Slunovrat 2012 - noční obloha

Autor: Pavel Mat. <pavel_m(at)email.cz>, Téma: Mýty, Vydáno dne: 18. 10. 2012

Mléčná dráha (III.) - 2012 - Noční obloha

Mléčná dráha (III.)

Slunovrat 2012 - noční obloha

 

Stále častěji slyšíme o konci roku 2012 ve spojitosti s velkými až převratnými událostmi na nebi i zemi. Převratné události se dějí neustále i když ne vždy jsou pozorovatelné z perspektivy jednoho lidského života. A věřme, že vše, co se kdy bude dít, bude k dobru našeho světa.

 

21.12.2012 Zimní slunovrat

Slunovrat patřil odpradávna k nejvýznamnějším nebeským událostem. Při zimním slunovratu opisuje Slunce po obloze nejkratší a nejnižší dráhu nad obzorem, pozdě vychází a brzy zapadá. Slunce symbolicky umírá a opět se rodí. Zimním slunovratem nám končí prodlužování nocí na úkor dní, začíná opět přibývat denního světla - slunce a život se vrací zpět. Viz také Slunce - slunovrat a rovnodennost. Letošní zimní slunovrat nastane 21. prosince.

 

21.12.2012 Galaktické zarovnání

K zimnímu slunovratu dochází každý rok. My však můžeme pozorovat další a zcela výjimečnou událost, ke které dochází jen jednou za 26 tisíc let (viz také Precese zemské osy). Při zimním slunovratu bude stát Slunce blízko středu Mléčné dráhy. Naše Země a Slunce se srovnají téměř do jedné přímky s podélnou osou Mléčné dráhy (rovinou naší galaxie). Tento jev trvá již několik let a uniká přímému lidskému pozorování (zřejmě proto, že Slunce a Mléčnou dráhu nelze sledovat najednou).
Země a Slunce bude v době zimního slunovratu zarovnáno s osou Mléčné dráhy a Slunce se bude rovněž nacházet na pozadí temné části Mléčné dráhy(Dark Rift).[1] Mnohé kultury tuto oblast Mléčné dráhy považovaly za velevýznamné místo na obloze. [2] [3]

 

21.12.2012 Noční obloha

Galaktické zarovnání během zimního slunovratu nebude možné přímo na nebi pozorovat. Osvíceni sluncem nemáme možnost vidět hvězdy natož Mléčnou dráhu. V noci sice mnozí z nás budou moci sledovat Mléčnou dráhu, její střed a Slunce však budou schovány za obzorem.  Přesto můžeme doporučit podívat se v noci 21. prosince 2012 trochu pozorněji na noční oblohu. Co budeme moci spatřit na nočním nebi po zimním slunovratu?

Okolo 21:00 SEČ bude  nad SZ obzorem stát souhvězdí Labutě. Labuť bude mířit hlavou s dlouhým štíhlým krkem kolmo dolů. Vpravo bude Labuť doprovázena jasnou hvězdou Vega.

Obr. Zhruba 21:00 SEČ, střední Evropa. Souhvězdí Labutě s hvězdou Deneb na pozadí Mléčné dráhy pomalu zapadá za SZ obzor. Vpravo hvězda Vega, druhá nejjasnější hvězda severního nebe. [a] 

 

Pro ty, kteří ve skupině hvězd vidí velký kříž, bude tento kříž stát vzpřímeně nad obzorem. Na jeho vrcholu bude zářit Deneb. Labuť/kříž bude ležet na pozadí Mléčné dráhy. Viz. obr. vlevo.
Pohled na nebeskou řeku však bude umožněn pouze z míst nezasažených svitem civilizace.
  

Mléčná dráha – nebeská řeka se okolo 22:00 kolmo vyklene jako most přímo nad našimi hlavami - od SZ k JV obzoru. Labuť tedy poletí po nebeské řece kolmo dolů za obzor.

Obr. Zhruba 22:00 SEČ, střední Evropa. Od SZ k JV obzoru se klene Mléčná dráha - hlavní rovina naší galaxie. Vpravo souhvězdí Lva a Draka. Dole zapadá souhvězdí Labutě. [a] 

 

Nad východním obzorem vyjde kolem 22:00 souhvězdí Lva. Nad JV obzorem bude vycházet nejjasnější hvězda Sírius, o něco později na SZ obzoru zapadat Vega.

Obr. Zhruba 22:00 SEČ, střední Evropa. Nad V obzorem vychází Lev. Vpravo nad JV obzorem vyšel Sírius - nejjasnější hvězda naší oblohy. [a] 

 

Vpravo od zapadající Deneb a Labutě věnujme pozornost méně nápadnému souhvězdí Draka. Hlava draka začne mířit přímo nad severní obzor.

Obr. Zhruba 22:30 SEČ, střední Evropa. Souhvězdí Draka nad S obzorem. Mezi Labutí a Drakem zapadá Vega.  [a] 

Blížící půlnocí se bude Labuť stále více nořit za obzor, její Deneb nás však neopustí a zůstane pro naši ochranu svítit těsně nad S obzorem.

 

Proč zmiňujeme právě souhvězdí Labutě, Lva, Draka a hvězdy Deneb, Vega či Sírius? Podle prastarých tradic je Deneb v souhvězdí Labutě ochranitelkou naší země. Viz Deneb a souhvězdí Labutě.

Mezi Lvem a Drakem má dle tradice právě v posledních dnech roku 2012 ukázat svou sílu malé bílé Nic. Má projít středem nebeské řeky a otevřít dveře velkým nebeským událostem. Zvěstovatelem by měla být Vega. Její zeslabení ukáže, že se v centru naší Galaxie opravdu něco děje. Časem dorazí ozvěna této kosmické události až k nám a našemu Slunci. Lidem začne být voda dražší, než kdykoliv předtím.

Pokud uvedená tradice skutečně míří do naší doby a pokud je naše interpretace událostí správná, pak v Mléčné dráze blízko souhvězdí Lva a Draka začne působit bílý trpaslík či hypotetická bílá díra. Signálem bude snížení jasnosti hvězdy Vega. Události budou mít později vliv  i na naše Slunce.

 


[a] Simulace v programu Stellarium 0.11.4 (Stellarium Developers). www.stellarium.org

[1] Reddy Francis. 2012: Shadow of the Dark Rift.  NASA's Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD [citováno 18. 10. 2012] <http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-alignment.html >
[2] Přispěvatelé Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Fenomén roku 2012 [online]. c2012 [citováno 18. 10. 2012]. Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenom%C3%A9n_roku_2012&oldid=9117615 >
[3] Přispěvatelé Wikipedie. 2012 phenomenon. [online]. c2012 [citováno 18. 10. 2012]. Dostupný z WWW: < http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2012_phenomenon&oldid=517546847 >


Vytvořeno: 18.10.2012