Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Bohové

  Elóhím V - Partnerské dvojice elóhím

  Hebrejská Bible - Bohové -- Elóhím V - Partnerské dvojice elóhím

      

  Elóhím V.

  Partnerské dvojice elóhím

   

  Nejvyšší bůh El zplodil syny, další bohy - elóhím. Narodili se elóhím z lůna matky a měl tedy El partnerku? A měli později své manželky i ostatní elóhím a tedy i Yahweh, nejmocnější bůh hebrejského panteonu?

  Podívejme se, co o tom píše Richley H. Crapo na svých stránkách "An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures", v článku Background: religion in the Ancient Semitic World.[1]

  Volně upraveno a zkráceno:

      Podle nejstaršího semitského panteonu, tak jak se nám zachoval v akkadských textech, byli rodiči ostatních bohů El a jeho žena Asherah. Bohyni Asherah byly zasvěceny severní vody Perského zálivu.

  Přibližně po roce 1000 př. n. l. již přestala být  manželka boha El spojována s jejím původním semitským jménem. Pojem asherah začal být používán jako obecné označení bohyň  a speciálně jako božích partnerek-manželek.

  Partnerkou babylónského Marduka byla Ishtar, bohyně lásky, vášně a války.

  Kanaánský Baal, jejich obdoba Marduka, měl za manželku Anat, mladičkou bohyni válek, která byla nazývána také Pannou.

  Izraelský Yahweh v tomto směru nebyl výjimkou, jak ukazují např. dochované hebrejské nápisy či mimo-izraelské dokumenty z Palestiny. Yahweho žena v nich byla zmiňována coby "jeho asherah".

  Např. v sinajském Kuntillet `Ajrud byl nalezen nápis datovaný do období 850 - 750 let př. n. l.:

      ...žehnám ti skrze Yahweho Samarského
  a skrze jeho asherah.
   
  Ze stejného období pochází i text z `El Qom :
      Uriyahu, král, dal zapsat toto.
  Ať je požehnán Uriyahu skrze Yahweho,
  a jeho nepřátelé ať jsou přemoženi skrze Yahweho asherah.
   
  S. M. Olyan (1988) podává přesvědčivé argumenty o tom, že osobním jménem ženy Yahweho bylo Ashtoret.

  Yahwe s Ashtoret byli společně uctíváni minimálně do 3. století př. n. l., jak ukazuje Elefantinský papyr (angl. Elephantine Papyri). Zde se píše o Anath-Yahu, manželce Yahweho. Je překvapující, že jmény Anat a Athtoret  (ugaritský zápis bohyně Ashtoret) byla dříve označována i manželka Baalova.
  V Baalově cyklu (angl. Baal Cycle), tabulce II, sloupci II, když Baal zajímá Yamma aby ho zabil, jej zastavuje bohyně Anat/Athtart:

      Jeho pravou ruku Anat zadržuje,
  jeho levou ruku Athtart zadržuje...
            (pro zvýraznění děje je opakována
  událost s obměnou jména jedné jediné bohyně)
     

  To, že Anat i Athtart byla jedna a tatáž postava, ukazují i další prameny, ve kterých obě jména splývají:

      Antit z BethShan
  `Antart v Egyptě
  Anatanta z Tanisu (Egypt, vláda Ramsese II)
  `Anat - `Ashtart (pozdní Sýrie)
  `Attar`atta (Řecko, Atargatis) v aramejštině
         
    Do 3. stol. př. n. l. postupně mizela oddanost k bohyni Asherah. Proti jejímu uctívání začali vystupovat izraelští proroci. Uctívání bohyně judskými ženami odsoudil například prorok Jermiáš (viz reakce žen v Jeremiáš 44:16-18). O tom, že dříve byl obraz Asherah uctíván v Jeruzalémském chrámu společně s Yahwem a že jí bylo obětovány jídlo, nápoje či koláče s jejím vypodobněním, je psáno ve verši Jeremiáš 44:19. Postupně začalo být veškeré uctívání směrováno výhradně k Yahwemu a ostatní bohové včetně jeho manželky zatlačováni do pozadí, dokud nevymizeli z myslí lidí.

  Tolik ze zajímavých stránek R. H. Crapo. Podívejme se blíže na konkrétní doklady o víře v existenci ženy Yahweho.

