Nostradamus a COVID - centurie II.6

Autor: Pavel M <(at)>, Téma: Proroctví, Vydáno dne: 14. 03. 2021, Aktualizováno dne: 15. 03. 2021

Proroctví (Covid) - Nostradamus

Mýty a skutečnost - Proroctví

Nostradamus a COVID - centurie II.6

Předpověděl Nostradamus COVID?
 Existují proroctví varující před tím, co právě nyní přichází?

 

Mnohoznačná proroctví

V předchozích dílech jsme uvedli několik "Nostradamových proroctví" o pandemii covidu, která jsou falešná. Proslulý věštec Michel de Nostredame (1503 - 1566) je nenapsal.[1] [2]

Ovšem existuje i mnoho předpovědí zapsaných v Nostradamových centuriích, které jsou sice pravé ale velice rozdílně vysvětlovány. Patří k nim i předpověď II.6, kterou prozkoumáme.

Centurie II.6


Obr. Čtyřverší II.6 (vydání z r. 1555, Albi). [3]


Obr. Čyřverší II.6 (vydání z r. 1557, Utrecht)[15]


Obr. Čtyřverší 6 z II. centurie (vydání z r. 1566). [4]

   Jeden z českých překladů:[5]

 

V hlubinách dvou měst a u jejich bran

Dvakrát zazní neslýchaná rána.

Uvnitř mor a hlad, pryč lid jejich hnán,

Jenž o pomoc prosí svého Pána.

 

Přepis originálu prvního vydání:[6]

Aupres des portes & dedans deux cités
Seront deux fleaux onques n’aperceu vn tel,
Faim dedans peste,de fer hors gens boutés,
Crier secours au grand Dieu immortel.

 

  Anglický překlad:[7]

Near the gates and within two cities
There will be two scourges the like of which was never seen,
Famine within plague, people put out by steel,
Crying to the great immortal God for relief.

První anglický překlad z roku 1672:
  Obr. vlevo.
Čtyřverší II.6 s anglickým překladem. Vydání z roku 1672.[8]

Slova de Fer hors gens boutez jsou překládána jako people thrust out by the Sword - lidé bodnuti / taženi ven mečem/kordem.

Centurie II.6 byla většinou považována za předpověď moru, hladu a násilí ve dvou blíže neurčených městech. Tomu odpovídá i výše uvedený český překlad. Ovšem Nostradamus málokdy psal jen obecné, nic neříkající předpovědi. Do svých centuriích skrýval vodítka, dvojznačnosti a jinotaje, které mohly pozorným čtenářům prozradit skutečný smysl předpovědi.
Po II. světové válce, po prvním použití atomových zbraní proti Japonsku, začaly být Nostradamovy verše II.6 chápány jinak. Mnozí v nich viděli popis svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki (dvě města, dvě doposud neviděné pohromy, ocel zvenku - letící bomba, lidé křičí strachem).
Po pádu socialistických vlád ve střední Evropě, někteří v centurii II.6 nalezli předpověď revoluce v Rumunsku (prosinec 1989, svržení vlády Nicolae Ceaușesca).[16]
Dnes ve verších mnozí badatelé nalézají paralely se současnou situací, s pandemií koronaviru COVID-19.

Pokusme se o vlastní překlad slovo od slova:

Aupres - u, od
des portes - dveře, brány, portály
dedans - uvnitř, v
deux - dvakrát, dva,
cités - citovat; cité - město, sídliště, citovat; cities - velkoměsta
    Od bran a zevnitř dvou měst
seront - jsou, budou
deux - dvakrát, dva,
fleaux - nákazy, pohromy, šířit se
onques - on - člověk/lidé; que - co, že
n’aperceu - nevidět? apercevoir - zpozorovat, spatřit
un tel - takový, jeden takový
  Budou dvě nákazy/pohromy, že lidé neviděli takové.
Faim - hlad
dedans peste - uvnitř v nákaze/moru
de - od, z
fer - železo, ocel, čepel
hors - mimo, ven, zvenku
gens - lidé
boutés - zeslabený, bout - konec, okraj, kousek; bouteille - lahev,  boutez - kop, kopnutí
lat. boutez en avant - tlačit kupředu
v překladu z r. 1685 thrust - vytlačit, bodnout
  Hlad v nákaze, od oceli/čepele zvenku, lidé zeslabení.

Hlad v nákaze, lidé tlačeni/bodnuti ocelí/čepelí.

