Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Re: YAHWEH VALECNIK.:
  "Zde mohu doporučit přečíst si článek ještě jednou a pozorněji." (YHWH III - Válečník YHWH)
 • YAHWEH VALECNIK.:
  "Prosím vás,kdo jste,že si dovedete posuzovat,to co nařídil stvorit ... " (YHWH III - Válečník YHWH)
 • Jméno El elohim YaHWeH není hosp-Odin!:
  "Shalom,ve vší účtě k našemu stvoriteli,svatému El dlohim YaHWeH,si ... " (YHWH II - Hospodin, Nejvyšší?)
 • Komentáře

  ke článku: Nový zákon - vznik
  ze dne 13.09.2008, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 03.12.2008 19:12:01     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - prozaik (@)
  Titulek: naivita a poplatnost "tradičnímu" výkladu
  Od doby, kdy jsem četl Tresmontantovu knihu Hebrejský Kristus, nemám o době vzniku evangelií (a dalších knih NZ) žádné "palčivé" otazníky.
  Zkuste si položit jednoduchou otázku : kdo ZAKÁZAL tehdejším vzdělaným lidem, kteří viděli Ježíše a slyšeli jeho slova, která je zaujala - aby si poznačili jejich přesné znění týž den, kdy je slyšeli. Nebo možná den následující, ale určitě to bylo v horizontu několika dnů od reálného zážitku. Neexistovaly diktafony ani foťáky. Proč by čekali 20, 30 nebo 40 let, aby si zapsali co slyšeli?
  Další zásadní mezník je zničení Jeruzaléma kolem roku 70. V té době již musel být celý NZ (nebo jeho drtivá většina) napsaný.
  Evangelia zmiňují ulice, brány a místa, která byla po roce 70 již zdemolovaná! Ani v ostatních knihách NZ o vyplenění chrámu a likvidaci města nic není. Myslíte, že takový "detail" by tam nebyl zmíněn, kdyby se část NZ psala až v letech 80 - 130?


  Komentář ze dne: 04.12.2008 10:39:07     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: naivita a poplatnost "tradičnímu" výkladu
  Tresmontant patřil k malé skupině badatelů, kteří odmítají zejména z náboženských pohnutek závěry biblistů pracujících na základě textové kritiky. Svou teorii hebrejského původu textů a tedy jejich časnějšího datování zveřejnil před dvaceti léty na základě určitých indicií. Ty však lze vysvětlit mnohem logičtěji i jinak, což provedli později další badatelé. Naprostá většina odborníků dnes klade vznik novozákonních evangelií až do druhé "křesťanské" generace. Nejstarší Markovo mělo být napsáno na začátku židovské války, snad ještě krátce před pádem Jeruzaléma v roce 70.
  Nepovažuji se za odborníka a tak vycházím z výsledků práce biblistů.

  Komentář ze dne: 14.12.2008 19:23:19     Reagovat
  Autor: [Walur] - Karel Müller (karelmuller@seznam.cz)
  Titulek: Re: naivita a poplatnost "tradičnímu" výkladu
  Na vaši otážku kdo jim to zakázal je pravděpodně to, že v té době ani nežili ti co sepsali evangelia. Takže si ani nemohli zapsat slova Ježíšova, za to ale existuje tkz. Ježíšovo evangelium, kde jsou sepsána(možná pravdivě možná ne) Ježíšova slova.

  Komentář ze dne: 14.12.2008 19:42:11     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: naivita a poplatnost "tradičnímu" výkladu
  Za nejpůvodnější zdroj Ježíšových výroků je většinou považováno Tomášovo evangelium. Předlohou knihy mohl být soubor původních Ježíšových výroků (někdy označovaných jako pramen Q). Řada badatelů se domnívá, že Tomášovo evangelium obsahuje autentičtější informace o Ježíšově životě než texty Nového zákona.

