Putujme proti proudu času k pradávným zdrojům lidského vědění,
pátrejme společně po duchovním odkazu našich předků!
Co nám mohou sdělit mýty, náboženské texty,
předpovědi a proroctví o naší budoucnosti?

Rubriky
Hlavní menu
Vyhledávání

Vyhledat text

Poslední komentáře
 • Život:
  "Přeji hezký den, narazil jsem na Vaše pro mě velice zajímavé strán ... " (Zvon svobody nebo poroby?)
 • Re: :
  "Hebrejština se píše zprava doleva. Přepis (transliterace) zleva do ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • bez titulku:
  "Ať už byl autor kdokoliv, měl by se naučit soudobou transkripci he ... " (Bůh Bible II - Jména biblického Boha)
 • pěkné:
  "No, přemýšlím nad tím už rok. Zde v tomto článku jsem hodně čerpal ... " (Na počátku ... Brešit bara Elohim)
 • Re: Klamstvo.:
  "Díky za upozornění! V článku jsem použil omylem nesprávné fotogra ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Klamstvo.:
  ""O záhadných světelných loučích je již veřejnost dostatečně i ... " (Proroctví pro rok 2023 - Nostradamus)
 • Komentáře

  ke článku: Elóhím II - Henoteismus v Bibli, společenství elóhím
  ze dne 15.03.2006, autor článku: Pavel Mat.

  Komentář ze dne: 23.07.2007 05:29:52     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Monoteizmus a Božie mená
  1. Monoteizmus ktorý nebol hneď od začiatku v národe jednoznačne zavedený, prešiel počase naspäť k polyteizmu. Príkladom môže byť Achnatonova monoteistická reforma v Egypte. Prečo trvala len krátko? -Lebo polyteizmus tam mal silné zastúpenie v pôvodnom kňažstve s dlhou tradíciou (minimálne od r. 3100 p.n.l.). -Keby Izrael bol od začiatku polyteistický, nepodarilo by sa mu samovoľne prejsť k monoteizmu. Vždy by tam bolo silné zastúpenie polyteistov s dlhou tradíciou. Podobne dopadol aj Perzský monoteizmus. -Ak sú veci ponechané sami na seba, ľudská povaha má tendenciu "zbožšťovať" kadečo. Je na druhej strane pravda, že v Izraeli predexilného obdobia nebol NIKDY monoteizmus 100 percentný. (Možno iba na pár hodín pod horou Sinaj, keď ľud videl hrmenie, horieť vrch ohňom a počul zvuk trúby a Boží hlas.) Izraelci boli navyknutý na prostredie egypta (vždy keď im bolo na púšti pod Mojžišovým vedením úzko, chceli sa tam vrátiť). Boli navyknutý aj na jeho polyteistický svetonázor (urobili si teľa a klaňali sa mu). Preto Boh toľko zdôrazňoval "neučiníš si rytinu" a "nebudeš mať iných bohov okrem mňa". Tento motív sa v tóre (a zvlášt v Deuteronomiu) často opakuje." Mojžiš neúspešne zaviedol medzi Izraelcami vieru v jediného neviditeľného Boha. -Prečo židia keď prišli z Babylonského zajatia, prezentovali s takou horlivosťou návrat k čistému monoteizmu? -Lebo dobre poznali prorctvá o tom, že pôjdu do zajatia keď sa odklonia. Vedeli, že predtým žili modlársky a polyteisticky a že to Tóra zakazuje. Čerstvo zažili naplnenie proroctiev Izaiáša, Jeremiáša i samotnej Tóry. Monoteizmus musel mať podporu v nadprirodzených prejavoch a naplnených proroctvách, inak by ho nikto neprijal (a zvlášť po príchode z utrpenia v zajatí Babylonskom). O tom všetkom svedčí obsah kníh Ezdráš a Nehemiáš. Tóra bola v tej dobe už dobre známa (aj proroctvá Izaiáša a Jeremiáša atď...).

