Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Komentáře

  ke článku: Kdo a kdy napsal Tóru?
  ze dne 18.04.2006, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 03.08.2007 05:50:55     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Mýtycké postavy
  Neprítomnosť dôkazov nieje dôkaz! Po niektorých Egyptských miestach dnes nieje ani stopy (archeologickej), bárz podľa záznamov tej doby existovaly. Archeológovia o tom nepochybujú. –Prečo sa potom domnievať, že ak sa nenašli stopy po osídlení veľkej skupiny otrokov v delte nílu, tak tam nikdy žiadna nebola? (A to aj napriek tomu, že v tóre máme o tom záznamy?)

  Odborníci všelijak posúvajú datovanie Tóry preto, lebo svojsky zaobchodia z posudzovaním textu. V obore v ktorom sa vyznám (astrofyzike) vedci zvučných mien už vyslovily toľko rôznych teórii na rôzne témy (a mali pri tom dobré argumenty) –ktoré boli ale neskôr zavrhnuté (poprípade upravené do úplne inej podoby) vo svetle nových faktov. Keď čítam práce textových kritikov biblie a ich dôvody „prečo“ si to alebo ono myslia, stále ma viac utvrdzujú v presvedčení, že pôvodný podkladový text tóry je autentický z tej doby do ktorej sa hlási a redakčná úprava nastala niekedy v poexilnom obdobii. –Vidím, že textový kritici tápu a nevedia si dať rady (preto vymýšlajú rôzne „mýty“). Medzi popisom vzniku sveta australských domorodcov a starých egypťanov je tiež veľa podobností! –Ešteže žijú na rôznych kontinentoch, inak by sa z toho dalo vyvodiť všeličo.... Stačí spomenúť niekdajšie prehlásenie, že mestá Ur a Uruk sú mýtycké (zmienky o nich boli len v biblii). –A hľa....našli sa! –Tak isto Abrahám, Izák a Jakob sú prehlásený za mýtycké postavy. –Najsť stopy po nich je ťažké (neboli to totiž mestá). –Ktovie či archeológovia za 2000 rokov nájdu dajaké stopy aj po mne samotnom. Snáď budem tiež prehlásený za mýtyckú postavu (keď nájdu nejaký môj spis).

  Komentář ze dne: 23.02.2009 21:41:05     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Qasinka (@)
  Titulek: Diktát
  "Podle tradičního judaismu a fundamentalistického křesťanství byl text nadiktován Mojžíšovi Bohem na hoře Sinaj, písmeno za písmenem."
  Nejsem si jist tradičním judaismem, ale nesetkal jsem se s tím, že by nějaký fundamentalistický křesťan tvrdil, že celý text Tóry byl Mojžíšovi nadiktován na Sinaji. Vždy se to týkalo jen částí Tóry, které jsou v ní jako dictandum Boží označeny.

  Komentář ze dne: 24.02.2009 08:41:24     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Diktát
  Můžete ještě napsat, které části Tóry podle vás byly přímo nadiktovány Bohem? Děkuji.

  Komentář ze dne: 24.02.2009 10:42:36     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Qasinka (@)
  Titulek: Uvození
  Ty části které jsou uvozeny obraty, jako např. "Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:" (Nu 2,1) apod.

  Komentář ze dne: 24.02.2009 12:10:37     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Standa (@)
  Titulek: Re: Uvození
  nebo jiné verše např.


  Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že já Hospodin jsem promluvil ve své žárlivosti, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo

  Iz 5,13

  Takový je výrok Pána, Hospodina zástupů, Přesilného, Boha Izraele: "Ach, jak se potěším na svých protivnících, vykonám pomstu na svých nepřátelích!

  Iz 1:24  Zahladím vaše posvátná návrší a roztříštím vaše kadidlové oltáříky, vaše mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi.

  Leviticus 26,30


  Tu zatvrdím faraónovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraónovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin." I učinili tak.

  Exodus 14:4


  Vyhladím Izraele z povrchu země, kterou jsem jim dal, a zřeknu se domu, který jsem oddělil jako svatý pro své jméno. Izrael se stane pořekadlem a předmětem výsměchu mezi všemi národy

  1.Královská 9:7


  Hle, praví Hospodin, uvedu na tebe zlo, vymetu ty, kdo přijdou po tobě, vyhladím Achabovi toho, jenž močí na stěnu, a v Izraeli zajatého i zanechaného.


  1.Královská 21:21


  Vyleji své rozhořčení na Sín, záštitu Egypta, vyhladím thébský hlučící dav.

  Ezechiel 30:15  Komentář ze dne: 24.02.2009 13:37:17     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Re: Uvození
  Inu, pokud by fundamentalisté věřili v přímé boží slovo podle vás, pak by jim z Tóry zbylo jen pár božích výroků a to ještě hodně tvrdých. Proto raději někteří tvrdí, že Tóru diktoval Bůh Mojžíšovi celou. A jiní věří, že ji Bůh přímo nediktoval ale Mojžíš ji celou napsal pod boží inspirací. A další si myslí, že Mojžíš ji nepsal celou, protože např. o své smrti mohl psát jen stěží. Lidé věří ledasčemu. A pak jsou zde odborníci tvrdící, že Tóra byla sepsána dnes již neznámými lidmi až mnoho a mnoho let po událostech, které popisuje. Inspiraci Bohem neřeší, to zůstává věcí víry a zkušenosti každého člověka.
  PS: Izajáš do Tóry nepatří.

