Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (III.)

  Proroctví z Fátimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství)

   

  V portugalské Fátimě bylo dne 13. 7. 1917 sděleno několik vizí a předpovědí - Poselství z Fátimy.  Poselství rozdělujeme na tři části - Tři fatimská tajemství. Obsah prvých dvou tajemství byl zveřejněn r. 1942 (viz předchozí díl Proroctví z Fatimy - Tři tajemství)

  Třetí tajemství (třetí část fatimského tajemství) bylo zveřejněno r. 2000 tak, jak je zapsala sestra Lucie:[1] 

  Píši z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího pana biskupa z Leiria a skrze tvou a mou nejsvětější Matku.

  Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které, jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli „podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“, bíle oblečeného biskupa „vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako z korkového dubu s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.

  Sestra Lucie měla vidění, ve kterém bíle oděný biskup prochází polorozbořeným městem a pak vede skupinu věřících na strmou horu k dřevěnému kříži. Zde jsou všichni zabiti vojáky.
  Tato vize byla někdy identifikována, jako varování před atentátem na papeže Jana Pavla II. Oficiálně však církev nic takového nikdy nepotvrdila.

  Třetí tajemství, tak jak bylo zveřejněno, vyvolává řadu dohadů. Nebylo zřejmě uvedeno celé.  Chybí text, který lze označit jako Druhá část třetího tajemství z Fatimy neboli Čtvrté tajemství.

  Vlastnosti textu

  Určité charakteristiky textu Čtvrtého tajemství jsme uvedli v předchozím díle:

  • Nezveřejněný text zapsala sestra Lucie na jediný list papíru, kde bylo napsáno 20 až 25 řádek. Slova jsou psána s výrazným odsazením od okrajů papíru.
  • V textu je užito i portugalského dialektu.

  Obsah textu

  Obsah je natolik závažný, že sama sestra Lucia nemohla zprvu (koncem r. 1943) třetí tajemství zapsat - cítila úzkost a zábrany. Přitom v předchozích tajemstvích již psala o strašných tragédiích, válce i vizi pekla. Vysvětlením může být to, že tajemství varovalo před něčím zlověstným v samém srdci církve. Obsah proroctví vzbuzoval v Lucii takové emoce, že nebyla schopna tři měsíce nic zapsat. Po přečtení třetího tajemství odmítla církev obsah zveřejnit i když to měl být požadavek Paní z Fatimy. Mnozí církevní hodnostáři dokonce zcela odmítli tajemství přečíst i když o to byli žádáni. 

  Chybějící část třetího tajemství z Fatimy dosud nebyla Vatikánem zveřejněna. Lze tedy pouze odhadovat její obsah. Řada věcí je však zřejmá:

  • Text obsahuje slova Paní z Fatimy. Jedná se tedy o sdělení, proroctví, varování a nikoliv popis vize sestrou Lucií. Slova byla zapsána přesně v tom pořadí, jak byla vyřčena Paní z Fatimy.
  • Text zřejmě vysvětluje vizi třetího tajemství, tedy vidění zkázy města a smrti mnoha věřících s biskupem v bílém. Jedná se pravděpodobně o komentář Paní z Fatimy k výše uvedenému vidění.
  • Text zřejmě navazuje na slova druhého tajemství V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry... Lze zároveň vyvodit předpověď, že v některých jiných zemích se dogma víry neuchová.
  • Proroctví se týká událostí, které do roku 2000 ještě nenastaly i když k jeho naplnění směřujeme.
  • Podle A. Socciho[2] se vize třetího tajemství (biskupa umírajícího jako mučedník) může týkat někoho, kdo bude či byl v úřadu po Janu Pavlu II.
  • Obsah předpovídá událostem, o kterých je psáno v Písmu (Novém zákonu) a tomu, co bylo potvrzeno i jinými zjeveními Paní. Může se jednat o popis apokalypsy, konce našeho věku.
  • Obsah se týká katolické víry, krize víry uvnitř katolické církve počínaje nejvyššími místy, vnitřních bojů v katolické církvi. Proroctví varuje před apostází v církvi, ke které má na konci dojít. Možná je zde varování před Antikristem v čele církve.
  • Smysl proroctví není ohlašovat jadernou válku či nějaké válečné či přírodní katastrofy.
  • Text navazuje na druhé a třetí tajemství, má spojitost s Ruskem.
  • Papež Pavel VI. četl text poprvé 27. 6. 1963.

  Většina badatelů se shoduje, že dosud nezveřejněná část třetího tajemství zachycuje  slova Paní z Fatimy. Text začíná slovy o Portugalsku a pokračuje proroctvím o vážné duchovní krizi církve. Proto bylo tajemství utajeno.

  Zveřejnění celého třetího tajemství

  Vzhledem k předpokládanému obsahu je jasné, proč se Vatikán zdráhá uveřejnit celý text třetího tajemství. Ale zůstalo třetí tajemství skutečně ještě tajemstvím?

  Podle A. Socciho[2] se Vatikán rozhodnul o kompromisu. V roce 2000 zveřejnil první část třetího tajemství - tedy vizi poničeného města a smrti mnoha lidí včetně biskupa v bílém a jeho doprovodu. Slova Paní z Fatimy, kterými měla tuto vizi vysvětlit a varovat tak lidstvo, byla sice zatajena, jejich význam a prorocké varování před hrozbami v budoucnosti však čelní církevní představitelé nepřímo zveřejnili ve svých kázáních a rozhovorech. Tak mohlo být Vatikánem sděleno, že celé třetí tajemství bylo odhaleno (i když bez doslovné publikace), aniž se kdokoliv musel uchýlit k přímé lži.