  2. Boh sa označoval viacerými menami, pričom každé to meno označovalo inú jeho vlas

  Komentář ze dne: 23.07.2007 05:32:20     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Fotón (while@zoznam.sk)
  Titulek: Božie mená
  2. Boh sa označoval viacerými menami, pričom každé to meno označovalo inú jeho vlastnosť. Mená sa kedysi prideľovali ľuďom podľa povahy alebo udalostí. Faraóni Egypta mali hneď niekoľko mien. Egyptológovia si niekedy nevedia dať rady, či sa jednalo o jedného alebo viacerých vládcov (zvlášť v archaickej dobe). V iných prípadoch sú si istý, že viac mien patrilo jednému. Podobne je to v prípade Boha. Hranie sa z výkladom jednotlivých Božích mien by malo opodstatnenie, keby sme žili v dobe starohebrejčiny a konzultovali to s niekym kto ňou hovorí. V babylónii sa pre niektorých bohov tiež používalo v priebehu času viac mien. Vaše výklady mi trochu pripomínajú prístup Ericha Von Dänikena, ktorý v niektorých staroindiánskych kresbách vidí vyobrazenie mimozemšťanov (pričom sa mohlo jednať o kultové masky). Jeho myslenie je zaťažené hľadaním zásahov mimozemšťanov do histórie ľudstva, preto je rýchly vidieť v maskách skafandre a stačí nepatrná drobnosť a spraví z nej záhadu. Aj v jeho prípade by pomohla konzultácia s príslušníkmi daného kmeňa. Žiaľ - mnohé už neexistujú.
  Vy ste zaťažený myšlienkou, že Boh biblie neexistuje a že ona je len zlepenec nesúrodých textových útržkov z rôznych obdobii.
  Pohrávať sa s týmto všetkým bez nejakého jednoznačného dôkazu alebo podkladového materiálu z tej doby a dokonca ešte z toho vytvárať závery, je silné kafe. To je nevedecký prístup. Dokonca si dovolím vysloviť tvrdenie, že "neprítomnosť dôkazov nieje dôkaz" Textová kritika sa neraz mýlila (napríklad vo veci Tróje a podobne). Textová kritika síce používa aj vedecké metódy, ale tie sú ako malé kamienky v mori špekulácii.

  Komentář ze dne: 24.07.2007 20:42:31     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - xxx (@)
  Titulek:
  Jen chlapče pokračujte.Vaše stránky jsou viditelně ne proti,nýbrž k víře.Vykopávejte nevyřčené,či nevypsané myšlenky pokryté nánosy nemožností,v mnoha případech i neúplností.I toto Vaše konání je jistě pro mnohé důležité,ať již z jakéhokoliv hlediska.Neoslabujete svou touhou po poznání sílu Bible,ba právě naopak.A tak jak i opisovači tohoto Sv.písma,mohli se dopustit neúplností,či dokonce vypuštění různých důležitostí,tak i každý z lidí má právo uvažování nad možností,či nemožností zapsaného.Čímže nijak není oslabena všemohoucnost našeho Pána Boha.A kdo právě v dnešní době chce více porozumět udanému na počátku všeho,ten zajisté nejde proti víře,ale s duší i rozumem otevřeným k pokoře.
  Čím více ptá se syn otce svého,tím více jej miluje.
  ...

  Komentář ze dne: 25.07.2007 09:41:15     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Dohnalekjozef (@)
  Titulek: Re:
  Souhlasím s výše uvedeným ohlasem,i když vlastně nevím,čeho se konkrétně týká.Přesto jej beru jako Vaši pochvalu.Člověk má objevovat i v moudrostech předků a vzít si poučení,nebo radu.Jsem věřící člověk a přesto mi nijak nepřekážejí nové názory.Ba právě naopak je vítám.A srovnávání zde na Vašich stránkách uvené, se sci-fi autory,či podobnými nevidím.Rád si přečtu i jiné věci od vás.A i já se přiznávám,že mnohému,uvedenému v Bibli nerozumím.
  Judr.Dohnálek

  Komentář ze dne: 25.07.2007 20:46:50     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - Pavel M (pavel_m@email.cz)
  Titulek: Kamínek do mozaiky
  Děkuji přátelé za vaše názory. Jsem přesvědčen, že víra v lidském životě je nesmírně důležitá a rozhodně se nepovažuji za ateistu. Víra by však měla být vyvážena také lidským poznáním a osobní duchovní zkušeností. Pokud snad víra někdy potlačuje a zastírá přímou osobní zkušenost či touhu po poznání, je něco v nepořádku.
  Některé mé články snad mohou v nábožensky založeném člověku vzbuzovat antipatie, nesouhlas či dokonce vést od duchovního života a to poslední bych si rozhodně nepřál. Pokud snad někdo má takové pocity, je dobré si uvědomit, že svět je pro nás nepředstavitelně pestrý a bohatý, mnohovrstevný a mnohoznačný a stejně tak může existovat i mnoho výkladů pro jeho pochopení. Já se zde snažím pouze zasadit nepatrný kamínek do nekonečné mozaiky.