  Lidé kolem Ježíše očekávali blízký příchod božího království. Možná tedy nepovažovali za smysluplné zapisovat něco pro další generace. Očekávali konec jejich světa. Proto ten nedostatek původních textů. A možná takové texty byly zapsány ale nedochovaly se. A možná se Ježíšovy výroky dochovaly ale bylo nepohodlné je zveřejnit. Možností je mnoho.

  Komentář ze dne: 08.03.2009 07:46:53     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: NBS
  Články, ktoré píšete majú určitú úroveň (povedzme 100). -Ale prosím - prečítajte si dobre "Nový Biblický Slovník". Jeho úroveň je totiž 10000. -Fakty sú JEDNA VEC, ale vysvetlenie faktov vec DRUHÁ.
  Vy tu ponúkate menej pravdepodobné vysvetlenia (napríklad o závere Markovho evanielia) - a tiež neuvádzate úplne poznatky o danej problematike. Uvádzate len MALÚ ČASŤ FAKTOV.

  Zatiaľ som nečítal lepšie dielo, ako je Nový Biblický Slovník (viď.: http://www.martinus.sk/?uItem=285 ).

  Pozrite si tiež môj článok "Historickosť Ježiša Krista" na: http://www.tlg.estranky.sk/stranka/Historickost-Je zisa-Krista
  -kde o tom píšem (a tiež o rozdiele medzi synoptickými evanjeliami a evanjeliom podľa Jána) .... a mnoho ďaľších vecí.

  Komentář ze dne: 08.03.2009 08:06:40     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: dodatok
  Ešte malý odkaz pre p. Pavla Mata: "Aj Nový Biblický Slovník uvádza názory, ku ktorým ste na vašich stránkach došiel, ale ponúka vždy ďaleko logickejšie a celkom iné vysvetlenie (neodporujúce predpokladu o autentickosti biblie). -Vaše názory patria do kategórie staršej generácie biblistov. -Moderný vedci majú na mnohé otázky celkom iné názory (pod tlakom nových objavov a zistení). -Stačí keď si napríklad prečítate heslo: "Žalmy - kniha" (v NBS); alebo heslo "Markovo Evanjelium"; a iné... -NBS zostavil kolektív popredných biblistov - a myslím si, že v smere autorstva by nemala byť z vašej strany nejaká väčšia námietka."

  S pozdravom Miloš alias foton

  Komentář ze dne: 08.03.2009 18:06:42     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: citát NBS - Evangelia
  Takže je to kniha s ISBN 80-85495-65-1
  Nový biblický slovník.
  Jedná sa o kolektív 150 autorov - biblistov.

  Posielam citát z toho NBS:

  *** pro obsáhlost a z důvodu ochrany autorských práv vymazáno *** Čtenáře odkazujeme přímo na Nový biblický slovník.

  Komentář ze dne: 08.03.2009 18:09:12     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: dokoncenie
  *** Pro obsáhlost a z důvodu ochrany autorských práv vymazáno. Čtenáře odkazujeme přímo na Nový biblický slovník. ***

  Komentář ze dne: 08.03.2009 18:11:02     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: dokoncenie
  *** Pro obsáhlost a z důvodu ochrany autorských práv vymazáno. Čtenáře odkazujeme přímo na Nový biblický slovník. ***

  Komentář ze dne: 09.03.2009 09:49:59     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: dokoncenie
  Dobrý den,
  děkuji vám za práci se zasláním textu. Stále však nechápu důvod. Nevidím žádný rozpor s mým článkem o vzniku evangelií a záležitost různých konců Markova evangelia se ve vámi uvedeném textu neřeší vůbec.

  Komentář ze dne: 09.03.2009 17:04:05     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: Re: Re: dokoncenie
  Tak vám to poviem.

  Najprv citujem z vášho článku:
  1. generace ( asi 30 až 65 n.l.)
  Maximálně sem mohou patřit novozákonní dopisy přiřazené Pavlovi. Texty nepopisují Ježíšovu "pozemskou" biografii.