Crier secours - křičet, volat o pomoc
au grand Dieu - velkého Boha/vládce
immortel - nesmrtelný.
  O pomoc volají velkého Boha nesmrtelného.

 

Náš překlad centurie II.6:
    
Od bran a zevnitř dvou měst
Budou dvě nákazy/pohromy, že lidé neviděli takové.
Hlad v nákaze, od oceli/čepele zvenku, lidé zeslabení.
O pomoc volají velkého Boha nesmrtelného.

 
    

Variantně:
    
Od bran a zevnitř dvou měst
Budou dvě nákazy/pohromy, že lidé neviděli takové.
Hlad v nákaze, lidé vytlačeni/bodnuti ocelí.
O pomoc volají velkého Boha nesmrtelného.

 
    


A nyní se pokusíme o výklad centurie II.6. Jedná se o značně subjektivní vysvětlení veršů, vždyť je známa Nostradamova záliba ve hře s dvojznačností slov. Ostatně, řadu slov si Nostradamus vytvářel sám a nenalezneme je v žádném slovníku. Dále je třeba přiznat, že naší centurii chybí časové zařazení. Přesto lze ve verších nalézt mnoho paralel se současností, kdy jsou lidé sužováni dosud nevídaným typem pandemie koronaviru. Nejprve si všimněme, že jsou popisovány nákazy/pohromy, které lidé dosud neviděli. Nejedná se tedy o žádnou morovou nákazu, tak častou v dobách Nostradamových (on sám byl morovým doktorem). Nejde ani o epidemii chřipky či jiné známé nemoci, zkrátka jde o něco, co lidstvo dosud nezažilo. 

Píše se o hladu v nákaze. Dnes, v situaci globální nákazy, mají mnozí lidé hlad po ochraně, hladově se dožadují vakcinace, věříc propagandě. Netuší, že od ocelové čepele injekční stříkačky přijde jejich smrtelné oslabení, nikoliv záchrana. Alespoň tak rozumíme třetímu verši centurie. Vakcinace, bodnutí ocelí, lidem záchranu nepřinese, naopak. Další význam (vytlačeni ocelí/čepelí) může ukazovat na ty, kteří odmítnou vakcinaci a proto budou vytlačováni z lidské společnosti. Lidé, tvrdošíjně odmítající očkování, budou možná muset nakonec prchat z měst.    
Obr. Inzerát Ministerstva zdravotnictví k vakcinaci proti onemocnění covid-19 | foto: MZČR

V první větě je psáno o dvou cités. Snad jsou zde míněny cities - města. Víme, že epidemie koronaviru se neomezila jen na dvě města, ale zasáhla již většinu zemí našeho světa. Zvláštní je použití slova des portes, brány. Proč je zde Nostradamus uvádí? Vždyť každé větší město mělo své brány. Znamenalo to, že nákaza začala někde v okolí, u bran měst a pak se dostala i dovnitř?
Dnes asi každý zná jméno jednoho z čínských velkoměst - Wu-chan (Wuhan). Odsud se prý oficiálně pandemie covid-19 rozšířila do dalších zemí.

Wu-chan je konglomerací tří původních měst a nese jméno složené ze dvou názvů původních měst Wu-čchang a Chan-kchou s Chan-jang (tj. Wu + Chan). Wu-chan je obří dopravní tepnou celé střední Číny s desítkami "bran" - železničními a dálničními tepnami i přístavy.    
Obr. Wu-chan, březen 2020, řeka Chan-ťiang protékající centrem města se vlévá do veletoku Jang-c’-ťiang.[9]

Neukazuje slovo des portes - brána nějaký druhý, skrytý smysl? Bránu lze chápat jako portál, místo odkud se šíří informace. A přesný význam slova cités je citovat. Snad proto se někteří badatelé domnívají, že Nostradamus píše o dvou nikoliv městech, ale spíše sídlech či centrech organizací, které informacemi ovlivňují náš svět právě v souvislosti s koronavirem (např. WHO a NIAID).[a]

Druhá věta píše o dvou nákazách či pohromách. Jde o pandemii a s tím související následky povinného plošného testování, které bylo provedeno poprvé právě ve Wu-chanu? Testováno bylo všech 11 milionů obyvatel včetně dětí a novorozenců. Odběry vzorků byly prováděny zejména z úst. Později začalo být ve světě prosazováno odebírání vzorků hluboko z nosohltanu, často za použití bolestivého, invazivního zákroku, po kterém začínají mít někteří lidé bolesti hlavy a další zdravotní problémy.    
Obr. Odběr vzorku z nosohltanu na přítomnost viru v těle.[10]

Další zdravotní komplikace vyvolává povinné nošení roušek a masek, opět poprvé zavedené celoplošně ve Wu-chanu. Lze očekávat negativní účinky dlouhodobého nošení roušek a respirátorů, zejména u dětí a mládeže.

