Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Proroctví

  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.)

  Mýty a skutečnost - Konec věku XI.

      

  Konec věku XI

  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (I.)

  Psali jsme o střídání věků, nebeských nosičích a hvězdných hodinách, teorii chaosu či principech fraktálu. To vše proto, že stále hledáme odpověď na otázku: "Odkud jsme přišli, kde jsme a kam kráčíme?"

  Podle zkušeností snad všech lidských kultur je náš čas odměřován nebeskými hodinami. Vlastně lze nalézt několik různých nebeských hodin, odměřujících různá kola času. Některá velká kola odměřují čas v milionech let, jiná menší v tisících a stovkách roků existence lidských civilizací.[a] A jsou zde také nebeské časoměřiče a ukazatele, které určují čas v mnohem kratších intervalech vhodných pro měření běžných lidských životů.

  Některé nebeské hodiny pracují na základě precese zemské osy. Psali jsme o principech odměřování siderických (hvězdných) světových věků. Ciferníkem velkých nebeských hodin je Mléčná dráha, hodinovým ukazatelem je Slunce při zimním slunovratu.[1]  Čas je počítán na platónské roky trvající přibližně 26 000 let.


  Obr. Simulace zimního slunovratu 21. 12. 2012. V naší době stojí Slunce při svém zimním slunovratu přímo v ose Mléčné dráhy - v galaktické rovině. Podle pradávné tradice nastane konec jednoho z věků v dobách, kdy se Slunce ocitne v tlamě nebeského hada. Cyklus, při kterém se slunovratové Slunce ocitá nad středem naší galaxie, je vyvolávám precesí zemské osy a má délku zhruba 26 000 let.[1] [d]

  Jiné hodiny, odměřující platónské měsíce o délce 2200 let, mají za svůj ciferník kruh souhvězdí zvěrokruhu. Ručičkou je Slunce při jarní rovnodennosti.

  Nyní bychom měli žít v platónském měsíci Ryb. Začal někdy na počátku našeho letopočtu a zvolna se blíží doba jeho konce. Různé zdroje uvádějí roky 2012 až 2150. Nalezneme však také autory, kteří kladou příchod věku Vodnáře do roků 1762 nebo naopak až do roku 2658. Věk Vodnáře tedy již možná začal, ale možná nás od začátku dělí ještě půl tisíce let![2]     
  Obr. Simulace jarní rovnodennosti 20. 3. 2020. Slunce stojí v jarním bodě na pomezí souhvězdí Ryb a Vodnáře a ukazuje aktuální platónský měsíc - rozhraní dvou siderických věků.[2]

  Pro běžný život samozřejmě existují praktičtější nebeské cykly odměřované zejména Sluncem a Lunou. Patří zde cyklus slunečních let a jejich násobků (např. 7 let úrody a 7 let neúrody), cykly ročních období či lunárních měsíců a týdnů, a samozřejmě cykly denní.

  Z mýtů, tradic a rituálů mnoha kultur se dozvídáme také o časových cyklech trvajících statisíce i miliony let (viz mýty Věčného návratu). Je v nich zakódována idea cyklické regenerace času, periodického stvoření a zániku světů. Roli očistných sil hrají zejména čtyři základní živly - voda, oheň, země a vítr. Jde o nepřetržitý proces, kdy probíhá cyklická obnova času zároveň s jeho nepřetržitým lineárním vývojem. Kola času se otáčejí stále dokola a přitom posunují svět kupředu. Vše se opakuje, ale současně vyvíjí, jako ve spirále.[3] [4]

  Lidé se od nepaměti snažili porozumět tajemnému sledu časových cyklů. Věřili, že nic se neděje náhodně a vše je podřízeno skrytým časovým rytmům. Snažili se porozumět nebeské symbolice těchto rytmů, poznat zákonitosti toku dějin a umět je předpovídat. Zároveň si však uvědomovali, že i když je budoucnost konfigurována minulostí, žádná událost není nevratná a žádná změna není konečná.

    Nyní mnozí očekávají nastupující věk Vodnáře. Hovoříme o střídání precesních, siderických věků v délce platonských měsíců. Názvy jednotlivých věků jsou dány vždy souhvězdím, ve kterém se v dané době nachází jarní bod (postavení Slunce při jarní rovnodennosti).

