Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Mezopotámie

  Válečkové pečeti Mezopotámie

  Bohové-Mezopotámie -- Válečkové pečeti Mezopotámie

  Válečkové pečeti Mezopotámie

   

  Jedny z nejstarších zobrazení bohů nalézáme na otiscích válečkových pečetítek staré Mezopotámie. Válečkové pečeti (angl. Cylinder seals, franc. Sceaux-cylindres, něm. Zylindersiegel) jsou malé (2-6 cm) kameny ve tvaru válce s vyrytým dekorem. Vtlačením do podkladu (mokrý jíl) zanechával váleček otisk sloužící jako pečeť či podpis. Válečkové pečeti se používaly od konce 4. tisíciletí př. n. l. 

  V mnoha článcích se odvoláváme na obrazové motivy pečetítek vztahující se k mezopotámského panteonu. Pro větší přehled zde začínáme uvádět jejich seznam.

   

  VA 243 (Vorderasiatische Museum in Berlin), ANEP 697
  Akkad (cca. 2360 - 2180 př. n. l.)
  Bůh zemědělství se symbolem hada sedí na trůně a drží pluh. Další bůh stojí před ním a přivádí za ruku člověka nesoucího jehně. Mezi nimi je krumpáč, nůž a kyj. nad nimi je hvězda obklopená malými hvězdnými tělesy. Za trůnem je zbraň se zahnutou čepelí, hory s rostoucími stromy a horská koza.
  Nápisy: "Dubsiga, Ili-illat, tvůj/jeho služebník."
  www.sitchiniswrong.com/VA243seal.pdf
  OIM A27903 (?) (New York)
  Akkad, Naramsín či Sharkalishari, cca.2254 - 2193 př. n. l.
  Ištar s levou nohou na lvu. Vedle stojí bohyně Niniškun
  oi.uchicago.edu/OI/MUS/HIGH/OIM_A27903.html
  S978/S5 Fig. 173:1 (Sa'idiyeh V 32-E-8) (ANEP 859)
  Doba železná II
  Sedící postava před oltářem a posvátným stromem.
  www.bu.edu/anep/SaidiyehVCylinderSeal1.gif
  Beth Shan VII, ANEP 338
  Střední doba bronzová II, styl Mitanni.
  Posvátný strom, dvě bojující zvířata, dvě zdravící postavy.
  www.bu.edu/anep/BethShanVIICylinder1.gif
  Beth Shan VII, ANEP 338
  Střední doba bronzová II, styl Mitanni.
  Dvě postavy a dvě antilopy/jeleni (?)
  www.bu.edu/anep/BethShanVIICylinder3.gif
  (?) The Bakken Library and Museum of Electricity in Life
  Babylon, cca. 1800 př. n. l.
  Marduk sedící na trůnu. Tři postavy mu vzdávají poctu.
  www.thebakken.org/artifacts/cylinder-seal.htm
  The Metropolitan Museum of Art. New York (1989.361.1)
  Novoasyrský styl (Neo-Assyrian) ; 8 – 7. stol. př. n. l.
  Ištara stojí pod baldachýnem. Před ní klečí postava. Dvě okřídlené postavy po stranách.
  www.metmuseum.org/toah/ho/04/wam/hob_1989.361.1.htm
   The Metropolitan Museum of Art. New York (1991.368.5)
  Sýrie, 1820 – 1730 př. n. l.
  Bůh sedí na trůnu neseném dvěma býky s lidskou hlavou. Král(?) stojí před bohem. Sfinga s egyptskou korunou a symbolem ankh.
  www.metmuseum.org/toah/ho/03/wae/hob_1991.368.5.htm
  The Metropolitan Museum of Art. New York (1987.343)
  S.Elamský (Old Elam) styl. poč. 2. tis. př. n. l.
  Sedící bůh či panovník. Za ním sedící žena pod hroznovým keřem, snad jeho partnerka. Před trůnem uctívající postava. Symboly měsíce a  dýka či rydlo.
  www.metmuseum.org/toah/ho/03/wai/hob_1987.343.htm
  The Metropolitan Museum of Art. New York (L.1992.23.4)
  Akkad, Kiš (Kish), cca. 2220 – 2159 př. n. l.
  Boj bohů. Vazba na konkrétní mýtus není známa. Snad se jedná o boj dvou generací bohů při stvoření světa (Creation Epic).
  www.metmuseum.org/toah/hd/akka/hob_L.1992.23.4.htm
  The Metropolitan Museum of Art. New York (1999.325.4)
  2350 – 2150 př. n. l.
  Zápas. Nahý vousatý hrdina se šesti prameny vlasů drží vodního buvola. Mezi nimi malá ženská postava.
  Další hrdina, muž s býčí hlavou a nohama bojuje se lvem. Mezi nimi rohaté zvíře. Nápis jmenuje majitele -  Ishri-ilum.
  www.metmuseum.org/toah/hd/akka/hob_1999.325.4.htm
  The Metropolitan Museum of Art. New York (L.1992.23.5)
  2220–2159 B.C.; Akkadian
  Čtyři hrdinové, každý má šest pramenů vlasů. Drží korouhve, snad symbol boha či skupiny bohů. Mezi dvěma hrdiny je had. Každý má nad hlavou jeden ze symbolů: slunce, měsíc, ryba, nádoba s prameny vody. Jedná se o astrální a planetární symboly. Nádoba s proudy vody a ryba se staly znameními zodiaku. Nápis uvádí jména Shatpum, syn Shallum.
  www.metmuseum.org/toah/hd/akka/hob_L.1992.23.5.htm
  ?
  Babylon, 1800 - 1600 př. n. l.
  Král válečník stojí před Ištarou. za ní Gula, bohyně léčení s jejím symbolem - sedícím psem.
  www.zyworld.com/Assyrian/They%20are%20selling%20our%20Heritage!.htm
  ?
  Uruk, poč. 3. tis. př. n. l.
  Dva vousatí bohové. mezi nimi obrácená palma. vedle jsou sedící býci, oltář a další zvířata.
  www.zyworld.com/Assyrian/They%20are%20selling%20our%20Heritage!.htm
  ?
  Asýrie, cca. 6 stol. př. n. l.
  Postava s lukem a šípem mířící na okřídleného tvora. mezi nimi malý strom.
  www.zyworld.com/Assyrian/They%20are%20selling%20our%20Heritage!.htm
  Pierpont Morgan Library, New York (?)
  Babylon, 8. stol. př. n. l.
   