Nebo je tou další pohromou pro lidstvo něco jiného? Covid bývá dáván do spojitosti s technologií 5G. Wu-chan je jedním z prvních 5G měst a do roku 2020 zde bylo instalováno přes 2000 základnových stanic 5G. Dodnes není vysvětleno, proč právě zde lidé při první vlně covidu zůstávali bezvládně ležet na zemi, když později v dalších městech a zemích nebyl účinek koronaviru na lidské tělo zdaleka tak rychlý.
A existují i další lidské vynálezy, které se v budoucnosti mohou projevit jako pohroma a mají určitou souvislost s pandemií. Například totální kontrola lidí, sociální inženýrství aplikované právě ve Wu-chanu. Lidé jsou sledováni na každém kroku, jejich jednání vyhodnocováno a bodováno. Lidé s nižším kreditem jsou pak silně omezováni, je jim zakazováno cestování apod.[12] Již i u nás dochází k podstatnému omezování základních lidských práv a svobod pod záminkou ochrany zdraví.[b]
V rámci testů na COVID-19 jsou milionům lidí odebírány vzorky vhodný ke genetickým výzkumům, bez kontroly odpovědných úřadů. 

Rozšíří a vyostří se tyto "vymoženosti", přímo či nepřímo spojené s pandemií koronaviru? Budou lidé nuceni podrobovat se stále dokola testům a vakcinacim? Budou  nuceni nosit všude roušky, respirátory a ochranné kukly? Budou se stále vyhlašovat další a další restrikce, omezení a uzávěry? Nastoupí diktatura pod maskou ochrany zdraví? Budou zde takové pohromy, které lidé dosud v zaznamenané historii nikdy nepoznali?

   
Obr. Jedna z obětí covidu na ulici Wu-Chanu.[11]

Třetí věta Nostradamova proroctví je o něco konkrétnější. Překládáme ji ve dvou významech slov de fer hors gens boutés:

Hlad v nákaze, od oceli/čepele zvenku, lidé zeslabení.
Hlad v nákaze, lidé vytlačeni/bodnuti ocelí.


Jak jsme již uvedli, lze slovům v kontextu naší doby velice dobře rozumět: Nákaza koronavirem a hlad mnohých lidí po očkování. Možná časem i skutečný fyzický hlad vzhledem k vysoké úmrtnosti lidí a narušení výroby i dovozu potravin. Hlavní příčinou  nemusí být onemocnění covid-19, ale důsledek opakovaných vakcinací, nekonečných testů i povinnosti dusit se v respirátorech. Lidé budou po "bodnutí ocelí" oslabeni a opakované vakcinace nakonec přivodí jejich konec.


Obr. Papež František vyzval v lednu 2021 věřící, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Prohlásil doslova "člověk se ale musí nechat očkovat."[13]
   
Obr. 14. dalajlama přijal očkování vakcínou proti COVIDU-19 | Zdroj: Reuters

Ti, kteří odmítnou očkování, budou všemožně perzekuováni a vytlačováni na okraj lidské společnosti. Jejich oporou se může stát nikoliv náboženství, ale nikým nezprostředkovaná víra v Boha: O pomoc volají velkého Boha nesmrtelného.

Součástí vakcinační propagandy se již stali někteří vůdcové světových náboženství. Vyzývají své věřící, aby se osobně k Bohu neobraceli a nechali se očkovat proti COVIDU-19. Je zvláštní, že podle proroctví jsou tyto náboženské elity ve své řadě posledními - jak katolický papež (Jorge Mario Bergoglio), tak světský vůdce tibetského buddhismu (14. dalajláma je Tändzin Gjamccho).

Dvě města - dvě země

Je zde ještě jedno možné vysvětlení centurie II.6, které souvisí s Českem a Slovenskem. Naše země resp. jejich vlády by podle této teorie měly sehrát v celém covid-projektu velice nečestnou úlohu. O tom někdy v dalším pokračování.

