Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Proroctví z Fatimy - chronologie

  Proroctví z Fatimy (I. a) - Chronologie 1917 - 1962

  Mýty a skutečnost - Proroctví z Fátimy (I. a)

  Proroctví z Fátimy - chronologie
  1917 - 1962

  V roce 1917 spatřily tisíce lidí v portugalské Fátimě zázrak. Člověku zde bylo předáno několik poselství, které nám snad mohou pomoci odvrátit naši vlastní zkázu.
  Zjevení ve Fátimě je největší a nejuznávanější událostí svého druhu v naší novodobé historii. V průběhu řady podivuhodných událostí bylo ve Fátimě zjeveno několik vizí a předáno několik proroctví. Ne všechno ale bylo zveřejněno. Některá sdělení z Fátimy byla katolickou církví střežena jako největší tajemství novějších duchovních a církevních dějin a  prozrazena až po několika desítkách let. Bylo však skutečně vše o Fátimě zveřejněno? Bylo ve Fátimě sděleno proroctví týkající se papeže, antikrista a posledních dní našeho věku?

  1917 Fátima

  Klíčové události se odehrávaly v polích doliny Iria u vesničky Aljustrel nedaleko portugalského města Fátima. Došlo zde k několika vizím a sděleno několik proroctví. Od 13. května do 13. října 1917[a]  byli také tři malí pasáčci, Lúcia dos Santos a její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Marto osloveni bytostí  „jasnější než slunce...", která získala titul Naše Paní z FátimyPaní přicházející z nebe, Královna posvátného růžence, Královna růžence, Paní růžence, Paní světla či Pěkná paní.

  Rok 1917 byl pln neštěstí a pohrom. Vrcholí nejstrašnější válka v dějinách (1. světová válka).  Pro Rusko je chystána bolševická revoluce a nový typ diktatury. Chudé Portugalsko je také ve válce a vládne zde tvrdý proticírkevní režim. Právě tehdy přináší tajemná světelná bytost slova naděje ale i varování. Paní z Fátimy žádá vzývání Jejího Neposkvrněného Srdce a zasvěcení Ruska témuž. Předává třem dětem (7 až 10 let) řadu sdělení a opakovaně zdůrazňuje, že růženec je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru.

   
  Obr. Lúcia Santos (vlevo), její  bratranec Francisco  Marto a sestřenice Jacinta, 1917.[8]

  13. 7. - Třetí zjevení. Paní nechala dětem nahlédnout do strašné reality pekla. Pak obdržely poselství pro celý svět - slavné Poselství z Fátimy. Mělo se týkat osudů církve i lidstva. Proroctví je však zveřejněno až mnohem později, zatím jej děti mají střežit jako její tajemství.
  První a druhá část ,tajemství’... se týká především úděsného vidění pekla, úcty k Neposkvrněnému Srdci P. Marie, druhé světové války a pak předpovědí nesmírných škod, které Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu.[1]  Další části tajemství byly zveřejněny ještě později a dodnes zde panuje mnoho nejasností.

  13. 10. - Poslední zjevení. Do doliny Iria se vypravilo 70 tisíc lidí a stali se svědky zcela mimořádných událostí včetně zázraku Slunce. Jedná se o dotvrzení nebeských zjevení a zvěstování ve Fátimě. Následuje nespočet obrácení lidí na víru i zázračných uzdravení po celém světě.[4]

  1918-1924

  23. 12. 1918 Jacinta a Francisco onemocněli španělskou chřipkou. Paní z Fátimy děti opakovaně utěšuje a slibuje pokojný odchod do nebe. Francisco umírá v roce 1919 a Jacinta v roce 1920. Jacinta svěřuje mnohé z událostí pečovatelce Marii v lisabonském sirotčinci, která mnohé zapisuje.
  Poslední z dětí Lucia vstupuje r. 1921 jako novicka do řádu sv. Doroty (klášter sv. Doroty v Pontevedra ve španělské Galicii).

  1925-1929

  10. 12. 1925 je Lucii řečeno, aby byla v prvních pěti sobotách rozšířena úcta k nebeské Matce. Několikrát to ohlásí představitelům církve, nic se však neděje.[14]

  15. 2. 1926 je v dalším zjevení dotázána, zda předala světu to, co jí bylo sděleno.

  V r. 1927 dostává Lucia povolení od Paní z Fatimy zveřejnit tajemství (s výjimkou třetí části).[4]str.18  Zapisuje první znění dvou částí tajemství, na žádost svých zpovědníků však spisy ničí.[14]

  V r. 1928 byla Lucia přestěhována do jiného kláštera v Tui (Tuy) v Galicii. Skládá světský slib.