  www.britannica.com/eb/article-9028396
  ?
  Ur III
  Král Gilgameš a Enkidu bojují.
  commons.wikimedia.org/wiki/Image:Gilgamesh_Enkidu_cylinder_seal.jpg
  Louvre, Department of Oriental Antiquities (AO 9132)
  Mezopotámie.
  Uctívání boha Šamaše
  commons.wikimedia.org/wiki/Image:Cylinder_seal_Shamash_Louvre_AO9132.jpg
  The British Museum - ANE 89128
  Kasitská dynastie (cca. 1550 - 1155 př. n. l.)
  Sluneční bůh Šamaš sedí na trůnu. Před ním sluneční disk a kříž.

  Nápis: "Šamaš, král nebes a země, jehož me jsou  zářící, který kráčí s rohy, který skrze jeho (sluhu) který jej ctí,  přinesl záchranu: Sha-ilimma-damqa, syn Lugal-sídla."  

  www.thebritishmuseum.ac.uk/

  The British Museum - ANE 89115, Greenstone seal of Adda
  Akkad (2300 - 2200 př. n. l.)
  Ištar, bohyně plodnosti s křídly vítězství. Pod ní sluneční bůh Šamaš s paprsky zářícími z jeho ramen, si razí cestu horami aby mohl povstat za svítání. Vpravo bůh Ea s proudy vody a rybami prýštící z ramen. Za ním jeho pomocník Usimu se dvěmi tvářemi. Vlevo neznámý bůh s lukem  a toulcem, snad bůh lovu Nusku. Nápis: jméno majitele "Addar písař".
  www.thebritishmuseum.ac.uk/
  The British Museum - ANE 103317
  Akkad (2300 - 2200 př. n. l.)
  Snad příběh ptáka Imdugud (Anzu). Ea vlastnil Tabulky osudu. Při koupeli odložil korunu, šaty i tabulky. Anzu tabulky ukradnul ale bůh Ningirsu přemohl ptačí monstrum a tabulky získal zpět. Na pečeti zřejmě zajatý Anzu přiváděný před boha Ea.
  www.thebritishmuseum.ac.uk/
  The British Museum - ANE 89326, 'Adam and Eve' cylinder seal
  Pozdní Akkad (2200 - 2100 př. n. l.)
  Strom, had a dvě sedící postavy. Vpravo sedící bůh, vlevo žena. Datlová palma a had snad symbolizují plodnost.
  www.thebritishmuseum.ac.uk/
  The British Museum - ANE 89337
  Persie, Achaimenovci, Borsippa (6. - 5. stol. př. n. l.)
  Král perském oděvu bojuje se lvem. Další hrdina v babylonském šatu bojuje s býkem.
  www.thebritishmuseum.ac.uk/
  The British Museum - ANE 89078
  Mezopotámie (2400 - 2350 př. n. l.)
  Dva hrdinové zápasí s jelenem. Dva bohové zápasí s býkem a dalším býkem s lidskou hlavou.
  Válečky s tématikou zápasů a bojů byly určeny mužům. Ženy vlastnily pečetítka s tématikou hostin.
  www.thebritishmuseum.ac.uk/
  The British Museum - ANE 134928
  Elamská kultura, 13. stol. př. n. l.
  Votivní pečetítko zasvěcené bohu Sínovi.
  Nápis: "Ó Síne, velký pane, shlížej (s laskavostí), měj slitování."
  www.thebritishmuseum.ac.uk/
  The British Museum - ANE 22962
  Mezopotámie (2600 - 2400 př. n. l.)
  Na býka s lidskou hlavou útočí pták s lví hlavou (Imdugud ?). Býka chrání hrdina a muž-býk. Býk s lidskou hlavou snad představoval bizona (žili na východě v horách Zagros).  Na dolním poli jsou býci, koza, jelen a orel.
  www.thebritishmuseum.ac.uk/
  ?
  Kasitská dynastie (cca. 1550 - 1155 př. n. l.)
  Sluneční bůh Šamaš sedící na trůnu. Před ním jeho symboly - sluneční disk a kříž. Nápis: "Šamaš, král nebes a země, jehož Me jsou zářivé, který kráčí s rohy, který - skrze jeho (služebníka) který jej ctí - přináší spásu: Sha-ilimma-damqa, syn Lugal-mansi."
  www.piney-2.com/Shamash.html
  British Museum, London.
   
