Starověké mýty a starověká náboženství.
Úvahy zasahující do oblastí duchovního poznání,
mytologie, náboženství, archeoastronomie i antropologie.
Nově: Proroctví, politika, současnost a budoucnost našeho světa.
Jdeme proti proudu k zapomenutým zdrojům.

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
  • Zdroj informací k Nefilim:
    "Dobrý den, zajímám se okrajově o toto téma a přišla mi na oči pře ... " (Nephilim, Nefilové. Obři nebo synové andělů?)
  • Nibiru:
    "Neptejte se mě jak jsem k tomu přišel protože je to tajné ale dle ... " (Nibiru - kdy přiletí?)
  • Upozornění na překlady do češtiny:
    "Dovoluji si upozornit na dostupné překlady inspirativních studií o ... " (Ježíš autentický)
  • bez titulku:
    "Díky za skvělou práci. Hledal jsem informace o mezopotámském hvězd ... " (Souhvězdí Draka II.)
  • bez titulku:
    "Díky za článek, z většinou nesouhlasím, ale to nevadí. Fundamental ... " (Chyby, rozpory a omyly v Bibli)
  • Re: nástroj nechutné propagandy:
    "Děkuji Mildo za váš komentář. Ukazuje, že mé články mají smysl. V ... " (Hospodářská apokalypsa - finanční krize)
  • Mýty

    Boží dar - pohled na nebesa

    Mýty a skutečnost - Vyprávění z Knihy věků - Boží dary

        

    Mýty a skutečnost - Vyprávění z Knihy věků - Boží dary

    Boží dar - pohled na nebesa

    Dle prastarých vyprávění Stvořitel věnoval člověku několik darů. Jedním z Božích darů byl pohled na nebeskou klenbu. Tento dar byl dán jen jediné zemské bytosti s živou duší - pouze člověku. Všem ostatním zemským bytostem a tvorům je pohled na nebesa upřen.

    Dar pohledu na nebesa

    Stvořitel kdysi dávno usadil na naši zemi první lidský pár a s nimi další, muže a ženy. Jim a jejich potomkům věnoval vzácný dar - možnost pohlédnout na nebeskou klenbu. Ze všech zemských bytostí a tvorů s živou duší, pouze člověk obdržel dar kdykoliv pohlédnout na nebesa, radovat se z této krásy nesmírné a číst z nich znamení časů.

    Tento dar byl určen jen člověku. Kterákoliv jiná zemská bytost či tvor, kteří by vědomě upřeli své zraky na nebesa, zkráceni by byli na životech.

    BKR[1] Přísloví 19:2-4
    Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.
    Den po dni vynáší řeč, a noc po noci ukazuje umění.
    Neníť řeči ani slov, kdež by nemohl slyšán býti hlas jejich. 

    Člověku byl dán dar nesmírný. Kochat se krásou nebes, večerní, noční, jitřní a denní oblohou. Spatřovat zde velebnost Božího díla, čerpat zde sílu a získávat vědění, posilovat víru v dobro Stvořitele.

    Velkým trestem a ztrátou pro člověka je pak nemožnost pohlédnout na nebesa.  Přesto se lidé právě v těchto dobách stále více uchylují pod střechy a i dny či noci příjemné k očistě duše pohledem na oblohu tráví ukryti ve svých skořápkách. Nechť nás varuje i jedno ze zatajovaných proroctvích Fátimy:

    Poslední proroctví z Fátimy[2]
    Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou, by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více. Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své...

    Nedejme si upřít pokušitelem dar Boží! Važme si daru, který byl dán právě nám - lidem zde na zemi! Nenechme se krátit o svobodný pohled na krásu nebes! Ještě tyto generace spatří na nebeské klenbě znamení konce starého a počátku nového věku.

     

     --- pokračování příště ---

     


    [1] Ekumenická rada církví v ČSR. Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, Ekumenický překlad. Jinak také Český ekumenický překlad /CEP/
    [2] Proroctví z Fátimy - Poslední proroctví: Mýty a skutečnost [online]. 2013 [cit. 2016-06-01]. Dostupné z: http://myty.cz/view.php?cisloclanku=2013050001
        


    Vytvořeno: 1.6.2016


    [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
    | Autor: Pavel Mat. | Vydáno: 01. 06. 2016 | Aktualizováno: 00. 00. 0000 | 2330 přečtení | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

    Vytvořeno prostřednictvím phpRS .
    Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz