Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Věda

  Dinosauři v Bibli? Leviatan a Behemot.

  Bible - Věda -- Dinosauři v Bibli? Leviatan a Behemot.

  Bible a věda

  Dinosauři v Bibli? Leviatan a Behemot.

  Někteří zastánci kreacionismu tvrdí, že v Bibli lze nalézt zmínky o dinosaurech. Pokud byl svět stvořen během několika tisíců let, museli žít dinosauři společně s lidmi. Že tomu tak skutečně bylo prý ukazují i biblické verše popisující dinosaury. Je to pravda? Nalezneme v Bibli zmínku o dinosaurech? 

  Leviatan

  V českých překladech Hebrejské Bible se píše o tvoru, kterého se bojí i sami bohové či (mužové) nejsilnější :
   

  CEP[1] Job 41:17
  Když se zvedne, sami bohové se leknou, při tom hrozném třesku jsou bez sebe strachy,

  BKR[2] Job 41:16
  Vyskýtání jeho bojí se nejsilnější, až se strachem i vyčišťují.

  Hebrejský text podle WTT[3] uvádí:

  Ti, kdo se strachem třesou, jsou elím. Pojem lze překládat jako bohové, případně mocní mužové či andělé.
  Co je to za obludu, před kterou jsou sami bohové bez sebe strachy, jak naturalisticky popisuje BKR?


  Z jednoho z předchozích veršů Jób 40:25 se dozvídáme, že onou hroznou obludou je Leviatan či Livjátan:

  CEP Job 40:25
  Vytáhneš udicí livjátana a zkrotíš provazem jeho jazyk?

  Podívejme se na Hebrejský text:

  Pojem bývá vzácně překládán jako velryba (BKR), krokodýl či např. had (LXX). Nejčastěji je však slovo ponecháno nepřeloženo v přepise Leviathan, Leviatan či Livjátan.

  Jób popisuje obludu následovně:

  CEP Jób 41

  ... Strach jde z jeho zubů. Jeho hřbet je jako řady štítů těsně uzavřených pod pečetí, dotýkají se jedny druhých, vítr mezi ně nevnikne; jeden přilétá k druhému, jsou pevně sevřeny, nelze je oddělit. Jeho kýcháním se rozžehává světlo, jeho oči jsou jak řasy jitřenky, z úst mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry, z nozder mu vystupuje kouř jak z hrnce nad ohněm z rákosí rozdmýchaným, jeho dech rozžhavuje uhlí, z tlamy mu šlehá plamen, v jeho šíji dříme síla, před ním se každý zkroušeně chvěje, laloky mu přiléhají k tělu jak ulité, netřesou se, jeho srdce je slité, tvrdé jako kámen, slité jako spodní žernov ...
  Vespod má ostny podobné střepům, vleče se blátem jako smyk na obilí, způsobuje, že to v hlubině vře jako v hrnci, moře je pro něj jak kelímek na masti, nechává za sebou světélkující dráhu, až se zdá, že propastná tůň zšedivěla. Na prachu země mu není podobného, kdo by byl prost všeho děsu. Na všechno vysoké pohlíží svrchu, nad všemi šelmami je králem."

  Popis příšery neodpovídá žádnému známému zvířeti. Ke zkoumání identity hrozné obludy se vrátíme. Nyní se však podívejme na další potvoru.
   

  Behemot

  Před Livjátanem popisuje Jób ještě jinou obludu, Behemóta:

  CEP Job 40:15

  Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu.

  Hebrejský text zní následovně:

  Pojem Behemot není většinou překládán (jednou z výjimek je BKR uvádějící slona). A podle některých fundamentalistů není oním zvířetem nikdo jiný, než dinosaurus.

  Identifikace zvířete

  Podívejme se, jak Behemota popisuje sám Yahweh ve verších Jób 40:

  ... jako dobytče žere trávu ...
  ... mocné jsou svaly jeho břicha ...
  ... ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor ...
  ... jen jeho Učinitel může na něj s mečem ...
  ... Pastvu mu poskytují hory, kde dovádí všeliká zvěř polní, uléhá pod lotosem, skryt ve třtině a bahnu ...
  ... vzedme-li se řeka, neustoupí ...
   

  Může jít o slona? Tomu příliš neodpovídá popis ocasu mohutného jako cedr a ani to, že se zvíře občas skrývá v bahně a nevadí mu ani vzedmutá řeka. Nebo jde o hrocha? S ocasem na tom není hroch lépe a s pastvou na horách už vůbec. Popis obludy nelze přesně ztotožnit s žádným žijícím tvorem. Že by tedy šlo skutečně o dinosaura? Například Brachiosaura či Diplodoka? Silné tvrzení však vyžaduje silné důkazy.

  Zkusme se blíže podívat na širší smysl veršů.

      


  Obr. Behemot a Livjátan[8]

  Kniha Jób

  Podle odborníků vyžaduje Jób četbu a chápání v celém svém kontextu více, než ostatní knihy Hebrejské Bible. Výklad jednotlivých pasáží může vést ke zcela opačným závěrům, než je smysl celé knihy.
  K většímu pochopení identity netvorů uveďme alespoň několik obecnějších údajů.

  Doba, autor i místo vzniku textu jsou nejasné. Podle tradice patří kniha Jób k nejstarším biblickým textům. Měla být napsána v době patriarchů zhruba kolem roku 1 600 př. n. l.  Dnes převládá názor, že byl text sepsán v poexilní době, zhruba v létech 450 až 350 př. n. l. Samotný příběh o spravedlivém Jobovi je však starší.
  Některé části textu zřejmě chybí. Jiné byly pravděpodobně přidány až později (Elíhova řeč či báseň o moudrosti - Jób 28).[9] 

  Autor měl dobré znalosti rostlin, živočichů i přírody obecně. Ve verších Jób 4:10-11 používá pět různých označení lva. Kapitoly 38-39 ukazují na detailní znalost života zvířat. Znalosti z lovu zvířat jsou patrny z veršů Jób 18:8-10, kde je zmíněno šest různých druhů pastí.[9]

  Jób patří k těm nejvíce poetickým a metaforickým knihám v Bibli. Existují paralely mezi Jóbem a ugaritskou literaturou nalezenou v Sýrii.  Autor byl ovlivněn i kanaánskými mýty.[9]

  Kniha Jób se svým zaměřením na utrpení spravedlivého podobá řadě starších textů. Jsou to např. mezopotamské texty Ludlul Bel Nemeqi (Budu chválit svého Pána),  Babylonská teodicea a další.

  Kniha hledá odpověď na otázku, proč utrpení nezávisí na morálním chování člověka, což odporuje klasickému náboženskému učení o spravedlnosti boží. Yahweh chválí Jóba pro jeho spravedlnost. Odpůrce Satan přiměje Yahweho vyzkoušet, jak se bude Jób chovat i v případě nejvyšší nouze. Jób ztrácí své syny i majetek. Truchlí ale nehřeší. Jeho tělo je postiženo nemocí, jeho žena umírá. Zůstává však věrný Yahwemu. Většina textu popisuje diskuzi Jóba s jeho přáteli o životě a bohu. Yahweh sám se nakonec vkládá do hovoru. Zmiňuje své dílo a činy a ptá se Jóba ironicky, zda by to vše uměl vytvořit, vykonat či pochopit i Jób. Zmiňuje přírodní děje, pozemskou zvěř i bájného tvora jednorožce. Připomínku své moci a moudrosti končí zmínkou o dvou nejstrašnějších tvorech (Jób 40 a 41) a o tom, že jen bůh má nad nimi moc. Těmito tvory jsou Behemot a Livjátan.

  Autor eskaluje popis Yahweho moci odkazem na dva nejmocnější pozemské tvory, které může ovládat jen bůh. Proč vybral právě Livjátana a Behemota? Byli zřejmě považováni za nejsilnější a nejhroznější zvířata na zemi.

   

  ... pokračování příště ...

   

  [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/.
  [2] Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového Zákona podle posledního vydání kralického z roku 1613.  /BKR/
  [3]

  Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS či WTT/

  Matthew Anstey. BHT - TRANSLITERATED BHS HEBREW OLD TESTAMENT 2001. V elektronické formě BibleWorks.

  [4] Bič, Balabán a další, Starozákonní překladatelská komise.Výklady ke Starému zákonu, díl IV. Karmelitánské nakladatelství 1988. 2.vydání   ISBN 80-7192-274-9
  [5] Moralia in Job, initial R with St. George and the Dragon France, 12th century (Dijon, Bibliotheque municipale, Ms. 168, fol. 4v) www.arthistory-archaeology.umd.edu/resources/modules/monsters/img038.jpg
  [6] R.Laird Harris,Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament. V elektronické formě SW BibleWorks.  /TWOT /
  [7] BDBLEX - Whitaker's Revised BDB Hebrew-English Lexicon.1995, Dr. Richard Whitaker. V elektronické formě SW BibleWorks.  /BDB/
  [8] Behemoth and Leviathan, from Illustrations of 'The Book of Job' 1823-26, an engraving by William Blake. National Gallery of Victoria  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Behemoth.jpg
  [9] Bratcher, Hahn. The Book of Job. Christian Resource Institute. 2006
  www.crivoice.org/books/job.html

  Vytvořeno: 15.01.2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 15. 01. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 26075 přečtení | Počet komentářů: 107 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.