 

[a] Někteří badatelé tvrdí, že cities znamenají organizace WHO (World Health Organization - Světová zdravotnická organizace) a NIAID (Národní ústav pro alergie a infekční nemoci). Generálním ředitelem WHO je Tedros Adhanom Ghebreyesus. V čele NIAID stojí Anthony Fauci, který je tak hlavním imunologem americké vlády a řídí americký výzkum na poli imunitního systému v boji proti virům jako HIV, SARS, chřipka A/H1N1, MERS, ebola a SARS-CoV-2. Fauci nese přezdívku Dr. Doom - doktor Osud/Zkáza.

Svou teorii opírají badatelé i o to, že z písmen druhého dvojverší centurie II.6 lze poskládat jména Tedros Adhanom Ghebreyesus a Docteur Fauci.[13]

[b] K diskrimininaci neočkovaných lidí již dochází (březen 2021). V EU se jedná o covid-pasech, které umožní cestování jen těm, kteří se podrobí vakcinaci. V Izraeli jsou již dále a zavedli "zelené pasy", které prakticky znemožňují neočkovaným lidem cestování, účast na veřejném životě, studium apod.
Také u nás začíná vakcinační segregace. Usnesení Vlády ČR č. 249 ze dne 5. března 2021 nařizuje povinné plošné testování občanů ve firmách nad 50 zaměstnanců. Každý týden se musí zaměstnanci podrobovat testům. Na ty, kdo mají certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování  proti onemocnění COVID-19, se tato povinnost nevztahuje. Přitom pro tuto výjimku není žádný lékařský důvod. Lidé, kteří byli očkováni, mohou i nadále onemocnět, tedy mohou se nakazit od druhých, a na straně druhé mohou sami šířit virus a být nadále nakažliví pro své okolí. Usnesení vlády má tedy skrytý cíl - přinutit lidi dobrovolně s enechat očkovat. aby se vyhnuli stále opakovaným a mnohdy rizikovým testům.

[1] Nostradamus a COVID. Mýty a skutečnost. Suspectus.com. [online]. 2021 [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid&cisloclanku=2021010001
[2] Nostradamus a COVID - centurie II.65. Mýty a skutečnost. Suspectus.com [online]. 2021 [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nostradamus-a-covid-centurie-ii-65&cisloclanku=2021020001
[3] 1555-001 Nostradamus, Les Propheties, Albi. Propheties.it [online]. [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1555-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Albi/slides/1555-001-039.htm   
Title: LES/ PROPHETIES/ DE M. MICHEL/ NOSTRADAMUS/ (Images) A LYON,/ Chés Macé Bonhomme./ M.D.LV./ La permifsion est inferée à la page fuiuante./ AVEC PRIVILEGE. Authour: Nostradamus Description: 91 pages Published: Macé Bonhomme Holdings: B.ALBI : FONDS ROCHEGUDE 12426 R References: BENAZRA Pag 9; CHOMARAT; - RUZO 16; Gregorio 1555-001
[4] Nostradamus, Les Propheties, Pierre Rigaud. 1566. [online]. [cit. 2021-01-30]. Dostupný z WWW: < http://www.propheties.it/1566-002%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Pierre%20Rigaud/slides/1566-002-028.htm  >
Title: LES/ PROPHETIES/ DE/ M. MICHEL/ NOSTRADAMUS./ dont il y en a trois cents qui n'ont/ jamais été imprimées. Ajoutées/ de nouveau par l'Auteur/ imprimées par les soins du Fr. JEAN VALLIER/ du convent de Salon des Mineurs Conven-/ tuels de Saint Francois./ (Image)/ A LYON./ Par PIERRE RIGAUD, Rue Merciere/ au coing de rue Ferrandiere. 1566/ Avec Permiffion. Authour: Nostradamus Description: 168 pages, 8vo Published: Lyon, Pierre Rigaud Holdings: B.N.F. FRBNF31025885 References: BENAZRA Pag 297; CHOMARAT 80; RUZO 82; Gregorio 1566-002
[5] LEMESURIER, Peter. Nostradamus - příštích 50 let: Evropě hrozí invaze. Praha: Levné knihy, 2009. ISBN 978-80-7309-557-4.
[6] Le Corpus Nostradamique: de la première édition de Macé Bonhomme parue à Lyon en 1555 (bibliothèque d'Albi) [online]. [cit. 2021-03-09]. Dostupné z: http://cercle.nostra.online.fr/c0101.htm
[7] Les Propheties (1555) by Nostradamus, translated by Edgar Leoni. Wikisource contributors, 'Les Propheties', Wikisource , 26 June 2020, 11:37 UTC, < https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Les_Propheties > [accessed 3 Marz 2021]
[8]

Theophilus de Garencières. 1672 Nostradamus, The true prophecies [online]. 1672 [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1672-001%20Nostradamus,%20The%20true%20prophecies/booksfrom1650to1699.htm
Title: THE TRUE/ PROPHETIES/ OR/ PROGNOSTICATIONS/ OF / Michael Noftradamus, PHYSICIAN/ TO/ Henry II. Francis II. and Charles IX./ KlNG of FRANCE./ And one of the best/ ASTRONOMERS that ever were./ A / WORK full of CURIOSITY and LEARNING./ Translated and Commented by THOEPHILVS de/ GARENCIERES.