  Kdy přesně nastane věk Vodnáře a co nám přinese? Hranice siderických (hvězdných) věků jsou značně rozostřeny a rovněž o jejich očekávaných vlastnostech vlastně nevíme nic. Lidé často chybně zaměňují souhvězdí Vodnáře za stejnojmenné astrologické znamení a pak vyvozují zřejmě zcela mylné prognózy.

     
  Obr. Pás souhvězdí zvěrokruhu vytváří nebeský ciferník. Na něm odměřuje Slunce při jarní rovnodennosti příslušný hvězdný (siderický) věk. V naší době stojí Slunce při jarní rovnodennosti (jarní bod) na pomezí souhvězdí Ryb a Vodnáře.[5]

  Mudrcové se již od nepaměti snažili porozumět různým nebeským časoměřičům a znamením. Lidé již tisíce let zkoumají souvislosti mezi děním na obloze a ději zde na zemi.

    Tento obor lidského vědění nazýváme hvězdopravectvím či astrologií. Astrologie zkoumá zejména pohyby planet, Slunce, Měsíce a dalších nebeských prvků a pak se snaží vyvozovat vlivy v různých oblastech života. Astrologové hledají souvztažností mezi děním na obloze a vývojem jak jedince, tak celého lidského společenství. Činí tak zejména formou hledání analogií a vysvětlení dějů minulých a současných s dopadem na událostí a dění v budoucnu.[6]    
  Obr. Ručně kolorovaná verze Flammarionské dřevořezby od neznámého autora (1888).[6]

  Bible (CEP[7]) Genesis 1:14-14
       I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí."
  A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy.
  Viděl, že to je dobré.

   

  Precesní zodiakální astrochronologie

  Astrologie je od 20. století vědeckou komunitou odmítána jako nevědecká či pseudovědecká. To je dáno ztrátou víry člověka ve vyšší moc. Velký podíl na nedůvěře k astrologii má i její komercionalizace a také existence mnoha vzájemně si odporujících astrologických škol a systémů. Prozatím jsme se zde astrologii spíše vyhýbali. V rámci pátrání po nebeských kolech času však zaměříme pozornost na relativně nový astrologický směr, jehož základy u nás položil vědec a astrolog RNDr. Milan Špůrek, CSc.

  Milan Špůrek navrhnul metodu precesní zodiakální astrochronologie. Možná právě zde leží počátek cesty k pochopení časových cyklů z hlediska astrologie. Na principu cyklické zodiakální analogie M. Špůrek předkládá způsob, jak porozumět některým časovým cyklům a vzájemně porovnávat i jevy časově od sebe velmi vzdálené. Do umění astrologie aplikuje princip fraktálu a teorie chaosu. Ve svém díle Tajemné rytmy dějin[8] vysvětluje, že události probíhající v určitém čase mají fraktální dimenzi. Každý časový cyklus je zrcadlovým obrazem vyššího cyklu. Určité časové cykly jeví vůči sobě příbuznost bez ohledu na časové měřítko, s nímž jsou porovnávány. Platí obecné pravidlo afinity části a celku v souladu s dávnou ideou o vztazích mezi mikrokosmem a makrokosmem, každé zodiakální znamení tak v sobě obsahuje celý zvěrokruh. V astrologii se konkrétně používá vyšší fraktál periody Platonského roku a jemu podřízený fraktál astrologického platonského měsíce.  V rámci uplatnění teorie chaosu je pak důležité uvědomit si, že některá astrologická znamení posilují řád a jiná chaos (např. za silné astrologické znamení chaosu je považováno znamení Ryb).

  Základní principy

  1. Využití precesního cyklu v chronologii. Rychlost precese je uvažována 50,371˝/rok. Základním cyklem je platonský rok. Ten je dělen na kratší cykly - násobky čísla 12.

  2. Nebeské hodiny jsou tvořeny posunem počátku hvězdného ekválního zodiaku jednotlivými znameními tropického zodiaku.[b] Nesleduje se tedy zpětný posun jarního bodu souhvězdími či siderickými znameními, jak je tomu u určování hvězdných lidských věků (viz výše).

  3. Počátek hvězdného zodiaku je odvozen od hvězdy Regulus v souhvězdí Lva. Přesný počátek je stanoven na ekliptikální délce -120° od Regula.[c]

   

  Nebeské hodiny použité v precesní zodiakální astrochronologii jsou tedy opakem hodin určujícím hvězdné precesní věky. Ukažme si základní rozdíly mezi nimi:

  a) Hodiny určující siderické precesní věky. Ručičkou je bod rovnodennosti (postavení Slunce při jarní rovnodennosti). Ciferník tvoří 12 souhvězdí zodiaku resp. hvězdný ekvální zodiak (modře). Hvězdný ciferník se precesí pomalu otáčí. Ručička ukazuje přechod z hvězdného věku Ryb k věku Vodnáře:


  Obr. 1 - Červená šipka (jarní bod resp. Slunce při jarní rovnodennosti) ukazuje na zvířetníkové souhvězdí charakterizující precesní siderický věk (modře). Zvířetníková souhvězdí se precesí otáčejí ve směru šipek.

