Původní zdroje Bible II - Přehled původních zdrojů Bible

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Vznik a vývoj, Vydáno dne: 07. 04. 2004, Aktualizováno dne: 10. 09. 2009

Bible - Vznik -- Původní zdroje Hebrejské Bible II. - Přehled původních zdrojů Bible

    

Původní zdroje Hebrejské Bible II.

Přehled původních zdrojů Bible

Autoři biblických textů byli v mnohém inspirováni staršími texty či vyprávěními. Řadě událostem je v Hebrejské Bibli věnováno jen několik málo veršů, ze kterých není vždy zřejmý jejich smysl. Tato místa lze osvětlit návratem k původnějším zdrojům informací. Je třeba mít na paměti, že Hebrejská Bible vznikla v prvé řadě jako ideologický nástroj prosazování židovského národa coby národa vyvoleného, nadřízeného ostatním.  

Bible není plagiátem. To, že podobná témata a příběhy nalézáme ve starověkých mýtech a legendách může znamenat, že její autoři čerpali nejen ze starších pramenů, ale i z univerzálních a všeobecně platných duchovních zdrojů.

Mnohé z níže uváděných vazeb mezi biblickým textem a staršími textovými zdroji jsou stále tématem odborných diskuzí. Tabulka je značně zjednodušujícím pohledem na problematiku. Mezi prapůvodními zdroji a texty dochovanými v biblickém kánonu stálo mnoho generací jiných starověkých textů a tradic. Často docházelo k úpravám  a obměnám starších zdrojů a k propojování různých tradic a kultur.
 

Téma Hebrejská Bible Prapůvodní zdroj či událost
Vznik světa Gn1:1 - 2:3 Enuma eliš (Mezopotámie) Viz Enúma Eliš - Epos o stvoření světa
Stvoření člověka Gn 1:26 - 1:31 Atrachasís, Mýtus o dobytku a obilí (Mezopotámie). Viz Mýtus o Atrachasísovi.
Zahrada v Edenu Gn 2 Sumerský Dilmun, Eridu a Edin, Zahrada Hesperidek, Ostrovy blažených. Viz Enki a Ninchursag.
Člověk v Edenu Gn 2:8 - 3:21 Mýtus o Pickax, Mýtus o dobytku a obilí, Adapa a Jižní vítr (Mezopotámie)
Strom poznání Gn 2:16 - Gn 3:7 Adapa a Jižní vítr (Mezopotámie)
Kain a Ábel Gn 4:1 - 4:26 Mýtus o dobytku a obilí, Spor mezi Emešem a Entenem (Mezopotámie)
Synové božští a dcery lidské Gn 6:1 - 6:4 Martu (E.Chiera), seznamy bohů (Mezopotámie)
Potopa Gn 6:5 - 9:29 Epos o Atrachasísovi, Epos o Gilgamešovi, Erra Epos (Mezopotámie). Viz Mýtus o AtrachasísoviEpos o Gilgamešovi, Erra Epos - Epos o Errovi.
Nimrod - prvý bohatýr Gn 10:8 - 10:12 Sumerské královské seznamy (Mezopotámie)
Babylonská věž Gn 11:1 - 11:8 Epos o Etanovi, Enmerkar a Pán z Arattu (Mezopotámie). Viz Etana.
Sodoma a Gomora Gn 18:1 - 19:29 Erra Epos (Mezopotámie). Viz Erra Epos - Epos o Errovi.
Poslové boží v Machanajimu Gn 32:1 - 32:3  
Izák   Příběh o Aqhatovi (Mezopotámie)
Enoch   Legenda o Adapovi, Enmeduranki (Mezopotámie)
Jób   Ludlul Bel Nemeqi /Budu chválit Pána moudrosti/ (Mezopotámie)
Komunikace s YHWH   Mursilisovy modlitby proti moru (Mezopotámie)
Rodokmen patriarchů   Sumerské královské seznamy (Mezopotámie)
Odchod Židů z Egypta Exodus ? odchod Hyksů z Egypta v roce 1567 př.n.l.[2] [3] [4](Egypt - Ahmos I, Tempest Stele) ?
Jonáš a ryba Jonáš Sumerský příběh o Tiámat spolknuvší Marduka[5]
Mojžíš v košíku na Nilu Ex2:3 Legenda o akkadském králi Sargonovi.[1]  Ten byl poslán ve vysmoleném košíku po Eufratu
Izraelité jsou bohem vyvoleným národem   Sumerové jsou bohy vyvoleným národem
Přísloví Přísloví Sumerské sbírky přísloví.[1]
Egyptský mudroslovný text
Milostné písně Píseň písní Milostné písně egyptské a sumerské[1]
Příběh o Samsonovi Soudců 13-16 příběh o Héraklovi
Krev je nositelem života   Stvoření člověka
Desatero Ex 19:25, 20:1-17

Dt 5:1-22

Texty z egyptských knih mrtvých. Viz Desatero. Sumerské zákoníky. Krétský Minos, který vystoupil na horu Dikta, kde obdržel od Dia zákony.

 


[1] Rychnovská Pavla. Jak a z jakých zdrojů se vytvářela Bible. KIVI 2002
www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=1
[2] Jesus, last of the Pharaohs
[3] Jan Assmann, Heidelbergská universita
[4] Redford, Donald, P. Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times, Torontská universita
[5] www.adelphiasophism.com/gog/gg115.html
    

Vydáno: 04. 07. 2002