  Komentář ze dne: 28.02.2009 08:55:48     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Qainka (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Uvození
  Pak jsou jiní odborníci, kteří popírají tvrzení oněch Vámi zmińovaných odboríků. Mimochodem ) připojím obecnou poznámku - je zajímavé prostudovat si, co "odborníci" na vznik Bible tvrdili třeba před 150 lety, než došlo k mnoha archeologickým a literárním objevům. Posmívali se mnoha věcem v Bibli, které pokládali za nesmysly (protože bezmezně důvěřovali třeba nespolehlivým řeckým dějepiscům), tvrdili, jak se biblický text měnil v průběhu našeho letopočtu - a archeologie ukázala, že se tragicky mýlili. Prostě nekteří lidé mají potřebu popírat, popírat, popírat... když je jeich popírání v důsledku nějakého objevu neudržitelné, couvnou o jediný krůček, který je nutný, a ve zbytku zase popírají, popírají, popírají... přitom ve vztahu k jakémukoli jinému starověkému historickému spisu by se chovali úplně jinak.

  Komentář ze dne: 05.03.2009 12:41:49     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Standa (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Re: Uvození
  Vidíš to poněkud černobíle s náznakem stihomamu.Ano takové případy se vyskytly a v historii vědy je to normální. V jiných případech se zase ale ukázal opak např. na těchto stránkách zmíněný výzkum kolem Nazaretu,Ježíšových dobách malá vesnička nikoli město se synagogou.Biblický text není všude stejný např. v některých verzích NZ chybí příběh o cizoložné ženě,autor tady připomíná rozdílné konce Markova evangelia
  atd. atd.

  Komentář ze dne: 05.03.2009 13:08:19     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Re: Uvození
  Ano, i takoví odborníci "popírači" jistě existují. Nepovažuji je však za vědce. Věda je založena na pochybnostech a neustálém kritickém ověřování a testování hypotéz. Víra a vědění by si neměly nikdy odporovat, jinak je něco špatně.

  Komentář ze dne: 28.02.2009 09:06:33     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Qasinka (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Uvození
  Ještě jedna poznámka.
  Opravdu nevím, co si fundamenatisté počnou s tvrdými výroky Tóry, jako jsou např. tyto:
  "...prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachováváají..." (Ex 20,6)
  "...budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin..." (Lv 19,18)
  "...ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého... Já jsem Hospodin... (Lv 19,34)
  atd.

  Komentář ze dne: 05.03.2009 12:34:41     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Standa (@)
  Titulek: Re: Re: Re: Re: Uvození
  "...prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachováváají..." (Ex 20,6)


  Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají....

  "...budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin..." (Lv 19,18)
  "...ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého... Já jsem Hospodin... (Lv 19,34)
  atd.

  krásně patrné např. v Numeri 31 - genocidní vraždění včetně malých dětí  Komentář ze dne: 26.11.2011 14:58:47     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Martin (martin07031@gmail.com)
  Titulek:
  Ahojte. Vie mi niekto povedat ci su tieto slova pravdive a daju sa nejako overit? Pisal to Robert G. Ingersoll - About the holy Bible (http://www.infidels.org/library/historical/robert _ingersoll/about_the_holy_bible.html)

  We now know that the Pentateuch was not written by Moses.
  Towns are mentioned that were not in existence when Moses lived. Money, not coined until centuries after his death, is mentioned. So, many of the laws were not applicable to wanderers on the desert -- laws about agriculture, about the sacrifice of oxen, sheep and doves, about the weaving of cloth, about ornaments of gold and silver, about the cultivation of land, about harvest, about the threshing of grain, about houses and temples, about cities of refuge, and about many other subjects of no possible application to a few starving wanderers over the sands and rocks.

  Preklad:
  Dnes vieme, že Pentateuch nenapísal Mojžiš. Spomínajú sa v ňom mestá, ktoré za Mojžišovho života nejestvovali. Spomínajú sa v ňom peniaze, ktoré sa razili až stáročia po Mojžišovej smrti.
  Mnohé z Mojžišových zákonov sa nemohli vzťahovať na pútnikov v púšti – napríklad zákony o poľnohospodárstve, o obetovaní volov, oviec a holubíc, o tkaní plátna, o zlatých a strieborných ozdobách, o obrábaní pôdy, o žatve, o mlátení obilia, o domoch a chrámoch, o útočištných mestách a o mnohých iných veciach, ktoré nebolo možné aplikovať na pár hladujúcich pútnikov, potĺkajúcich sa po piesčinách a skalách.

  Komentář ze dne: 30.12.2011 23:01:51     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Oltopheron (a@b.c)
  Titulek: Re:
  Je to pravda pravdoucí!

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.