  13. 6. 1929 Lucie píše: "... náš Pán mne upozornil, že přišel čas. Chtěl, abych sdělila církvi jeho přání zasvětit Rusko a jeho slib, že je obrátí...".
  "Dobrý Bůh slibuje, že učiní přítrž pronásledování v Rusku, pokud Svatý otec bude jednat a nařídí biskupům katolického světa učinit veřejný a slavnostní úkon pokání a zasvěcení Ruska Nejsvětějším Srdcím Ježíše a Marie, a pokud Svatý otec přislíbí schválení stanovené kající pobožnosti (prvních pěti sobot, pozn. aut.) a její uvedení do praxe.
  "[14]
  V Rusku se ujímá moci Stalin, začíná velká čistka, náboženství je prohlášeno za zločin vůči státu.

  1930

  29. 5. píše po mnoha nebeských výzvách páteru Goncalvesovi: „Zdá se mi, že dobrý Bůh ve skrytu mého srdce naléhá, abych požádala Svatého otce o schválení kající pobožnosti, o níž mne žádal Bůh a Panna Maria v r. 1925.[14]

  13. 10. uznala katolická církev pravost zjevení ve Fátimě. Bylo povoleno veřejné uctívání Naší Milé Paní z Fátimy.

  1931-1936

  V srpnu 1931 měla Lucia další zjevení: "Náš Pán mi řekl s velkým zármutkem: Nechtěli splnit mou žádost! (…) Tak jako francouzský král toho budou litovat a budou ji chtít splnit, ale bude pozdě. Rusko již rozšíří své omyly ve světě a způsobí války a pronásledování církve. Svatý otec bude velmi trpět."[14] [c]

  V r. 1934 skládá v klášteře v Tuy věčný slib a zároveň je odkryta její identita vizionářky z Fatimy. Opakovaně posílá výzvy ke splnění požadavků Paní na záchranu světa:[14]

  21. 1. 1935 "Je zapotřebí pracovat, aby Svatý otec uskutečnil plány...".
  18. 5. 1936 "Je třeba naléhat...".

  1937

  Biskup Leirie se snaží podpořit výzvy sestry Lucie a posílá v březnu dopis papeži. Odpověď nepřišla.

  Lucia píše svůj životopis.[4]

  1938-1939

  25. 1. se na obloze objevuje zcela mimořádná severní záře, která je podle proroctví znamením vypuknutí světové války.

  Při pobytu v klášteře v Tuy se Lucii dostává dalších zjevení v létech 1938 i 1939.[4]
  6. 2. 1939 se Lucii dostalo poznání, že končí milostivé období (o němž jí bylo sděleno v květnu 1938) a válka se všemi hrůzami brzy začne.[4]str.19  Portugalsko má díky zasvěcení svými biskupy zůstat ušetřeno.[14]

  V březnu či květnu přijímá Lucie sdělení: "Žádej a naléhej znovu, aby byla rozšířena kající pobožnost o prvních sobotách k poctě Mariina Neposkvrněného Srdce. Blíží se chvíle, kdy má přísná spravedlnost potrestá zločiny mnoha národů. Některé budou vyhlazeny. Nakonec má přísná spravedlnost dopadne tvrdě na ty, kteří chtějí zničit mé království duší."[14]

  20. 6. Lucia naléhá: "Naše Paní slíbila, že odloží pohromu války, jestli tato zbožná úcta bude zavedena a praktikována. Zabrání tomuto trestu v té míře, v jaké se vynaloží úsilí pro její zavedení. Bojím se však, že my už nemůžeme dělat více, než děláme nyní a že Bůh je nespokojený a že odnímá ruku svého milosrdenství a dopouští, aby svět byl devastován tímto trestem, který bude strašný, strašný, jako ještě nikdy předtím."[14]

  Vatikán mlčí. V září začíná Druhá světová válka.

  1939-1940

  Lucia ve svých výpovědích z 6. 2. 1939 a 18. 8. 1940 (4. pamětní spisek) podruhé formuluje tajemství z Fatimy.[4]

  2. 3. 1939 Papežem je zvolen Pius XII.

  V dubnu 1940 píše Lucia, že Bůh je zarmoucen nejen pro naše velké hříchy, ale i pro naši malátnost a liknavost při odpovědích na jeho žádosti.

  Zpovědníci sestry Lucie žádají Vatikán, aby bylo provedeno alespoň zasvěcení celého světa (když zasvěcení Ruska je odmítáno). Lucii je ve zjevení řečeno, že tímto nebude naplněn příslib z Fatimy (obrácení Ruska a mír), dny utrpení však budou zkráceny.[14]

  1941

  Lucie pokračuje v sepisování vzpomínek. Ve třetí vzpomínce (31. 8. 1941) uvádí první a druhou část tajemství:[1] 

  ... Tedy: tajemství spočívá ve třech odlišných věcech, dvě z nich chci nyní odhalit.

  První bylo tedy vidění pekla. Madona nám ukázala velké moře ohně, které bylo jakoby pod zemí. Do tohoto ohně byli ponořeni démoni a duše jako průhledné černé nebo bronzové řeřavé uhlíky s lidským tvarem, které se míhaly v požáru a byly nesené plameny, které z nich vycházely spolu s mraky kouře a padaly na všechny strany tak, jako padají jiskry při velkých požárech, bez tíže, či rovnováhy, uprostřed bolestných výkřiků a vzdechů plných zoufalství, které vyvolávaly děs a naháněly strach. Démony bylo možné rozpoznat podle hrozných a odporných zvířecích tvarů – úděsných a neznámých, ale průhledných a černých. Toto vidění trvalo chvilku. Děkujeme naší dobré nebeské Matce, která nám na začátku (v prvním zjevení) slíbila, že nás přivede do nebe; myslím, že jinak bychom byli zemřeli děsem a hrůzou. Pak jsem pozvedli oči k Madoně, která nám dobrotivě a smutně řekla: – Viděli jste peklo, kam upadají duše ubohých hříšníků. Aby byly zachráněny, chce Bůh zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají to, co vám řeknu, mnohé duše se zachrání a navrátí se jim pokoj. Válka se schyluje ke konci; nepřestanou-li však urážet Boha, začne během pontifikátu Pia XI. jiná, ještě horší. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení, které vám Bůh dává, že se chystá potrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hlad a pronásledování církve i Svatého otce. Aby se jí zabránilo, budu žádat o zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li přijaty moje požadavky, Rusko se obrátí a bude mír; když se tak nestane, rozšíří své bludy po světě a bude podněcovat války a pronásledování církve. Dobří lidé budou mučeni, Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny. Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko, které se obrátí, a světu bude dopřáno údobí míru.

  Lucia poprvé používá termín třetí tajemství. Píše o tajemství z 13. 7. 1917 " Tajemství sestává ze tří různých věcí, které však vzájemně úzce souvisejí: Dvě z nich nyní vyložím, třetí musí zůstat pro tuto chvíli ještě skryto."[4]

  Jako první tajemství tedy Lucia popisuje vidění pekla.
  Druhé tajemství se týká uctívání Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

  Ve čtvrté vzpomínce (8. 12. 1941) přidává několik poznámek. Potvrzuje, že část tajemství ještě nemá dovoleno vyjevit. Připojuje k dříve uvedenému textu větu:[1] 

  V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry, atd.

  Celý dovětek však zní následovně:[4]
  V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry, atd.
  Toto však nesmíte nikomu říkat, jenom Franciscovi.

  Nejedná se tedy o dovětek Lucie ale o citaci slov Paní z Fátimy!

  Třetí tajemství snad mělo následovat po výše uvedeném dovětku nebo po větě Svatý otec bude muset hodně trpět, mnohé národy budou zničeny...

  Věta týkající se udržení víry v Portugalsku je považována za součást třetího tajemství nebo klíč k němu.[4]

  1942

  Papež Pius XII. nechává skrze kardinála Schustera zveřejnit obsah fátimského poselství (prvá dvě tajemství).
  V dubnu jsou zveřejněna prvá dvě tajemství v politicky upravené verzi.
  13. 10. vychází v Portugalsku kompletní texty Vzpomínek, stále se však jedná o neoficiální verzi.

  31. 10. provádí papež zasvěcení církve a světa neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Sestra Lucia se raduje, upozorňuje však, že to není zasvěcení, které žádala Paní z Fátimy k dosažení míru a obrácení Ruska: "Dobrý Bůh mi již ukázal své uspokojení z tohoto aktu provedeného Svatým otcem a mnoha biskupy, ačkoliv byl neúplný vzhledem k jeho přání. Za to slibuje ukončit brzy válku. Obrácení Ruska (však) zatím nenastane."[14]

  1943

  Lucie v červnu 1943 v klášteře v Tuy těžce onemocní. Biskup z Leirie (Alves Correia da Silva) v obavách ztráty třetího tajemství, požádal 15. 9. Lucii o sepsání tajemství: "Řekli mi, abych to zapsala, i do sešitů, kam jsem měla zapsat svůj duchovní deník, i na list, který se pak vložil do zapečetěné obálky."[14]
  Lucia se snaží zapsat tajemství, ale není toho schopna, cítí úzkost a zábrany.

  1944

  2. 1. 1944 se Lucii zjevuje Paní a pomáhá ji zapsat tajemství.[4]

  Na rozkaz biskupa z Leirie a Nejsvětější Matky sepisuje Lucia 3. 1. 1944 třetí část tajemství - Třetí proroctví fatimské. [1] str.3

  Pak píše Lucie zřejmě ještě další text, protože až 9. 1. oznamuje Da Silvovi splnění úkolu: "Napsala jsem to, co jste žádal. Bůh mě vystavil jisté zkoušce, ale taková byla nakonec jeho vůle: (text) je v zapečetěné obálce a obálka je v sešitech." Vznikly tedy dva texty s tajemstvím. Jedna část byla napsána v sešitu, druhá na listu papíru.[14]
  Lucie předává vše svému zpovědníkovi.[7]  17. 6. posílá  arcibiskup Ferreira z Gurzy spisy biskupovi pro Fatimu da Silvovi. Lucie nabídla přečtení tajemství biskupovi, ten však odmítl. Zavázala jej alespoň slibem, aby svět seznámil s tajemstvím  při její smrti nebo v r. 1960. Biskup se pokouší dopis předat Svatému officiu, to převzetí odmítá. 

    
  Obr. Třetí proroctví fatimské (Zjevení) - 1. strana rukopisu - Lúcia dos Santos.[1]

  Text originálu zjevení z Fatimy
  (z portugalštiny přeloženo Vatikánem)[1] [13]

  Píši z poslušnosti vůči tobě, můj Bože, který mi to přikazuješ skrze nejdůstojnějšího pana biskupa z Leiria a skrze tvou a mou nejsvětější Matku.

  Po dvou částech, které jsem již vyložila, jsme uviděli po levici Naší Paní, trochu výše, anděla s ohnivým mečem v levé ruce; jiskřil a vyšlehovaly z něho plameny, které, jako by měly zapálit svět; avšak vyhasínaly jakmile se dotkly záře, která vycházela z pravé ruky Naší Paní směrem k němu: anděl ukázal pravou rukou na zem a silným hlasem řekl: Pokání! Pokání! Pokání! V oslnivém světle, kterým je Bůh, jsme viděli „podobně, jako když se lidé vidí v zrcadle, kolem kterého procházejí“, bíle oblečeného biskupa „vytušili jsme, že je to Svatý otec“. Další různí biskupové, kněží, řeholníci a řeholnice vystupovali na strmou horu, na jejímž vrcholku byl velký kříž z hrubých kmenů, jako z korkového dubu s kůrou; dříve než sem Svatý otec dospěl, procházel velkým polorozbořeným městem, rozechvělý, s kolísavým krokem, zkroušený bolestí a trýzní se modlil za duše mrtvol, které na cestě potkával; když došel na vrchol hory a padl na kolena u paty velkého kříže, byl zabit skupinou vojáků, kteří na něho vystřelili několik ran z pušek, několik šípů; stejně tak zemřeli jeden za druhým ostatní biskupové i kněží, řeholníci, řeholnice a různé světské osoby, muži i ženy různých tříd a postavení. Pod dvěma rameny kříže stáli dva andělé, každý s křišťálovou nádobou v ruce, zachycovali krev mučedníků a zalévali jí duše, které se přibližovaly k Bohu.

  1946-48

  6. 2. 1946 Lucia (jako řádová sestra v Tuy) poskytla rozhovor otci Jongenovi, který psal pro časopis Ve službách královny:[4]

  „Kdy Vám dala nebesa souhlas ke zveřejnění tajemství?“, Lucie odpověděla: „Roku 1927, zde v kapli v Tuy. Avšak toto svolení se nevztahuje na třetí část tajemství.“ P. Jongen se ptal dále: „Mluvila jste o tom se svým duchovním vůdcem?“ Lucia: „Ano, hned poté.“ P. Jongen: „Co na to řekl?“ Lucia: „Nařídil mi zapsat tajemství s výjimkou jeho třetí části. Myslím, že zápis ani nečetl, a pak mi jej vrátil. O něco později jsem měla jiného duchovního vůdce, který mi nejprve nařídil zápisky spálit, ale pak mi nakázal, abych je znovu napsala.“ P. Jongen chtěl také vědět, zda jsou „při pořizování zápisu tajemství slova Matky Boží zachycena pouze podle smyslu nebo doslovně?“ Lucia odpověděla: „Zapsala jsem tajemství slovo za slovem.“ Nato P. Jongen: „Jste si jista, že vám všechno zůstalo přesně v paměti?“ Lucia: „Ale ano! Zapsala jsem slova přesně v tom pořadí, jak byla vyřčena.“

  15. 7. 1946 Lucia naléhá: "To, co žádá Naše Paní, je, aby Svatý otec a všichni biskupové světa zasvětili Rusko jejímu Neposkvrněnému Srdci ve zvláštní den."[14]

  1947 Lúcia přestoupila z kláštera sv. Doroty do karmelitánského řádu v klášteře v Coimbra.

  1949

  V magazínu Life je zveřejněna fotografie biskupa da Silvy s obálkou s třetím tajemstvím.[7]

  Obr. vpravo. Biskup da Silva, který v létech 1944-1957 držel obálku s textem třetího tajemství. Na obálku napsal: Tato obálka s jejím obsahem má být svěřena jeho eminenci kardinálu Manuelovi (Cerejeira), patriarchovi Lisabonu, po mé smrti... [8]

   

   
  [8]

  1950

  Papeži Piovi XII. je několikrát dáno znamení, aby více usiloval o naplnění požadavků z Fatimy. Např. 30. a 31. 10. spatří Velký sluneční zázrak, který se udál ve Fátimě.[14] 

  1951

  Sestra Lucia papeži připomíná: "... to, co žádala Naše Paní ve Fatimě, ještě nebylo splněno".[14] 

  1952

  V květnu má Lucia opět vizi: "Řekni Svatému otci, že stále očekávám zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci. Bez tohoto zasvěcení se Rusko nemůže obrátit a svět nemůže dosáhnout pokoje."[14] 

  V červnu posílá Lucia do Vatikánu další výzvu.