  Moje vyjadrenie:
  Panuje názor, že pretože Ježišova pozemská biografia nieje obsiahnuta v Pavlových listoch (ktoré sa datujú ako najstaršie), žiadna NEEXISTOVALA a bola v neskorších dobách VYMYSLENÁ!!!

  To čo hovorí NBS a bolo by o tom vhodné povedať, je toto:
  "Nicméně to, co zrekonstruujeme, silně připomíná obecný model prorockých knih SZ. Tyto knihy obsahují popis prorokova povolání, záznam zjevení, která dostal, zařazený do rámce vyprávění, avšak bez zmínky o jeho smrti.
  Zdá se, že „Q" materiál pocházel z kompilace, jež začala popisem Ježíšova křtu a pokušení na poušti - tedy úvodu k jeho službě, a následují části s jeho výroky, doprovázené minimálním vyprávěcím komentárem. Po zaujatém a autentickém vyprávění není ani stopy. Lze vysledovat čtyři hlavní skupiny učení: a) Ježíš a Jan Křtitel, b) Ježíš a jeho učedníci, c) Ježíš a jeho protivníci, d) Ježíš a budoucnost."

  Moje vyjadrenie:
  Všetko teda napovedá tomu, že prameň "Q" (ale aj "M" a "L") obsahoval aj to, ČO JEŽIŠ ČINIL (i keď Pavlove listy - až na určité výnimky - nepopisujú Ježišovu "pozemskú" biografiu. Dôvod môže byť ten, že to nieje predmetom ich záujmu --- a nie to, že by žiadna neexistovala).

  Z vašeho článku je možné vycítiť, ako keby evanjéliá boli len "zdrap" nepresných výrokov (lebo ho písali neočitý svedkovia) - a nedá sa na to spoľahnúť.

  Napríklad hovoríte toto:
  2. generace ( asi 65 až 100 n.l.)
  Neznámí autoři, vzdálení minimálně jednu generaci od narození Ježíše, píší evangelia. Je vysoce nepravděpodobné, aby kdokoliv z nich byl přímým svědkem Ježíšova života. (Pozn.: To však neznamená, že píšu bludy a obsah EV. je vymyslený).

  Nový Biblický Slovník naproti tomu v članku prehlasuje toto (zvlášť si všimnite poslednej vety):

  NBS:
  Je ale třeba zdůraznit, že byť by byla kritika evangelijního zdroje jakkoli zajímavá a poučná, samotná Evangelia mají mnohem větší důležitost než jejich domnělé prameny. Je jistě dobré uvažovat nad tím, jaké zdroje mohli evangelisté upotřebit; důležitější však určitě bude uvažovat o tom, jak je použili. V posledních letech se stále více uznává, že redakční kritika má při studiu Evangelií stejně důležité místo jako kritika tradice - zatímco druhá sleduje historii tradic, které v určitou dobu evangelisté přijali, první se zaměřuje na to, čím jednotliví evangelisté ve svém přístupu k tradicím přispěli. >>>Každé ze synoptických Evangelii je nezávislým celkem, nikoli pouhou sbírkou různých materiálů; každé se charakteristickým pohledem dívá na Ježíše a jeho službu a specifickým způsobem přispívá k celistvému vyobrazení Božího Syna, jež nám podává NZ.


  Ešte sa chcem vyjadriť k jednému vášmu úryvku --- a to:
  "Z listů, připisovaných apoštolu Pavlovi, je u sedmi nepochybným autorem (1Te, Ga, 1K, 2K, Ř, Fp a Fm), u zbývajících šesti je autor neznámý."

  Moje vyjadrenie:
  NBS skúma aj tých "zbývajúcich 6 listov" a nevidí dôvod, prečo by nemali patriť Pavlovi. -Uvádza aj dôvody, prečo si to niektorý biblisti maslia - ale sú smiešne. -Dajú sa vpohode vysvetliť inak.

