Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Postavy

  Morfologie slova Nephilim

  Hebrejská Bible-Postavy -- Nefilové (III.)

      

  Nefilové (III.)

  Morfologie slova

   

  V úvodním článku Nephilim, Nefilové: Obři nebo synové andělů?[1] uvádíme, že pojem נפלים  Nephilim či Nefilim je překládán různě:

  1. Padati, spadlí, shození dolů
  2. Padlí, odpadlíci, odloučení
  3. Padlí ve smyslu spojitosti se zemřelými a smrtí
  4. Mocní, silní, hrdinové
  5. Nelidští, násilní, tyrani
  6. Předčasně narození (potracení)
  7. Nevhodně narození
  8. Obři
  9. Ti, kteří zavinili pád světa
    
  Obr. Verš Genesis 6:4 s vyznačeným slovem Nefilové. Leningradský kodex.[11]

  Co uvádějí biblické slovníky?

  TWOT Lexicon[9]

       nephilim7.gif (8580 bytes)

   ISBE Bible Dictionary[10] :
       nephilim8.gif (9159 bytes)

  Easton's Bible Dictionary[3] :
       nephilim9.gif (3520 bytes)

  Podle biblického slovníku TWOT je původ slova Nephilim neznámý a může snad znamenat hrdiny, siláky, udatné, či odloučené, odlišné (pokud je kořenem slova NáPaL) nebo předčasně narozené (pokud je kořenem slova NéPeL). Slovo je neznámého původu a lépe je ponechat je nepřeloženo. Možná odkazuje na nějakou rasu či národ.
  Slovník ISBE nechává smysl prvého výskytu slova v Bibli (Genesis 6:4) otevřen s tím, že Nephilim nemusí nutně znamenat děti rozené ze spojení dcer lidských se syny Božími. Ve druhém výskytu (Num 13:33) reprezentuje pojem muže obrovských postav, spojené se syny Anakovými.
  Eastonova biblická encyklopedie rozumí pojmem Nephilim obry nebo nějaký kanaánský kmen.

  Obecně platí, že slovníky starozákonní hebrejštiny si s uvedeným slovem nevědí příliš rady a nabízejí více různých významů.

  V řecky psané Septuagintě (LXX)[12] jsou místo Nefilů uváděni Gigantes - obři:


  Obr. Verš Genesis 6:4 s vyznačeným slovem Gigantes - Obři. LXT - Leningradský kodex.[13]

  To však jen znamená, že někdy ve 3. stol. př. n. l. či později lidé přeložili ono záhadné slovo z hebrejštiny jako "obři". Mnohé další překlady Hebrejské Bible se pak tohoto významu držely.

  Obři

  Problematice významu pojmu se věnuje odborník Michael S. Heiser [4] a upozorňuje, že kořen slova Nephilim patrně pochází z aramejštiny.

  Podívejme se na oba pojmy bez později přidávané punktace:

    Gen6_4_.gif (1281 bytes) Viz Genesis 6,4 (PDF)
    Num13_33_.gif (1318 bytes) Viz Numeri 13:33 (PDF)
  Slovo se v Bibli vyskytuje dvakrát, liší se ale jedním znakem - písmenem "yod" Num13_33r_.gif (1417 bytes)

  Tento znak patří k souhláskám, které vyjadřovaly zvuk samohlásky (na stránkách Masoretské  texty píšeme o tom, že YOD znamená dlouhý samohláskový zvuk "í"). Hebrejští písaři jej začali používat zhruba od 6. stol. př. n. l. Záleželo na písaři, zda YOD ve slově použije, či nikoliv; na smyslu slova to nic neměnilo. V knize Numeri 13:33 se tedy písař rozhodl znak zapsat, ve verši Genesis 6:4 nikoliv. Podle M. S. Heisera to znamená, že správná výslovnost slova je v obou verších nephilim6_.gif (1048 bytes). Tvrdí, že takové čtení s "yod", tedy s dvěma dlouhými "í" (Nephilim - Nefílím) může znamenat, že kořen slova je aramejský. Základ slova je aramejské naphil(a) a znamená obry:[8]


  Obr. Význam slova Naphila v aramejském slovníku spolu s tvarem množného čísla Nephilim.

  Odtud zřejmě některé starší překlady (např. LXX), které místo Nefilové uvádějí Obrové či Obři.

  Hebrejská Bible byla psána v hebrejštině, pouze některé pasáže aramejsky. Otázkou je, proč by celý odstavec Genesis 6 byl psán hebrejsky a pouze jediné slovo aramejsky. Navíc je sporné, zda skutečně ono slovo v aramejštině znamenalo obry. Tento význam mohl být přiřazen (a do slovníků zařazen) až mnohem později, právě pod vlivem Septuaginty. Ocitáme se tak v kruhu a skutečný význam slova nelze tímto potvrdit. I aramejský slovník však uvádí, že tímto slovem mohli být označováni ti, kteří zavinili pád světa.