   

  b) Hodiny určující precesní věky dle znamení tropického zodiaku. Ručičku tvoří začátek souhvězdí Berana (bod α), který je i počátkem kruhu hvězdného ekválního zodiaku. Ciferník je vytvářen 12 astrologickými znameními tropického zodiaku (modře). Ručička  pomalu putuje s precesním otáčením zvířetníkových souhvězdí a ukazuje přechod z astrologického věku Berana k věku Býka:


  Obr. 2 - Červená šipka, začátek souhvězdí Berana i celého hvězdného zvířetníku (rozděleného na 12 stejných dílů), ukazuje na ciferník - 12 znamení tropického zodiaku. Označuje precesní astrologický věk charakterizovaný příslušným astrologickým znamením. Tropický zvěrokruh (modře) je pevně navázán na kříž rovnodenností a slunovratů. Zvířetníková souhvězdí se precesí otáčejí ve směru šipek.
   

  Při použití precesní zodiakální astrochronologie se nesleduje, které zvířetníkové souhvězdí tvoří v určité éře pozadí Slunci vycházejícímu v první jarní den (viz obrázek 1). Metoda si naopak všímá, kterým znamením tropického zvěrokruhu prochází v určité éře počátek hvězdného zvířetníku (viz obrázek 2). Důležité je co nejpřesnější určení začátku hvězdného zodiaku, místa, kde leží naše ručička nebeských hodin (bod α).

  Někdo může upřednostňovat prvé hodiny, ukazující hvězdné precesní věky. Podle nich vstupujeme do siderického věku Vodnáře ♒. Jiní mohou preferovat hodiny odměřující precesní věk podle znamení tropického zodiaku. Tyto hodiny ukazují vstup do astrologického věku Býka ♉. 

  Z esoterického nadhledu by snad oba způsoby měření věků mohly dávat smysl a vzájemně se doplňovat. Prvé hodiny ukazují věk nadzemský, druhé pozemský. Věk Vodnáře může znamenat, že k nám z nebes budou přicházet duše svobodné, nezávislé, přátelské až idealistické. Duše, nesnášející pokrytectví, falešnou morálku a otroctví peněz. Rodit se budou výjimečné děti, které poplavou proti proudu konvencí i struktur moci a třebas se jim podaří změnit náš pozemský svět k lepšímu. Budou to však mít nesmírně složité. Přicházejí do počátků pozemského věku Býka, orientovaného spíše na praktické a materiální záležitosti, podřízenost v práci a smyslové požitky.

     
  Obr. Znamení Vodnáře.


  Obr. Znamení Býka.

  Tyto úvahy zatím ponecháme astrologům.  Zajímavé je, že zodiakální astrochronologie nenabízí jen nový pohled na sled precesních věků. Metoda umožňuje smysluplně dělit či násobit věky a definovat kratší či delší časové sekvence. Každý takový fragment času je naplněn významem, odvoditelným ze symboliky k němu příslušného zodiakálního znamení. V rámci takto zavedené fraktální časové hierarchie je možno významově porovnávat děje a jevy v různých úrovních časového měřítka. Kvalitativním chápáním časové složky bytí se zodiakální astrochronologie drží principů uplatňovaných ve starých astrálních naukách a na druhé straně moderně chápané fraktální struktuře času. Alespoň to tvrdí autor zodiakální astrochronologie, Milan Špůrek.[8] Jaké výsledky přináší jeho metoda, budeme zkoumat v dalším pokračování.   

  Pokračování - Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.)

   


  [a] Např. indický velevěk (mahayuga) trval 4 320 000 let. Cyklus kalpa měl délku 4 320 000 000 let. Mayský cyklus kinchiltun trval 3 154 004 let a cyklus alautun 63 080 082 let.
  [b] Hvězdný (siderický) ekvální zodiak - tzv. pevný zodiak hvězdný. Nejstarší forma hvězdného zvířetníku.  Je tvořen dvanácti stejně velikými hvězdnými (siderickými) znameními o délkách 30°. Jejich počátek je vztažen k určité hvězdě. Nejčastěji je touto hvězdou Aldebaran ze souhvězdí Býka (resp. spojnice protilehlých hvězd Aldebaran - Antares). Jindy byla touto počáteční hvězdou Spica (Panna) či Révatí (Ryby).