[9] Wuhan in spring sunshine. Xinhuanet.com [online]. 2020 [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/15/c_138880592.htm
[10] Na vlastní kůži: Testování na koronavirus není žádný příjemný zážitek. Deník.cz [online]. 2020 [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: https://www.denik.cz/fotbal-prvni-liga/na-vlastni-kuzi-testovani-na-koronavirus-neni-zadny-prijemny-zazitek-20200518.html
[11] Ve Wu-chanu lidé kolabují v ulicích. Nová nemocnice musí stát do šesti dnů Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-koronavirus-wu-chan-video-odriznuta-mesta-nemocnice-supermarkety-nemocni.A200124_121933_zahranicni_kha. IDnes.cz [online]. 24. ledna 2020n. l. [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cina-koronavirus-wu-chan-video-odriznuta-mesta-nemocnice-supermarkety-nemocni.A200124_121933_zahranicni_kha
[12] VIDEO: Čínský Social Credit System, který vám vyrazí dech i se zubama! George Orwell tiše v hrobě bledne závistí, Čína dovedla jeho román “1984” nejen do praxe, ale naprosto ho překonala! Dozor na ulici, stovky milionů kamer, obrazovky hanby, ztráta bodů za návštěvu pochybného webu, telefonát nebo schůzka s osobou s nízkým sociálním skóre, zákaz cestování vlakem, nekoupíte si ani letenku, zákaz nákupu nemovitostí, finanční odměny občanům za udávání! New World Order podle Domu Sion! AENews [online]. 2018 [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: https://aeronet.cz/news/video-cinsky-social-credit-system-ktery-vam-vyrazi-dech-i-se-zubama-george-orwell-tise-v-hrobe-bledne-zavisti-cina-dovedla-jeho-roman-1984-nejen-do-praxe-ale-naprosto-ho-prekonala/
[13] Papež vyzval k očkování a sám chce jít příkladem. Vídeňský arcibiskup to již podstoupil. Christnet.eu [online]. 10. ledna 2021n. l. [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: http://www.christnet.eu/zpravy/30419/
papez_vyzval_k_ockovani_a_sam_chce_jit_prikladem_vidensky_arcibiskup_jiz_ockovani_podstoupil.url
[14] NIGELRAYMONDOFFORD. UPDATE TO THE NOSTRADAMUS QUATRAIN II 6 in the Article THE LATE DOLORES CANNON’S ‘ANTICHRIST ACCORDING TO NOSTRADAMUS’ : THE COVID-19 PANDEMIC. Nostradamundus.wordpress.com [online]. [cit. 2021-03-13]. Dostupné z: https://nostradamundus.wordpress.com/articles-general/update-to-the-nostradamus-quatrain-ii-6-in-the-article-the-late-dolores-cannons-antichrist-according-to-nostradamus-the-covid-19-pandemic/
[15] 1557-001 Nostradamus, Les Propheties, Utrecht. Propheties.it [online]. Mario Gregorio [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: http://www.propheties.it/1557-001%20Nostradamus,%20Les%20Propheties,%20Utrecht/booksfrom1500to1567.htm
Title: LES/ PROPHETIES/ DE M. MICHEL/ NOSTRADAMVS./ (Image) Dont il en y à trois cents qui n'ont/ encores iamais efté/ imprimées./ ADIOVSTEES DE NOV-/ ueau par le dict Autheur./ (Image)/ A LYON,/ Chez Antoine du Rofne./ M.D.LVII. Description: 124 pages Published: Lyon, Antoine du Rofne, Holdings: Utrecht library References: Gregorio 1557-001;
[16] §922 Rumanian Revolution (December 1989): II-6. Nostradamus Anthology [online]. [cit. 2021-03-14]. Dostupné z: http://completor.blog.fc2.com/blog-entry-372.html

Vytvořeno: 13.3.2021