Elóhím IV - Místo setkávání elóhím

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Bohové, Vydáno dne: 04. 04. 2004

Hebrejská Bible - Bohové -- Elóhím IV - Místo setkávání elóhím

    

Elóhím IV.

Místo setkávání elóhím

 

Lidé Blízkého východu věřili, že se bohové setkávají na hoře Saphon (Zaphon). Tato hora byla uctívána podobně jako starořecký Olymp.
Zaphon zaphon2_.gif (977 bytes) transkribovaný jako zaphon3_.gif (933 bytes) je pravděpodobně zmíněn ve verši Izajáš 14:13 (PDF,137 kB):

zaphon.gif (4912 bytes)

Dva modernější anglické překlady:
zaphon1.gif (4431 bytes)

A další překlad uvádí horu Zaphon v poznámce:
zaphon5.gif (3589 bytes)

Český překlad CEP[1]  považujeme za nepřesný, v závorkách jsme alespoň upozornili na přesnější význam původního textu BHS[2] :

zaphon4.gif (3593 bytes)

Pisatel těchto veršů byl tedy obeznámen s vírou v setkávání bohů na hoře Saphon i s tím, že zde může mít svůj trůn sám nejvyšší vládce elóhím.

 

Hora Saphon (angl. také Mt. Zephon), dnes Mt. Casius , leží severně od Ugaritu, prastarého kanaánského města (13. -14. stol. př. n. l.) v severní Palestině.    saphon.jpg (14302 bytes)
Obr. Mount Saphon, Jebel el-Agra (Sýrie). Převzato z http://itw.sewanee.edu/Huber/hosea/sld009.htm


Později začal být YHWH spojován s horou Sijón (angl. Mount Zion). Skalní pevnost na vrcholku Zionu obsadil král David a vybudoval zde "město Davidovo". Dnes se zde rozkládá část Jeruzaléma. Hora Sijón je poprvé zmiňována v 2 Sam 5:7 a postupně na ni byla více a více upírána pozornost  - možná i jako protiváha ke starší tradici hory Zaphon?

sion1.gif (3867 bytes)

sion.gif (4343 bytes)

 

Pokračování - Partnerské dvojice elóhím


[1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. 1984.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě viz.[3]
[2]  Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society).1966 - 1990. Hebrew Old Testament (4th ed) - Biblia Hebraica Stuttgartensia. Edited by K. Elliger and W. Rudoph of the Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Fourth Corrected Edition. /BHS/. V elektronické formě viz.[3]
[3] BibleWorks - program pro biblickou konkordanci a morfologickou analýzu
www.bibleworks.com
    

Vytvořeno: 04. 04. 2004