  7. 7. publikuje apoštolský list národům Ruska Sacro vergente anno. Má se konečně jednat o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jde však o neúplný akt.[14] 

  Jezuita J. Schweigl z pověření papeže Pia XII. se vyptává 2. 9. sestry Lucie na třetí tajemství. Později sděluje, že tajemství sestává ze dvou částí. První se týká papeže. Druhá část je pokračováním již zveřejněných slov "V Portugalsku se po všechen čas uchová dogma víry..."[7] Vatikán uvaluje na rozhovor embargo platné až dosud.[14]

  1953

  Katolický časopis Civiltà Cattolica publikuje článek pátera Dhanise přinášející pochybnosti ohledně Fátimy.[14]

  Od 29. 8. do 1. 9. v obydlí Angela Iannusa v Syrakusách dochází k zázraku - objevují se slzy kanoucí z očí Panny Marie. Církví je potvrzena nadpřirozenost události. Jedná se o znamení, které bylo předpovězeno ve Fátimě.
  Pius XII. se ptal: "Pochopí lidé tajemný jazyk těchto slz? "[14]

  1955

  Sestra Lucie píše knihu, která byla později na přání Pavla VI. odeslána do Říma. Nikdy nebyla publikována.[14]

  V květnu posílá papež kardinála Ottavianiho, aby vedl tajný rozhovor se sestrou Lucií ve věci třetího tajemství. Kardinál se ptá, proč nemá být třetí tajemství otevřeno před r. 1960. Lucie odpovídá: "... protože potom to bude jasnější."

  1957

  Svaté officium požádalo v lednu kurii v Leirii o všechny spisy sestry Lucie a především třetí tajemství. To nebylo původně určeno pouze papeži. Lucia si však od napsání tajemství přála, aby byl s obsahem seznámen samozřejmě i papež Pius XII.

  Dopis byl doručen mezi březnem a dubnem Svatému officiu i s doporučením, aby byl zveřejněn až po roce 1960. Dopis je uložen 4. 4. do vatikánského archivu.[14] 

  Biskup Venancio z Leiria později (13. 2. 1983) řekl, že byl v březnu 1957 pověřen předáním obálky s textem nunciovi v Lisabonu. Prosil biskupa da Silvu, aby si tajemství konečně přečetl a nechal pořídit fotokopii dříve, než dopis předá dále (předtím již byly pořízeny kopie všech dalších spisů Lucie). Da Silva to odmítl (i když měl Lucií udělenu pravomoc přečíst text) a tak si Venancio alespoň prohlédl obálku proti světlu. Viděl jediný list papíru, kde bylo napsáno 20 až 25 řádek.[7]  
  Biskup Leirie předal 1. 3. dopis apoštolskému nunciovi Centovi v Lisabonu, který obálku doručil 16. 4. Kongregaci pro nauku víry. Odtud je obálka předána papeži. Ten však text údajně nečetl a obálka zůstala zapečetěna. Příští rok je obálka předána novému papeži.[14]