  Toľko.

  (Prosím vás však, že by ste potom zmazal tú ukážku z NBS čo so vám poslal, lebo na začiatku diela je nepísané, že bez súhlasu autora nije dovolené zverejňovať žiadnu časť slovníka. Berte to len, ako ukážku.)

  Komentář ze dne: 10.03.2009 09:11:33     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - (@)
  Titulek: Re: Re: Re: dokoncenie
  Fotone,
  děkuji za vaše komentáře.

  a) O existenci Ježíše nepochybuji. Tvrdím však, že kanonická evangelia nebyla psána očitými svědky Ježíšova života. Části Ježíšova životopisu zde mohou odpovídat skutečnosti, jiné jsou však záměrně změněny, zamlčeny nebo mylně doplněny.
  V pramenu Q bylo spíše zaznamenáno Ježíšovo učení, jeho výroky. Životopis jen okrajově jako komentář.

  b) Zajímavá je vaše citace "...samotná Evangelia mají mnohem větší důležitost než jejich domnělé prameny".
  Jde samozřejmě o to, pro koho mají větší důležitost. Snad pro toho, pro koho je kniha (zde Bible) důležitější než to, kam ukazuje. Já hledám odpovědi na to, jaký byl Ježíš ve skutečnosti, jak žil, co učil. A zde jsou důležité co nejpůvodnější zdroje a otevřená nezaujatá mysl.

  c) O autorství Listů připisovaných Pavlovi se pokusím napsat samostatný článek.

  Komentář ze dne: 10.03.2009 23:52:28     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.)
  Titulek: Životopisy
  Len krátko ku tomu bodu b:
  Mal som možnosť čítať niekoľko životopisov (kresťankých i nekresťankých), ktoré boli podobne, ako evanjéliá, pozbierané z útržkovitých správ niekym iným. Ťažko je možné pochybovať o zaujatosti kompilátora - a zamlžovania správ. Autor pristupoval k dielu, ako najlepšie vedel. Odporúčam napr. životopis Sadhu Sundara Singha, ktorý nesie najpodobnejšie charakteristiky s Evanieliami na adrese:

  http://www.knihy.own.cz/SadhuSundarSing h-Zivotadilo.pdf

  Komentář ze dne: 10.03.2009 23:55:29     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: Re: Životopisy
  Znovu sa do adresy pridala jedna medzera - a asi nebude fugovať. Preto je možné ísť rovno na stránku www.knihy.own.cz a tam si ľahko vyhladať knihu: "Sadhu Sundar Singh - Život a dílo"

  Komentář ze dne: 09.03.2009 17:14:08     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - foton (tlg@zoznam.sk)
  Titulek: MAREK
  ....Zabudol som ešte povedať, že heslo "Marek - evanjelium" z NBS nemám prefotené.
  Poslal som vám len to čo som narýchlo našiel. -Berte to ako ukážku a nie ako odpoveď na článok o konci Markovho evanjelia.

  Komentář ze dne: 29.12.2021 18:09:25     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - www.vedeckeokienko.sk (vedeckeokienko@centrum.sk)
  Titulek: Omyly a rozpory v biblii
  Presne tak pán autor ako píšete. NZ nie je ničím iným než pozlepaním stoviek od seba nezávislých mýtov a legiend.

  Podrobne to rozoberám tiež na svojej stránke

  https://www.vedeckeokienko.sk/historicko-vedec ke-rozpory-v-biblii/

  Komentář ze dne: 30.12.2021 10:16:19     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (@)
  Titulek: Re: Omyly a rozpory v biblii
  Technická poznámka: Editor při vkládání komentářů vkládá do linku mezeru. pro funkčnost uvedeného odkazu je třeba vymazat mezeru ve slově "vedecke".

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.