Erra Epos - Epos o Errovi

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Blízký východ, Vydáno dne: 01. 02. 2007

Mýty -- Erra Epos - Epos o Errovi

 

Erra Epos - Epos o Errovi

Epos o Errovi byl původně napsán na pěti tabulkách. Uchovaly se dvě třetiny. Byly nalezeny v Asýrii (Ninive, Aššur, Sultántepe) a Babylónii (Babylón, Ur, Tell Haddad).  Epos představuje zhruba 750 veršů. Vznik zřejmě v 9. až 7. stol. př.n.l. [1]

Hlavními postavami jsou Erra, dobrý rádce Išum a Marduk. [1]

Erra (Nergal), bůh moru, války a pán podsvětí chce získat kontrolu nad Babylonem. Váhá stále, zda začít válku s Mardukem, nejvyšším bohem Babylonu. Errovy zbraně, mezi které patří Sebettu - sedmero bohů válečníků, mu vyčiní jeho letargii. Stěžují si, že už brzo nebudou schopni válčit.
Erra se tedy rozhodne a přikáže svému rádci Išumovi, aby se postavil do čela bojovníků. Erra lstí odláká Marduka do podzemní říše hledat umělce, kteří by opravili zašlou slávu jeho insignií v babylonském chrámu Esagil.

Bůh Marduk opouští Babylon. Erra mezitím ničí Babylónii. Města obrací v pustinu, znesvěcuje svatyně a mezi lidi zasévá svár. Išum se snaží Erru odvrátit od zhoubného díla. Nakonec je Erra usmířen a uchyluje se do svého chrámu v Kutě. Išum shromažďuje akkadský lid a předpovídá jim vítězství a blahobyt.

Epos vznikl zřejmě jako zdůvodnění úpadku Babylónu s cílem posílit víru lidí v lepší budoucnost (viz také Zániky civilizací).

Erra (Nergal) byl často zobrazován v dlouhé, vpředu otevřené róbě, často vykročen bosou nohou. Symbolem byly zbraně - zahnutá šavle a žezlo s jednou či dvěmi lvími hlavami.[2]

 

   

Část otisku válečkové pečeti z Larsy. Nergal se šavlí a žezlem nad ležícím člověkem.
[2]

 


[1] McCallová Henrietta. Mezopotámské mýty. Levné knihy KMa. 2006. ISBN 80-7309-320-0
[2] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999

Vytvořeno: 01.02.2007