  26. 12. Lucia svěřuje své trápení (zveřejněno 22. 6.1959 v portugalském deníku A Voz.):[14]  „Otče, Nejsvětější Panna je velmi smutná, protože nikdo nevěnuje pozornost jejímu poselství, ani dobří, ani zlí. Dobří pokračují po své cestě, aniž by si všímali jejího poselství. Zlí vidí, že Boží trest je prozatím nezasáhl, a tak pokračují po své cestě hříchu a nestarají se o poselství. Ale (…) nebeský trest se blíží (…). Nemohu uvádět další detaily, protože jsou pod tajemstvím. Podle vůle Nejsvětější Panny náleží pouze papeži a biskupovi Fatimy, aby je znali, ale oni tím nechtějí být ovlivněni. Je to třetí část poselství Naší Paní, která zůstane utajena až do roku 1960. Řekněte jim, otče, že Panna Maria řekla mnohokrát Františkovi, Hyacintě a mně, že mnohé národy zmizí z povrchu země. Řekla, že Rusko bude zvoleným nástrojem Božím k potrestání celého světa, pokud dříve nedosáhneme obrácení tohoto nešťastného národa. Otče, ďábel je připraven začít rozhodující boj proti Svaté Panně. A ďábel ví, co nejvíc uráží Boha a co mu v krátkém čase zajistí největší počet duší. Takže ďábel dělá vše pro to, aby získal nejlepší z duší zasvěcených Bohu, protože ví, že tímto způsobem duše věřících, ponechané bez vedení, snáze padnou do jeho rukou. To, co nejvíce uráží zvláště Neposkvrněné Srdce Panny Marie, je zkáza duší kněží a řeholníků. Ďábel ví, že každý řeholník či kněz, který se zpronevěří svému vznešenému povolání, strhne s sebou do pekla mnoho duší. Řekněte jim také, otče, že František a Hyacinta se obětovali, protože při všech zjeveních vypadala Nejsvětější Panna jako velmi smutná. Nikdy se neusmála. Tento smutek, tato úzkost, kterou jsme na ní vnímali, pronikla naše duše. Byla způsobena urážkami Boha a tresty, které za ně hrozí viníkům. A tak jsme my děti nevěděly, co máme dělat, než jen se modlit a konat oběti. Další věc, která posvětila Františka a Hyacintu, bylo vidění pekla. A proto, otče, není mým posláním ukazovat světu materiální trest, který ho určitě čeká, pokud se včas neobrátí k modlitbě a pokání. Ne! Mým posláním je připomínat každému z nás nebezpečí ztráty nesmrtelné duše, pokud budeme zatvrzele setrvávat v hříchu. Otče, neočekávejme nějaký apel k pokání od Svatého otce, od našeho biskupa či od řeholních kongregací. Ne! Náš Pán velmi často využil těchto prostředků a svět si jich vůbec nevšímal. A právě proto je nyní nezbytné, aby každý z nás začal s duchovní obnovou sebe sama. Každý z nás má povinnost zachránit nejen sám sebe, ale také všechny duše, které Bůh poslal na naši cestu. Otče, Nejsvětější Panna mi výslovně neřekla, že jsme došli ke konci časů, ale jsou tři důvody, pro které v to věřím. První důvod je ten, že řekla, že ďábel je připraven začít rozhodující boj proti Panně. A rozhodující boj je konečný střet, z něhož jedna strana vyjde vítězná a druhá poražená. Musíme se rozhodnout již nyní, na které straně budeme stát, zda s Bohem, nebo s ďáblem. Není jiná možnost. Druhý důvod je ten, že Ona nám řekla, že Bůh se rozhodl dát světu poslední dva prostředky proti zlu, a to je růženec a úcta k Mariinu Neposkvrněnému Srdci. To jsou dva poslední možné prostředky, což znamená, že už nebudou jiné. Třetí důvod je ten, že je v plánu Boží prozřetelnosti, že Bůh předtím, než je nucen potrestat svět, snaží se ho napravit všemi možnými prostředky. Nyní, když vidí, že svět nedbá na jeho poselství, tak nám nabízí, jak říkáme, ,s jistou bázní‘, jako poslední možnost spásy intervenci své Nejsvětější Matky. Činí to ,s jistou bázní‘, protože nebude-li mít úspěch ani tato poslední pomoc, nebudeme moci doufat v žádné odpuštění Nebes, protože budeme poskvrněni tím, co evangelium nazývá hříchem proti Duchu Svatému. Nezapomínejme, že Ježíš Kristus je dobrý Syn, který nedovolí urážet a znevažovat svou Nejsvětější Matku. Dva prostředky, které jsou nám dány pro záchranu světa, jsou modlitba a oběť. Vidíte, otče, Nejsvětější Panna nám chtěla dát v těchto posledních časech, ve kterých žijeme, novou schopnost k modlitbě svatého růžence. Ona natolik zesílila svou pomoc, že nemůže být problém, ať jakkoli těžký, materiální, či zvláště duchovní, v životě osobním každého z nás nebo v životě našich rodin, v životě rodin světa, náboženských komunit, či přímo v životě národů, který by nemohl být vyřešen modlitbou svatého růžence. Svatým růžencem se zachráníme, posvětíme, utěšíme Našeho Pána a dosáhneme spásy mnohých duší.“
   
  1958

  V časopise Paris-Match je zveřejněna fotografie dřevěného trezoru Pia XII., kde je třetí tajemství uschováno.[7]

  Obr. vpravo. Fotografie z časopisu Paris Match - dřevěný trezor, do kterého měl být uložen dopis s třetím tajemstvím.[10]

   
  [10]

  9. 10. papež Pius XII. umírá. Obálku má nový papež Jan XXIII.

  Podle záznamů archivu komisař Svatého stolce P. Pierre Paul Philip O. P., se souhlasem kardinála Alfreda Ottavianiho, zanesl obálku s třetím fatimským tajemstvím Janu XXIII. Ten pak po značném váhání řekl: „Počkáme. Budu se modlit. Dám vám vědět, jak jsem rozhodl.“ Ve skutečnosti Jan XXIII. rozhodl vrátit zapečetěnou obálku Svatému stolci a třetí část ,tajemství’ nezveřejňovat.[1]

  1959

  V lednu požádá Lucia o možnost radiofonického proslovu k lidem. Vatikán okamžitě rozhoduje o izolaci Lucie. Papež stále odmítá přečíst třetí tajemství, nejdříve hodlá svolat II. vatikánský koncil, aby snad nebyl ovlivněn varováním Paní z Fatimy.[14]

  Je svolán II. vatikánský koncil.