  Tropický zodiak - tzv. pohyblivý zodiak ekvinokciální (rovnodennostní). Dnes nejčastěji používán v západní astrologii. Počátek je vztažen k jarnímu bodu (průsečík ekliptiky se světovým rovníkem). Od tohoto bodu se dělí na dvanáct stejně velikých astrologických znamení zvěrokruhu o délkách 30°. Jeho čtyřmi klíčovými body jsou dva rovnodennostní a dva slunovratové, vytvářející základní kříž. Kříž rozděluje zodiak do čtyř živlů (oheň, země, vzduch, voda).

  Vlivem precese dochází k pomalému posunu počátku tropického zvěrokruhu vůči hvězdnému pozadí a tedy vůči hvězdnému zodiaku. Jarní bod se tak s celým tropickým zvěrokruhem protáčí zpětně nad souhvězdími. Tropický zvěrokruh se opírá o rovnodennosti a slunovraty, které jsou určeny pevně a neměnně pohybem Slunce. Lze tedy říci, že tropický zodiak je z hlediska pozorovatele na zemi naopak "pevný" a není určen souhvězdími a hvězdami, které se pomalu vlivem precese otáčejí na nebeské klenbě.

  Tropický zodiak jako celek představuje cyklus dvanácti astrologických znamení. Celý astrologický systém je důmyslně propojen sítí vzájemných vztahů. Klíčovými jsou polarita protilehlých znamení, trojice pravoúhlých zodiakálních křížů a čtveřice zodiakálních živlových trigonů. Každým dvěma znamením je přiřazena jedna vládnoucí astrologická planeta. Výjimkou je Slunce a Luna (Slunce vládne jen Lvu, Luna jen Raku).

  [c] Regulus (α Leonis) je čtyřhvězda, nejjasnější v souhvězdí Lva. Latinský název znamená Malý král nebo Princ. Společně s hvězdami Antares, Fomalhaut a Aldebaran patřil mezi královské hvězdy, které sloužily k rozdělování roku na čtyři období (Aldebaran-zima, Regulus-jaro, Antares-léto, Fomalhaut-podzim).

  Ekliptikální délka Regula činila 150° v roce 2012. Počátek siderického zodiaku byl tedy pro rok 2012 určen na 30° ekliptikální délky. To znamená, že M. Špůrek určil rozmezí věků Berana a Býka právě na rok 2012. Každým rokem se samozřejmě precesním pohybem posunují jak Regulus, tak s ním i bod α, a jejich ekliptikální délka narůstá.

  [d] Lze také říci, že nový věk je odstartován v době, kdy bod křížení galaktického rovníku s ekliptikou dospěje lunisolárním precesním posunem do slunovratových bodů tropického zodiaku.
  Je však třeba si uvědomit, že poloha hlavní kružnice galaktického rovníku nebyla dlouho jednoznačně určena. Současná poloha byla stanovena až r. 1958 a je dána konvencí. K přesné konjunkci průsečíku galaktického rovníku a ekliptiky s bodem zimního slunovratu mohlo dojít i o několik let dřéve či později, než v roce 2012.

  Obecně platí, že přelomové roky zde uváděné  jsou pouze matematicky vypočítané a různé výpočty je mohou posouvat ve větší či menší toleranci.


  [1] Mléčná dráha II: Mléčná dráha - praktické pozorování. Mýty a skutečnost [online]. 2019 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2019050001
  [2] Starověké hodiny III: Znalost precese. Mýty a skutečnost [online]. 2004 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2004020002
  [3] Mýtický čas. Mýty a skutečnost [online]. 2007 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2007080004
  [4] Kola času: Konec věku (VI.). Mýty a skutečnost [online]. 2019 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2019020002
  [5] Starověké hvězdářství: Precese zemské osy. Mýty a skutečnost [online]. 2004 [cit. 2020-02-08]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2004020001
  [6] Přispěvatelé Wikipedie, Astrologie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2019, Datum poslední revize 10. 10. 2019, 07:05 UTC, [citováno 8. 02. 2020] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrologie&oldid=17713383>
  [7] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/. V elektronické formě SW BibleWorks.
  [8] ŠPŮREK, Milan. Tajemné rytmy dějin. Praha: Eminent, 2006. ISBN 80-7281-243-2.