  Písemné zmínky o partnerce Yahweho

  Kuntillet Ajrud

  Izraelský archeolog Ze`ev Meshel prozkoumával v říjnu 1975 až březnu 1976 lokalitu Kuntilled Ajrud sloužící mezi 9. až 7. století př. n. l. jako zastávka pouštních karavan. Odkryl zde jeden z nejdiskutovanějších nálezů v dějinách izraelské archeologie. Střepy dvou velkých nádob s kresbami a nápisy.

  Nápisy obsahují nejstarší známý hebrejský dedikační (věnovací) nápis včetně božího jména YHWH. Nádoby pocházejí zhruba z roku 800 př. n. l.

  Prvý hebrejský nápis (Pithos A) zní:

  brkt ‘tkm lyhwh sûmrn wl‘sûrth

    


  Obr. Pithos A - kresba z Kuntillet Ajrud s hebrejským nápisem.

  Přeložen do angličtiny zní[2]:
  I bless you by Yahweh Shomron and
  by his Asherah.

  Žehnám ti skrze Yahweho Samarského a
  skrze jeho Asherah.

  Jiný překlad:
  I bless you by Yahweh, our guardian,
  and
  by his Asherah.

  Žehnám ti skrze Yahweho, našeho ochránce,
  a skrze jeho Asherah.

  Druhá nádoba (Pithos B) obsahuje nápis:

  I bless you by Yahweh of Teman,
  and
  by his Asherah.


  Žehnám ti skrze Yahweho Temanského,
  a skrze jeho Asherah.

   

  Khirbet el-Qom

  William Dever objevil blízko Hebronu v lokalitě Khirbet el-Qom nápis na zdi hrobky. Je datován do rozmezí let 750 - 700 př. n. l. a přeložen znalcem starodávných nápisů, André Lemaire[2] jako:

  Blessed be Uriyahu by Yahweh
  and
  by his asherah;
  from his enemies he saved him!

  Překlad Ziony Zevit z University of Judaism zní:
  May Uriyahu be blessed by Yahweh
  my guardian and
  by his Asherah.
  Save him.

  Buď požehnán Uriyahu skrze Yahweho
  mého ochránce a skrze jeho Asherah.
  Ochraň jej.

  A například Judith Hadley ve své studii The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah: Evidence for  a Hebrew Goddess překládá:
  Blessed by Uriyahu by Yahweh
  for  from his enemies
  by his (YHWH`s) asherah
  he (YHWH) has saved him.

  Ať je požehnán Uriyahu skrze Yahweho,
  a ať ho chrání skrze jeho (Yahweho) asherah,
  před nepřáteli.

   

  Obr. Hebrejský nápis “Blessed... by Yahweh ... and by his asherah” na stěně hrobky.[3]

    

  Formule "Blessed by Yahweh and by his asherah." tedy "Požehnán Yahwem a jeho ženou/družkou/ašérou" na zdi hrobky byla v 8. stol. př. n. l. stejně populární, jako naše "Odpočívej v pokoji".[3]

  V Hebrejské Bibli můžeme nalézt 40 odkazů na bohyni Asherah a její kult[2] . Většina z nich pochází ze zdrojů deuteronomních. Zmínky o Asherah jsou spojeny s kultem dřevěných stél či jiných dřevěných objektů  i s uctíváním živých stromů. Viz Bohyně-asherah a její kult.

  Spojení biblického YHWH s partnerkou Anat resp. Athtoret na některých nejstarších nápisech opět ukazuje na teorii, že původně byl bohem známým v kanaánu jako Baal.

   

  Pokračování - YHWH - nejstarší nápisy

   


  [1] Crapo Richley H. An Antropologist Looks at the Judeo-Christian Scriptures.  Background: religion in the Ancient Semitic World.
  cc.usu.edu/~fath6/bible.htm
  [2]  "Official religion and Popular religion in Pre-Exilic Ancient Israel", http://itp.lcc.whecn.edu/bibint2/articles/berlinerblau5.htm
  [3] Lemaire André. Who or What Was Yahweh’s Asherah? Startling new inscriptions from two different sites reopen the debate about the meaning of asherah. Biblical Archaeology Society. 1984. www.basarchive.org
      

  Vydáno: 01. 07. 2006


  | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 01. 07. 2006 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 24447 přečtení | Počet komentářů: 79 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.