  17. 8. Jan XXIII. si nechává přinést obálku s třetím tajemstvím (25 řádků) a čte tajemství spolu s kardinálem Ottavianim. Rozhoduje, aby text zůstal utajen.[4] Jeho sekretář L. Capovilla píše na obálku Nechávám jiným ke komentáři či rozhodnutí.[7]

  Jan XXIII. výrazně mění východní politiku Vatikánu, mnozí to chápou jako důsledek jeho seznámení s třetím proroctvím z Fátimy.[4]

  Jiné zdroje však popírají, že by Jan XXIII. obálku otevřel.[1]

  Jan XXIII. rozhoduje o přísné cenzuře všeho, co souvisí s Fátimou. Třetí tajemství nesmí být zveřejněno. Zbavuje funkcí A. Fuentese, který se sestrou Lucií řešil fatimské záležitosti. Ukládá sestře Lucii závazek mlčení, může přijímat jen Vatikánem schválené návštěvy, její texty jsou cenzurovány. Začíná zákaz publikování dokumentů o Fátimě. Sám papež se snaží před veřejností snížit význam Fátimy, proroctví označuje za nejasná rčení a třetí tajemství za ne plně nadpřirozené.[14] [d]

  1960

  8. 2. Vatikán sděluje, že třetí tajemství z Fátimy nebude oznámeno. Důvodem nezveřejnění je zřejmě jeho závažný obsah.[4]

  Jan XXIII. čte 62 řádkový text třetího tajemství.[7] Obálku pak předává do vatikánského archivu.

  Od tohoto roku údajně začíná působit dvojnice sestry Lucie.[19]

  1962

  V období 1962-65 se koná Druhý vatikánský koncil. Hned na úvod papež snížil nepřímo fátimské události: "Zdá se nám, že se rozcházíme s různými proroky neštěstí, kteří stále ohlašují katastrofy, téměř jako by už nadešel konec světa."[14]

  Sovětský svaz umístil na Kubu rakety dlouhého doletu. USA požaduje po SSSR okamžité stažení raket a začíná blokádu Kuby. Existují oprávněné obavy z vypuknutí třetí světové války, která by použitím nukleárních zbraní zničila svět.
  Do období kubánské raketové krize se datuje vznik tzv. diplomatické verze proroctví. Vatikán se snaží zabránit jaderné katastrofě a posílá údajně zkrácenou diplomatickou verzi třetího tajemství z Fátimy hlavám třech světových mocností - Kennedymu, Chruščovovi a MacMillanovi.[4] Třetí tajemství je údajně přeloženo do angličtiny a ruštiny. V říjnu, v době kubánské krize, prý pomáhá zabránit vypuknutí třetí sv. války.

  28. 10. Chruščov stahuje sovětské rakety z Kuby. Podle W. Chipmana[b]  měl Chruščov pronést, že po atomové válce by živí záviděli mrtvým.[4] To je téměř citace z dále uvedené diplomatické verze proroctví.

  26. 12. rozhoduje papež Jan XXIII., že Třetí tajemství zatím stále nebude zveřejněno.

  Pokračování - Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963


  [a] Události z roku 1917 prý byly předznamenány již dříve. Anděl míru se zjevuje dětem ve Fátimě již v roce 1916, aby je připravil na vše nadcházející.

  Události ve Fátimě se dávají do souvislosti také s rozhodnutím Benedikta XV. připojit do Litanií loretánských invokací slova "Královno míru, oroduj za nás".  Děje se to 5. 5. 1917 v době prvého světového válečného konfliktu a začínající revoluce v Rusku. Přesně za 8 dní přichází Královna nebe do Fátimy v Portugalsku s varováním ale i nadějí, že nakonec její Neposkvrněné srdce zvítězí.[14]

  [b] Vedoucího civilního výboru amerického krizového úřadu.
  [c] Francouzský král - je zde odkaz na zjevení v Paray-le-Monial r. 1689, přesně 100 let před Francouzskou revolucí. Král Ludvík XIV. byl tehdy požádán o zajištění několika náboženských záležitostí. Nic z toho nebylo provedeno, což si král uvědomil už příliš pozdě. Vypukla revoluce a král byl popraven r. 1793.
  [d]

  Několik příkladů: Páter Alonso zpracoval v létech 1965-76 dílo - 24 svazků obsahujících přes 5000 dokumentů o Fátimě. Dodnes platí zákaz zveřejnění. Utajována je řada dopisů, které sestra Lucie adresovala vrcholným představitelům Vatikánu. Kniha napsaná Lucií v r. 1955 byla na přání papeže odeslána do Vatikánu  a nikdy nebyla publikována.[14] 