   

      


  Vytvořeno: 07. 02. 2020


  Související články:
  Krvavý Měsíc, zatmění Luny (25.09.2015)
  Černé historky ze života - 2015/07 (01.07.2015)
  Černé historky ze života - 2015/02 (11.02.2015)
  Černé historky ze života - 2015/01 (10.01.2015)
  Černé historky ze života - 2014/11 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/10 (06.11.2014)
  Černé historky ze života - 2014/09 (10.09.2014)
  Černé historky ze života - 2014/08 (01.08.2014)
  Černé historky ze života - 2014/07 (23.07.2014)
  Černé historky ze života - 2014/06 (04.06.2014)
  Černé historky ze života - 2014/05 (01.05.2014)
  Černé historky ze života - 2014/04 (09.04.2014)
  Černé historky ze života - 2014/03 (20.03.2014)
  Černé historky ze života - 2014/02 (26.02.2014)
  Černé historky ze života - 2014 (23.01.2014)
  Krátce ze života (01.11.2013)
  Apokalypsa a 666 (12.05.2005)
  Posvátná krev a DNA (29.10.2023)
  Sečti číslice té šelmy (12.08.2021)
  Proroctví z Fátimy - další dopis Lucie Santos (23.02.2020)
  Kola času - precesní zodiakální astrochronologie (II.) (14.02.2020)
  Chaos, řád a boží dílo (24.08.2019)
  Hlubiny chaosu (09.08.2019)
  Maat - chaos a řád (14.07.2019)
  Kola času v židovství a křesťanství (05.03.2019)
  Kola času (28.02.2019)
  Mnohé svedou, mnozí odpadnou (09.02.2019)
  Budou vás pronásledovat (26.01.2019)
  Chrám - nezůstane kámen na kameni (19.01.2019)
  Panta Tauta - Toto všechno (13.01.2019)
  Události a znamení konce (30.12.2018)
  Prolitá krev na vahách osudu (10.09.2018)
  Bílí a černí lidé (II.) - Konec času (31.08.2018)
  První rady a varování - Nezabíjet, neprolévat krev (26.08.2018)
  Zatmění Luny 27. 7. 2018 (29.07.2018)
  Praha v proroctvích (21.01.2018)
  Evropa a afroislámská migrace v proroctvích (14.01.2018)
  Bílí a černí lidé (01.01.2018)
  Piktogram v Sutton Hall - Slunce, Proxima Centauri a arktická zima (23.09.2017)
  První rady a varování - Pohřbívání (01.03.2017)
  2016 a 2017 - co bylo a co bude. (07.01.2017)
  Bushové - klan antikristů (06.11.2016)
  Ženeva, Nostradamus a CERN 666 (07.08.2016)
  Hospodářská apokalypsa - finanční krize (25.03.2016)
  Hospodářská apokalypsa (28.02.2016)
  2016 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (05.02.2016)
  Armageddon - poslední bitva (30.12.2015)
  Poslední dny roku 2015 nebo celého našeho věku? (19.12.2015)
  Zjevení Janovo, Apokalypsa a Armageddon (22.11.2015)
  Denverské prorocké malby - migranti a válka v Evropě. (14.11.2015)
  Mezinárodní letiště v Denveru  - chrám NWO? (07.10.2015)
  Černé slunce (07.08.2015)
  Filištíni, Filištínští, Pelištejci - padělatelé historie (15.03.2015)
  2015 - proroctví a předpovědi. Co nás čeká v létech příštích? (04.01.2015)
  Václav Havel - český Faust (17.11.2014)
  Vynálezy zkázy (07.02.2014)
  Faust a antikrist - jejich vývoj a proměny v čase (28.01.2014)
  Faust a antikrist (03.12.2013)
  Tři knížata (09.10.2013)
  Proroctví z Fatimy - Poslední proroctví (22.05.2013)
  Proroctví z Fatimy - Diplomatická verze proroctví (18.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Druhá část třetího tajemství (Čtvrté tajemství) (12.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - Tři tajemství (01.04.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie od r. 1963 (29.03.2013)
  Proroctví z Fatimy - chronologie (29.03.2013)
  Legenda o Antikristu (19.03.2013)
  Antikrist, člověk hříchu (03.03.2013)
  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 09. 02. 2020 | Aktualizováno: 14. 02. 2020 | 4584 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.