  S přáním pěkného dne a světla v duši
  Pavel M

  Komentář ze dne: 30.05.2010 21:49:53     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - adansonia (adansonia01@gmaul.com)
  Titulek: Vďaka za Vaše články
  Milý autor, len náhodou som objavila tento web a nemôžem sa od vašich textov odtrhnúť...vďaka v minulosti prečítaným knihám od rôznych autorov na podobné témy a veľkej príťažlivosti ktorú mám k mytológiám rôznych kultúr a národov sa mi číta ľahko a budem sa musieť "sem" vrátiť...na vznik knihy kníh- Biblie- mám podobný názor ako Vy , ale nikdy som nemala toľko prehľadne a logicky utriedených faktov, nad ktorými sa dá zamýšľať, ak nechcem napísať, že polemizovať. Samozrejme si zakaždým pozriem aj to, z akej literatúry čerpáte...som lekárka, veriaci človek. bez konkrétnej príslušnosti k akejkoľvek cirki :-)))...ale verím možno viac ako ktorýkoľvek tzv.kresťan.... a takto nejako by som si predstavovala učiť starozákonné dejiny aj v školách..bolo by viac bohabojných ľudí, lebo by museli začať uvažovať odkiaľ a ako sme sem prišli a čo s tým :-)))... Vďaka za skvelé čítanie.

  Komentář ze dne: 08.02.2011 10:50:55     Reagovat
  Autor: neregistrovaný - David Halakch (davidhavlik@email.cz)
  Titulek: Elohím
  Právě studuji problematiku biblických překladů a výkladů a samozřejmě jsem se střetl s výrazem Elohim.

  Rád bych upozornil na zajímavý postoj k problematice plurálu jediného Boha bible v práci Milana Balabána. Jeho práce mne ispirovala k následující úvaze.
  Rozhodně nelze souhlasit s pojetím Elohim jako tzv. "matoucí koncovky". Lze připustit, že např. V poexilní redakci biblických textů mohla sehrát roli úcta k starší látce a koncovka již mohla mít význam spíše nejasný. Nicméně přístup biblických redaktorů hovořících již více aramejsky než hebrejsky byl díky Bohu konzervačně posvátný a tak nám uchoval klíčky k starší verzi biblické zvěsti ležící mj. i v této koncovce.
  Původní autoři nejstarších textu se mohli celkem pochopitelně vyrovnávat v okolí se zcela běžným polyteismem a biblický text je třeba vidět myslím tak trochu jako příručku k poznávání Boha, což je zřetelně vidět na statích knihy Genesis. Nevytvářejí tajné učení, ale zvěstnou práci, a z tohoto důvodu převezmou funkční představu božství i do své interpretace. Tedy vysvětlují čtenáři téma prostřednictvím významů jemu běžných. Z tohoto pohledu se výraz JHVH Elohim jeví jako vlastní jméno boha, které vlastně ani jménem být nechce (JHVH) a Elohim není ani tak přívlastek, ale spíše popis funkce. Asi jako "Novák - ředitel". Elohim je první a jediný ze všech lidských bohů a postupně je vytlačí, což v našem případě vytváří nejsnost ve výrazu bohové.
  Na závěr lze dodat, že ani plurál slova bohové neodporuje monoteismu a to uvážíme-li že tento JHVH není bohem per se, pro sebe a o sobě, ale jak celý koncept bible ukazuje je bohem nejprve pro Adama (člověka), Abraháma atd, následně pak bohem Izralele. je tedy bytím vždy kooperujícím - množným.

  Vytvořeno prostřednictvím phpRS. Copyright Pavel Matušinský     Email: pavel_m@email.cz

  Redakce neodpovídá za obsah článků ani komentářů, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce. Pro zpoplatněné weby platí zákaz přebírání článků.