  [1] RATZINGER, Josef. TARCISIO, Bertone. ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE. Fatimské poselství [online]. 2013 [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://www.cirkev.cz/res/data/004/000496.pdf
  [2] KRAMER VON REISSWITZ, Crista. Poslední tajemství z Fatimy: Jan Pavel II. prolomil mlčení. Praha: Dobra, 2000, 69 s. ISBN 80-864-5900-4.
  [3] SIERADZKI, Andrzej Józef. Třetí proroctví fatimské a jiná tajemná poselství. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2004, 144 s. Knihy záhad. ISBN 80-736-2001-4.
  [4] ADLER, Manfred. PRO FIDE CATHOLICA. Třetí tajemství Fatimy: Das „dritte Geheimnis“ von Fatima. druhé upravené vydání. Durach: Verlag Anton A. Schmid, 1988. překlad Jaroslav Voříšek 1997.
  [5] BENDER, Hans. Zukunftsvisionen, Kriegsprophezeiungen, Sterbeerlebnisse: Aufsätze zur Parapsychologie II. München: R. Piper, c1983, 149 p. ISBN 34-920-0546-2.
  [6] GALLIANI], A. Voldben. [Aus dem Ital. übertr. von Lotte Wagner. Dt. Übers. der Texterw. nach der 7. ital. Aufl. Nostradamus und die grossen Weissagungen. Ungekürzte Ausg., nach der 7. Aufl. der ital. Orig.-Ausg. überarb. und wesentlich erw. Neuaufl., 2. . Frankfurt/M: Ullstein, 1992. ISBN 978-354-8348-322.
  [7] Third Secret Timeline. FATIMA CENTER. The Fatima Network: Our Lady of Fatima Online [online]. 1996-2013, 2013 [cit. 2013-03-29]. Dostupné z: http://www.fatima.org/f4b/3rd_secret_timeline.pdf
  [8] BROTHER MICHAEL OF THE HOLY TRINITY. The Secret of Fatima … Revealed. FATIMA CENTER. The Fatima Network: Our Lady of Fatima Online [online]. 1996-2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.fatimacrusader.com/crthird/sfrpg04.asp
  [9] Zjevení Panny Marie ve Fátimě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013, 11. 3. 2013 v 06:57 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Panny_Marie_ve_F%C3%A1tim%C4%9B
  [10] CESANEK, Andrew M. Are There Two Original Manuscripts on the Third Secret?. FATIMA CENTER. The Fatima Network: Our Lady of Fatima Online [online]. 1996-2013 [cit. 2013-03-30]. Dostupné z: http://www.fatimacrusader.com/cr64/cr64pg03.asp
  [11] KRAMER, P. Paul, THE FATIMA CRUSADER a Překlad D. GROF. Třetí světová válka a horší věci? (2006): The Fatima Crusader. Rex!: Blog katolického integristy pro náročné čtenáře. Blog katolického hnutí Odporu. [online]. 2012, 2. března 2012 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z: http://rexcz.blogspot.cz/2012/03/treti-svetova-valka-horsi-veci-2006.html
  [12] SEMÍN, Michal. Změna papežova postoje k třetímu fatimskému tajemství?. NTA - NÁRODNÍ TISKOVÁ AGENTURA. Národní tisková agentura: nezávislý informační server [online]. Te Deum 3/2010. 2010, 30.06.2010 [cit. 2013-04-01]. Dostupné z: http://www.natia.cz/layout2_cz.aspx?pageid=1222
  [13] MIGUEL, Aura. Fatimské tajemství a Jan Pavel II. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 198 s. ISBN 978-80-7195-193-3.
  [14] SOCCI, Antonio. The fourth secret of Fatima. Fitzwilliam: Loreto, 2009. ISBN 978-193-0278-776.

  SOCCI, Antonio. Svědectví sestry Lucie z Fatimy, Čtvrté fatimské tajemství. 2009

  [15] Poslední svědectví sestry Lucie o Fatimě vychází knižně. ČESKÁ SEKCE VATIKÁNSKÉHO ROZHLASU. Radiovaticana.cz [online]. 2007, 22.9.2007 [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=8437
  [16] EMRICH, Louis. Neues Europa.  1963. Německý časopis.Dostupné z: http://www.fatima.org/thirdsecret/neueseuropa.asp
  [17] Bratr MICHEL Od  Svaté Trojice. Toute la vérité sur Fatima. Editions de la Contre-Réformé Catholique. 1984-1985.
  [18] ASSOCIATION, Compiled and edited by Paul Kramer and the editorial staff of The Missionary. The devil's final battle: how rejection of the Fatima prophecies imminently threatens the church and the world, and, what you can do about it to protect yourself and your family. 2nd ed., rev. and updated. Terryville, Conn: Missionary Association, 2010. ISBN 978-097-8793-425. Dostupné z: http://www.devilsfinalbattle.com/
  [19] Fatima kulminuje (2). Lumen de Lumine [online]. [cit. 2017-11-22]. Dostupné z: https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=fatima-kulminuje-2


  Vytvořeno: 12. 2. 2013 


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.) (09.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 29. 03. 2013 | Aktualizováno: 24. 02. 2020 | 49722 přečtení | Počet komentářů: 63 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.