  ? Dumuzi chytaný v ovčíně démony Ugala (Gala). Má být odveden do podsvětí náhradou za Inannu. Vedle Dumuziho jsou hadi - končetiny proměněné v hady mu umožňovaly prchat před démony. Viz Sestup Inanny do podsvětí.
  www.bibleorigins.net/Serpentningishzida.html
  The National Museum, Berlin.
  Uruk-Jamdat-Nasr 3200 - 3000 př. n. l.
  Kněz/král v roli Dumuziho krmí posvátné kozy či berany. Osmilisté květy jsou symbolem Inanny.
  www.ancientworlds.net/aw/Article/783820
  U9750[7]
  Ur, Akkad, 2250 př. n. l.
  Mytologická scéna. Sedící postava - Ea ve své říši Abzu. Klečící postava se drží vchodového sloupu. Velice vzácně je zde její tvář z čelního pohledu, nikoliv profilu.[7]
   
  Ur, Akkad, 2250 př. n. l.
  Bůh vody se svými pomocníky.[7]
   
  Ur, Akkad, 2250 př. n. l.
  Pár bojujících. Muž bojuje s vodním buvolem. Býčí muž kusarikku bojuje se levem. .[7]
   
  Ur, Akkad, 2250 př. n. l.
  Sluneční bůh vyhází nebeskými dveřmi nad horami.[7]
   
  Ur, Akkad, 2250 př. n. l.
  Bůh hromu a bohyně deště. Monstrum lev/orel (gryf) - im dugud mushen, symbol bouřkového mraku.[7]
   
  Starý Babylon, 1900-1750 př. n. l.
  Nergal - bůh války a smrti.[7]
  London, British museum, 129547
  II. kassitské období, 13. stol. př. n. l.
  Posvátný strom obklopený býky.[7]
  No. 595
  Novoasyrské období, 812 př. n. l.
  Bůh Ninurta bojující proti lví nestvůře.[7]
     
     

  Doporučená literatura:

  The Elamite Cylinder Seal Corpus c.3500 – 1000 BC

  Studies in the chronology and regional style of Old Babylonian Cylinder Seals. Lamia Werr.

   

   

  ... postupně doplňováno ...

   

  [1] Henri Frankfort. Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East. London. MacMillan and Co., 1939
  [2] Collon Dominque. Near Eastern Seals .University of California Press.1991. ISBN: 0520073088
  [3]

  Collon Dominque. First Impressions : Cylinder Seals in the Ancient Near East. University Of Chicago Press. 1994. ISBN: 0226113892

  [4]

  www.sron.nl/~jheise/akkadian/mesopotamia.html#cylinder_seal

  [5] Black, Jeremy; Green, Anthony. 1992. Bohové, Démoni a symboly starověké Mezopotámie. Volvox Globator. 1999. ISBN 80-7207-266-8
  [6] Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Odeon, Praha 1977
  [7] Porada, Edith. “Why Cylinder Seals? Engraved Cylindrical Seal Stones of the Ancient Near East, Fourth to First Millennium B.C.” The Art Bulletin, vol. 75, no. 4, 1993, pp. 563–582. JSTOR, www.jstor.org/stable/3045984. Accessed 20 Dec. 2020.

  Vytvořeno: 15.01.08


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 15. 04. 2006 | Aktualizováno: 20. 12. 2020 | 38035 přečtení | Počet komentářů: 91 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.