Izajáš 11:6, chyba v textu

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Chyby a omyly, Vydáno dne: 20. 02. 2007

Bible-vznik -- Izajáš 11:6, chyba v textu

    

Hebrejská Bible

Izajáš 11:6

CEP[1] Izajáš 11:6
     Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit.

Prorok Izajáš má vizi příchodu Mesiáše a nastolení božího království. Všichni budou spravedlivě souzeni, rozptýlení Judejci sjednoceni, jejich nepřátelé vyhlazeni. Zavládne harmonie, pokoj a mír na zemi. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem, tele, lvíče i dobytek budou spolu.

Bibličtí badatelé však měli již dávno podezření, že ve verši je něco v nepořádku. Text je založen na paralelách:
 
Vlk bude pobývat s beránkem,
levhart s kůzletem odpočívat.
Tele a lvíče i žírný dobytek [budou] spolu
a malý hoch je bude vodit.
  

Harmonie textu je však narušena - žírný dobytek je zde navíc. Místo něj bychom očekávali spíše sloveso. To v řádku chybí (sloveso budou v původním hebrejském textu není, je doplněno překladatelem).
 
Teprve nález starých biblických textů v Kumránu přinesl jednoznačné vysvětlení. Izajášův svitek, nalezený v Kumránu, uvádí větu "tele a lvíče [se budou] krmit spolu".

Obr. vpravo:
Velký Izajášův svitek 1Qls-a, Kumrán[3]
sl. X, ř. 24.
Podtržení:
modře - tele
červeně - lvíče
zeleně dvojitě - krmit

   

Harmonie textu je tedy obnovena:

Vlk bude pobývat s beránkem,
levhart s kůzletem odpočívat.
Tele a lvíče se budou krmit spolu
a malý hoch je bude vodit.

Nález starého svitku Izajáše ukazuje, že pokojný obraz božího království v našich verzích Bible obsahuje chybu. Malá chyba v hebrejském písmenu změnila text.[2]

 

[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. Použita elektronická forma  SW BibleWorks.
[2] Minkoff, Harvey. Searching for the Better Text. Bible Review, Aug 1999
[3] BibleWorks, LCC. BibleWorks 5.0 .020w. Hermeneutika Computer Bible Research software. 2001. www.bibleworks.com  /formátování textu a vybarvení upraveno dodatečně/
[4] Isaiah Scroll. The Israel Museum Jerusalem
http://www.imj.org.il/shrine_center/Isaiah_Scrolling/index.html
    

Aktualizováno: 20.02.2007