  Obři  Oriona?

  Targúm, aramejský překlad biblických textů, uvádí na místě souhvězdí Oriona pojem NFL (N-PH-L):[a]

  Ve staré aramejštině bylo souhvězdí Orion známé jako N-F-L, Nefila (Nephila). Nefilové tak mohou mít spojitost se souhvězdím Oriona, které bylo od nepaměti spojováno s obří postavou lovce či bojovníka.

   

  Padlí - určení ke smrti?

  Ronald S. Hendel[5]  tvrdí, že Nephilim je hebrejským eufemismem pro mrtvé.

  CEP[6]  Jeremjáš 6:15
       Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími, klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin."

  Padajícími = .

  CEP  Ezekiel 32:27
       Nebudou ležet s bohatýry, padli jako neobřezanci. Oni sestoupili do podsvětí se svou válečnou zbrojí a pod hlavy jim byly dány jejich meče. Jejich nepravosti však lpí na jejich kostech, neboť děs oněch bohatýrů byl v zemi živých.

  padli =

  Podle některých badatelů lze dokonce v Ezekielovi nalézt třetí zmínku o Nefilech. Text překládají následovně:[5] [7]

  CEP  Ezekiel 32:27
       They lie with the warriors,
  The Nephilim of old,
  who descended to Sheol
  with their weapons of war."
      Leží s válečníky,
  Nefily dávnými,
  kteří se zmocnili Šeolu,
  svými válečnými zbraněmi.

  V 6. kapitole knihy Genesis, kde jsou Nefilové poprvé zmíněni, je vysvětlováno, proč Hospodin seslal na svět potopu. Je možné, že jednou z prvotních příčin potopy byli právě Nefilové, kteří svět i člověka znečistili svým zlem. Proto byli určeni k vymýcení. Byli padlí ve smyslu toho, že se zrodili přestoupením božích zákonů ze strany nebeských Strážců. A byli padlí, protože způsobili svou mocí a zlem pád lidského světa. Podle Knihy strážců byli Nefilové (spolu s jejich mimozemskými otci - Strážci) příčinou pádu člověka. Možná to je skutečný význam slova Nefilové - ti, kteří zavinili pád.

   

  Předchozí - Nefilové, boží synové a strážci?

  Další díl - Nefilové - potomci mimozemšťanů a lidí


  [a] WTT - hebrejská masoretská verze, BHT - její přepis do latinky TAR - Targúm, aramejský překlad. Text Jób pochází z nálezu v Kumránu (Qumran Job Targum, Michael Sokoloff, The Targum to Job from Qumran Cave XI, Bar-Ilan University Press, 1974). CEP, BKR - české překlady

  [1] Nephilim, Nefilové: Obři nebo synové andělů? Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?nazevclanku=nephilim-nefilove-obri-nebo-synove-andelu&cisloclanku=2006060003
  [2]  Nefilové, boží synové, strážci a potomci Anaků? Teorie Z. Sitchina. Mýty a skutečnost. [online]. 2006 [cit. 2017-03-11]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2006060004 
  [3] M.G. Easton. 1897, Ellis Enterprises 1988. Easton Bible Dictionary, Third Edition.  /EAST/
  [4] Michael S. Heiser www.facadenovel.com/nephilim.pdf
  [5] Hendel Ronald S.  When the Sons of God Cavorted with the Daughters of Men. Bible Review. 1987
  [6] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad.  Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [7] Zimmerli Walter. Ezekiel 2. Hermeneia. Philadelphia 1983.
  [8] The Nephilim. Sitchin is wrong.com [online]. Michael S Heiser, 2012 [cit. 2017-01-25]. Dostupné z: http://sitchiniswrong.com/nephilim/nephilim.htm
  [9] R. Laird Harris, Gleason L. Archer Jr., Bruce K. Waltke. 1980. The Theological Wordbook of the Old Testament.  /TWOT /
  [10] Dr. Stanley Morris.1915. James Orr, John L. Nuelsen, Edgar Y. Mullins,  The International Standard Bible Encyclopedia. /ISBE/
  [11] Bibleworks, verze 10.
  [12] Septuaginta - LXX: Textové rodiny. Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2018-03-12]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007030002
  [13] LXT - Septuaginta. Alfred Rahlf (1935, Württembergische Bibelanstalt / Deutsche Bibelgesellschaft - Německá biblická společnost, Stuttgart).
  [14] Morris Jastrow's Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature (1903).
      

   
  Vytvořeno: 22. 06. 2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 22. 06. 2006 | Aktualizováno: 26. 01. 2017 | 28852 přečtení | Počet komentářů: 25 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.