  Viz kázání Pavla VI. ve Fatimě (1967), kázání Jana Pavla II. ve Fátimě (1982, 2000 a další), kázání kardinála Ratzingera - Via Crucis (2005).[a] Zde všude znělo varování před apostazí v církvi, výzva k obrácení a pokání i upozornění na konkrétní verše Apokalypsy.

  Tři tajemství jako celek

  Pokusme se o výklad tří tajemství jako celku. V prvém tajemství je zjevena vize pekla. Ve druhém tajemství Paní vysvětluje, že právě tam upadají duše ubohých hříšníků. Cestou k záchraně je úcta k nebeské rodině. Lidé mají stále možnost zachránit své duše a navrátit sobě pokoj. Zvláštní důraz pro mír ve světě je kladen na Rusko. Pokud dojde k zasvěcení Ruska srdci Paní z Fatimy, bude mír. Jinak bude Rusko rozšiřovat bludy po celém světě a podněcovat války. K aktu zasvěcení nedošlo ani tehdy, kdy v Rusku začala krvavá éra stalinismu. Paní varuje, že pokud nepřestanou lidé urážet Boha, začne další válka během pontifikátu papeže Pia XI. Mnohé národy budou zničeny. Druhá světová válka pak opravdu vypukla.
  Ve třetím tajemství je zjevena vize, ve které Paní dosud zadržuje trest archanděla Gabriela nad lidmi. Biskup v bílém prochází se svým doprovodem poničeným městem plným mrtvých. Pak na vrchu u kříže jsou všichni zabiti vojáky. S tím souvisí zatím utajovaná část proroctví, kde je zřejmě vysvětlena uvedená vize a varováno před vážnou duchovní krizí církve či dokonce příchodem Antikrista a apokalypsou. Zda smrtí biskupa/papeže v bílém tyto události začínají či vrcholí není jasné. Fatimské tajemství však končí nadějí, slibem že nakonec Neposkvrněné Srdce nebeské Paní zvítězí a světu bude dopřáno údobí míru.

  Je otázkou, nakolik se podařilo Lucii zachovat autenticitu slov Paní z Fatimy. V r. 1917 byla dívkou neumějící číst ani psát. V r. 1921 vstoupila do kláštera, kde byla povinována životu dle přísných náboženských regulí, absolutní kázni a dodržování příkazů představených. Lucia sdělila církvi přání paní z Fatimy nejpozději v r. 1925 (vzývání Neposkvrněného Srdce,  zasvěcení Ruska, modlení růžence, slavení sobot). První dvě tajemství však zapsala až v r. 1927, své zápisky však musela zničit. Podruhé formulovala první dvě tajemství v létech 1939-40. A teprve r. 1944 údajně poprvé zapisuje text třetího tajemství. Zapisuje tehdy svou vizi z r. 1917 (anděl s plamenným mečem a smrt biskupa v bílém) a zřejmě i dosud nezveřejněná slova Paní (které jí tehdy znovu Paní diktuje).  Otázkou tedy zůstává, kolik z fatimských tajemství sdělených třem dětem v r. 1917 bylo skutečně publikováno a nakolik si uchovaly původní přesnost.

  Vzkaz z Fátimy lidem prostřednictví sestry Lucie chápeme jako naléhavé varování. Lidé opět sešli na cestu zla a pokud se nezastaví, sklidí trpké plody svých vlastních činů. Náš osud v blížícím se Armagedonu je svázán zvláště s Ruskem. Pokud bude v Rusku víra v dobro Stvořitele, bude Rusko silou v konečném boji se zlem. Zlo se může ukázat tam, kde jej nikdo nečeká, tedy i v řadách nejvyšší hierarchie církve. Každý z nás musí být ostražitý a nevěřit líbivým řečem a vábným slibům. Osudy lidstva závisejí na každém z nás. Nikoliv jen na těch, kteří jsou u moci světské či církevní ale skutečně na každém člověku. Sama Paní světla ve Fátimě jasně ukázala, že důležitý je každý člověk bez výjimky a svůj vzkaz předala lidem nikoliv prostřednictvím vysokých církevních či světských představitelů ale tří dětí v chudé části světa. Je třeba, abychom my všichni přijali odpovědnost za náš svět, měli jej v úctě stejně jako našeho stvořitele a byli připraveni nejen brát ale i dávat. A snad je zde i skryta připomínka ženského božského elementu - tedy toho, že po boku Ježíše vždy stála a stojí Marie aby teprve spolu tvořili celek. 

  Pokračování - Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví.


  [a] Viz Proroctví z Fatimy - chronologie

  [1] RATZINGER, Josef. TARCISIO, Bertone. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Fatimské poselství [online]. 2013 [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://www.cirkev.cz/res/data/004/000496.pdf
  [2] SOCCI, Antonio. The fourth secret of Fatima. Fitzwilliam: Loreto, 2009. ISBN 978-193-0278-776.
  SOCCI, Antonio. Svědectví sestry Lucie z Fatimy, Čtvrté fatimské tajemství. 2009  


  Vytvořeno: 8. 4. 2013 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 12. 04. 2013 | Aktualizováno: 01. 08. 2015 | 29646 přečtení | Počet komentářů: 62 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.